Ang Pulong Sang Dios

Salmo 141:1-10

Salmo 141Salmo 141 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David.

Pangamuyo para sa Proteksyon sang Dios

1Ginoo, nagapanawag ako sa imo; buligi ako gilayon.

Pamatii ang akon pagpanawag sa imo.

2Batuna ang akon pangamuyo bilang insenso.

Batuna ang pagbayaw sang akon mga kamot sa pagpangamuyo bilang pangsirom nga halad.141:2 pangsirom nga halad: Ginahimo ini sang pagsalop na sang adlaw.

3Ginoo, buligi ako nga indi ako makahambal sing malain.

4Ilikaw ako sa paghimo sing malain kag sa pag-intra sa mga ginahimo sang mga malaot.

Ilikaw ako sa pagpakigbahin sa ila mga punsyon.

5Batunon ko kon magsabdong ukon magsaway sa akon ang matarong nga tawo;

indi ko ina pagbalibaran kay ginahimo niya ina sa pagpakita sang iya paghigugma kag pagbaton sa akon.141:5 pagbaton sa akon: sa literal, daw sa ginabutangan niya sang lana ang akon ulo.

Pero sa malaot nga mga tawo permi ako nagapangamuyo kontra sa ila malaot nga ginahimo.

6Kon ihaboy na ang ila mga manugdumala sa pil-as, magapati sila nga ang akon mga pulong matuod.

7Magasiling sila, “Magalalapta sa lulubngan ang aton mga tul-an pareho sa mga bato nga nagguluwa sang pag-arado sa duta.”141:7 pareho sa mga bato… duta: ukon, pareho sa kahoy nga ginbial kag ginpang-utod-utod.

8Ginoong Dios, sa imo gid ako nagadangop;

sa imo ako nagapangayo sang proteksyon,

gani indi pag-itugot nga mapatay ako.

9Ilikaw ako sa mga siod nga ginbutang sang mga malaot para sa akon.

10Kabay pa nga sila mismo ang masiod sa ila kaugalingon nga mga siod, samtang ako makalikaw sini.

Japanese Living Bible

詩篇 141

1主よ、どうか早く、私の祈りに答えてください。
助けを呼び求める声を聞いてください。
私の祈りが、夕方の供え物となり、
あなたの前に立ち上る香となりますように。

主よ、どうか、この口を堅く閉じ、
くちびるに封をさせてください。
悪に走る汚れた心を取り除いてください。
罪人の仲間入りをして、
彼らのごちそうにありつこうなどと
思うことのないようにしてください。
神を敬う人からのきびしい忠告は、
私を思う心から出たものです。
非難されたように感じても、
私にとって薬となるのです。
私が彼らの非難を拒絶することがありませんように。
私は、悪者どもには警戒を怠らず、
彼らの悪行に対抗して絶えず祈ります。
6-7 悪者どもの指導者たちが罰を受け、
その骨が地にばらまかれるなら、
彼らは初めて私のことばに注意をはらい、
今まで、私が彼らを助けようとしていたことに
気づくでしょう。

私の主よ。私はあなたを見つめ、
いつ助けてくださるかと待っています。
あなたは私の隠れ家ですから、
彼らに手出しをさせないでください。
彼らの罠に近づけないでください。
10 その罠には彼ら自身がかかり、
私は難を免れることができますように。