Ang Pulong Sang Dios

Salmo 134

Panawagan sa Pagdayaw sa Dios

1Dayawa ninyo ang Ginoo,
tanan kamo nga nagaalagad sa iya templo kon gab-i.
Bayawa ninyo ang inyo mga kamot sa inyo pagpangamuyo sa sulod sang templo,
kag dayawa ninyo ang Ginoo.
Kabay pa nga bendisyunan kamo sang Ginoo nga ara sa Zion,
nga amo ang naghimo sang kalangitan kag sang kalibutan.

The Message

Psalm 134

A Pilgrim Song

11-3 Come, bless God,
    all you servants of God!
You priests of God, posted to the nightwatch
    in God’s shrine,
Lift your praising hands to the Holy Place,
    and bless God.
In turn, may God of Zion bless you—
    God who made heaven and earth!