Ang Pulong Sang Dios

Salmo 143

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Ginoo, pamatii ang akon pangamuyo;
pamatii ang akon pagpakitluoy.
Tungod nga matarong kag matutom ikaw, buligi ako.
Indi ako paghukmi nga imo alagad,
kay wala sing bisan isa nga matarong sa imo atubangan.
Ginahingabot gid ako sang akon mga kaaway.
Ginpierdi nila ako kag ginbutang sa madulom nga prisohan;
daw pareho ako sa tawo nga dugay na nga napatay.
Gani nadulaan ako sang paglaom kag napuno sang kahadlok ang akon tagipusuon.
Nadumduman ko ang mga ginhimo mo sang una;
ginapamalandungan ko ang tanan mo nga binuhatan.
Ginabayaw ko ang akon mga kamot sa imo sa akon pagpangamuyo;
nauhaw ako sa imo pareho sa mamala nga duta nga nauhaw sa tubig.
Sabta ako gilayon, Ginoo.
Nadulaan na ako sang paglaom.
Indi ka magpanago sa akon, kay basi mapatay ako.
Kada aga, ipadumdom sa akon ang imo gugma,
kay sa imo ako nagasalig.
Ipakita sa akon ang husto nga dalan nga akon pagaagyan,
kay sa imo ako nagapangamuyo.
Luwasa ako sa akon mga kaaway, Ginoo,
kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.
10 Tudlui ako sa pagsunod sang imo kabubut-on,
kay ikaw ang akon Dios.
Kabay pa nga ang imo maayo nga Espiritu magatuytoy sa akon sa kahimtangan nga wala sing katalagman.
11 Luwasa ako, Ginoo, agod mapadunggan ka.
Tungod nga matarong ka, luwasa ako sa kalisod.
12 Tungod sa imo gugma sa akon, pamatya ang akon mga kaaway,
kay ako imo alagad.

New Living Translation

Psalm 143

Psalm 143

A psalm of David.

Hear my prayer, O Lord;
    listen to my plea!
    Answer me because you are faithful and righteous.
Don’t put your servant on trial,
    for no one is innocent before you.
My enemy has chased me.
    He has knocked me to the ground
    and forces me to live in darkness like those in the grave.
I am losing all hope;
    I am paralyzed with fear.
I remember the days of old.
    I ponder all your great works
    and think about what you have done.
I lift my hands to you in prayer.
    I thirst for you as parched land thirsts for rain. Interlude

Come quickly, Lord, and answer me,
    for my depression deepens.
Don’t turn away from me,
    or I will die.
Let me hear of your unfailing love each morning,
    for I am trusting you.
Show me where to walk,
    for I give myself to you.
Rescue me from my enemies, Lord;
    I run to you to hide me.
10 Teach me to do your will,
    for you are my God.
May your gracious Spirit lead me forward
    on a firm footing.
11 For the glory of your name, O Lord, preserve my life.
    Because of your faithfulness, bring me out of this distress.
12 In your unfailing love, silence all my enemies
    and destroy all my foes,
    for I am your servant.