Ang Pulong Sang Dios

Salmo 139:1-24

Salmo 139Salmo 139 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta.

Ang Bug-os nga Ihibalo kag Pag-atipan sang Dios

1Ginoo, gin-usisa mo ako gani kilala mo ako.

2Nahibaluan mo kon nagapungko ako ukon nagatindog.

Bisan ara ka sa malayo nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahunahuna.

3Ginatan-aw mo ako sa akon pag-obra kag pagpahuway.

Nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo.

4Ginoo, bisan wala pa ako makahambal, nahibaluan mo na ang akon inughambal.

5Ginalibutan mo ako,

kag ginaprotektaran mo ako sang imo gahom.

6Ang imo nahibaluan parte sa akon tama gid ka makatilingala;

indi ko gid ini matungkad.

7Diin bala ako makapalagyo sa imo Espiritu?139:7 Espiritu: ukon, espiritu; ukon, gahom.

Diin bala ako makakadto nga wala ikaw?

8Kon magsaka man ako sa langit, didto ikaw;

kon magkadto man ako sa lugar sang mga patay, didto man ikaw.

9Kon magkadto man ako pasidlangan ukon mag-estar sa pinakamalayo nga lugar sa nakatundan,

10didto ka gihapon sa pagtuytoy kag sa pagbulig sa akon.

11Halimbawa, pangabayon ko ang kadulom sa pagtabon sa akon,

ukon ang kasanag nga nagalibot sa akon nga mangin gab-i.

12Pero bisan ang kadulom indi madulom para sa imo,

kag ang gab-i pareho lang kasanag sang adlaw.

Kay ang kadulom kag ang kasanag pareho lang sa imo.

13Kilala mo ako kay ikaw ang naghimo sang akon bug-os nga kabuhi.

Ikaw ang nagporma sa akon sa tiyan sang akon iloy.

14Ginadayaw ko ikaw kay makatilingala gid ang paghimo mo sa akon.

Makatilingala ang imo mga binuhatan, kag nahibaluan ko gid ina.

15Nakita mo ang akon mga tul-an sang ginporma ako sing tago sa sulod sang tiyan sang akon iloy.139:15 sa sulod… iloy: sa literal, sa kadadalman sang duta.

16Nakita mo na ako bisan wala pa ako maporma.

Ang gintalana nga mga inadlaw nga magakabuhi ako nasulat na sa imo libro, bisan wala pa ini magsugod.

17O Dios, indi ko matungkad ang imo ginahunahuna;139:17 indi… ginahunahuna: ukon, daw ano kabilidhon para sa akon ang imo ginahunahuna.

puwerte ini kadamo.

18Kon isipon ko ini, madamo pa ini sang sa balas.

Kon magbugtaw ako ang akon hunahuna ara gihapon sa imo.

19O Dios, kabay pa nga pamatyon mo ang mga malaot!

Kabay pa nga magpalagyo sa akon ang mga manugpatay sang tawo.

20Nagahambal sila sing malain parte sa imo.

Sila nga imo mga kaaway nagamitlang sang imo ngalan sa wala sing pulos.

21Ginoo, ginakainitan ko ang mga nagakainit sa imo.

Ginakangil-aran ko ang mga nagakontra sa imo.

22Puwerte gid ang akon kainit sa ila;

ginakabig ko sila nga akon mga kaaway.

23Usisaa ako, O Dios, agod mahibaluan mo ang akon tagipusuon.

Tilawi ako, agod mahibaluan mo ang akon ginahunahuna.

24Tan-awa kon may malaot ako nga pagginawi

kag tuytuyi ako sa dalan nga dapat nakon agihan hasta san-o.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 139:1-24

第 139 篇

上帝的全知和佑护

大卫的诗,交给乐长。

1耶和华啊,你洞察我的内心,

知道我的一切。

2我或坐下或起来,你都知道,

你从远处就知道我的心思意念。

3我或外出或躺卧,你都了解,

你熟悉我的一切行为。

4耶和华啊,我话未出口,

你已洞悉一切。

5你在我前后护卫着我,

以大能的手保护我。

6这一切实在是太奇妙,

太深奥了,我无法明白。

7我去哪里可躲开你的灵?

我跑到哪里可避开你的面?

8我若升到天上,你在那里;

我若下到阴间,你也在那里。

9纵使我乘着晨风飞到遥远的海岸居住,

10就是在那里,

你的手必引导我,

你大能的手必扶持我。

11我想,黑暗一定可以遮蔽我,

让我四围变成黑夜。

12然而,即使黑暗也无法遮住你的视线。

在你看来,黑夜亮如白昼,

黑暗与光明无异。

13你创造了我,

使我在母腹中成形。

14我称谢你,

因为你创造我的作为是多么奇妙可畏,

我心深深知道。

15我在隐秘处被造、在母腹中成形的时候,

你对我的形体一清二楚。

16我的身体还未成形,

你早已看见了。

你为我一生所定的年日,

我还没有出生就已经记在你的册子上了。

17耶和华啊,

你的意念对我来说是何等宝贵,何等浩博!

18我若数算,它们比海沙还多。

我醒来的时候,

依然与你在一起。

19耶和华啊,愿你杀戮恶人!

嗜血成性的人啊,你们走开!

20他们恶言顶撞你,

你的仇敌亵渎你的名。

21耶和华啊,

我憎恨那些憎恨你的人,

我厌恶那些攻击你的人。

22我恨透了他们,

我视他们为敌人。

23上帝啊,求你鉴察我,

好知道我的内心;

求你试验我,好知道我的心思。

24求你看看我里面是否有邪恶,

引导我走永恒的道路。