Ang Pulong Sang Dios

Salmo 140:1-13

Salmo 140Salmo 140 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta.

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Ginoo, luwasa ako sa malaot kag mapintas nga mga tawo.

2Nagaplano sila sing malain

kag permi lang nila ginapaaway ang mga tawo.

3Ang ila dila pareho sa dalitan nga man-og;

ang ila mga pulong140:3 pulong: sa literal, bibig. makahalalit pareho sang dalit sang man-og.

4Protektari ako, Ginoo, sa kamot sang malaot kag mapintas nga mga tawo, nga nagaplano sa paglaglag sa akon.

5Nagbutang ang mga bugalon sang siod para sa akon;

naghumlad sila sang ila mga lambat agod masiod nila ako sa akon alagyan.

6Ginoo, ikaw ang akon Dios.

Pamatii, Ginoo, ang akon pagpakitluoy sa imo.

7Ginoong Dios, ikaw ang akon mabakod nga manluluwas;

ginaprotektaran mo ako sa tion sang inaway.

8Ginoo, indi pag-ihatag sa mga malaot ang ila mga handom.

Indi pag-itugot nga magmadinalag-on ang ila mga plano,

kay basi kon magpabugal sila.

9Kabay pa nga ang malain nga mga plano sang akon mga kaaway nga nagapalibot sa akon matabo mismo sa ila.

10Kabay pa nga mahulugan sila sang nagadabadaba nga mga baga kag ihulog sila sa mga buho, nga indi na sila makabangon pa.

11Kabay pa nga indi magdugay sa duta ang mga tawo nga nagabutang-butang sa iban.

Kabay pa nga mag-abot ang kalalat-an sa mapintas nga mga tawo, nga magalaglag sa ila.

12Ginoo, nahibaluan ko nga ginaprotektaran mo ang kinamatarong sang mga kubos;

ginahatagan mo sang hustisya ang mga imol.

13Sigurado gid nga dayawon ikaw sang mga matarong kag magakabuhi sila upod sa imo.

New Russian Translation

Псалтирь 140:1-10

Псалом 140

1Псалом Давида.

Господи, я взываю к Тебе: поспеши ко мне!

Услышь мое моление, когда я взываю к Тебе.

2Да будет молитва моя

как возжигание благовоний перед Тобой

и возношение моих рук –

как вечернее жертвоприношение.

3Поставь, Господи, стражу у моего рта,

стереги двери моих уст.

4Не дай моему сердцу склониться к злу,

не дай участвовать в беззаконии нечестивых,

и не дай вкусить от их сластей.

5Пусть накажет меня праведник – это милость;

пусть обличает меня – это лучшее помазание,

которое не отринет моя голова.

Но моя молитва против злодеев:

6да будут судьи их сброшены с утесов.

Тогда люди узнают,

что мои слова были правдивы.

7Как земля, которую рассекают и дробят,

так рассыпаны наши кости у пасти мира мертвых140:7 Евр.: «шеол»..

8Но глаза мои устремлены на Тебя, Владыка Господи;

у Тебя я нашел прибежище, не отдай мою душу смерти.

9Сохрани меня от сетей, которые раскинули для меня,

и от западни злодеев.

10Пусть нечестивые падут в свои же сети,

а я их избегу.