Ang Pulong Sang Dios

Salmo 132

Pagdayaw sa Templo sang Dios

1Ginoo, indi pagkalimti si David kag ang tanan nga kabudlayan nga ginbatas niya.
Dumduma ang iya promisa sa imo, Ginoo, ang Gamhanan nga Dios ni Jacob.
Nagpromisa siya nga,
“Indi ako magpauli ukon maghigda
ukon magtulog
hasta nga makakita ako sang lugar nga para puy-an sang Ginoo, ang Gamhanan nga Dios ni Jacob.”

Sang didto kami sa Efrata[a] nakabati kami kon diin ang Kahon sang Kasugtanan,
kag nakita namon ini sa latagon sang Jaar.
Dayon nagsiling kami, “Makadto kita sa templo sang Ginoo kag magsimba sa atubangan sang iya trono.”[b]

Sige na, Ginoo, kadto ka sa imo templo upod sang Kahon sang Kasugtanan nga simbolo sang imo gahom.
Kabay pa nga magkabuhi permi sing matarong ang imo mga pari kag magkanta sa kalipay ang imo matutom nga katawhan.
10 Tungod kay David nga imo alagad, indi pag-isikway ang imo pinili nga hari.
11 Nagpromisa ka sadto kay David,
kag sigurado nga tumanon mo kag indi pagbawion.
Siling mo: “Ang isa sang imo mga kaliwat pabuslon ko sa imo bilang hari.
12 Kon tumanon sang imo mga kaliwat nga mga hari ang akon kasugtanan kag ang mga pagpanudlo nga gintudlo ko sa ila,
ang ila mga kaliwat magahari man hasta san-o.”

13 Matuod nga ginpili kag ginhandom sang Ginoo ang Zion[c] nga iya puy-an.
Siling niya,
14 “Amo ini ang akon puluy-an hasta san-o;
diri ako magapuyo[d] kay ginhandom ko ini.
15 Hatagan ko ang Zion sang tanan niya nga kinahanglanon,
kag bisan ang iya mga pumuluyo nga mga imol busgon ko sang pagkaon.
16 Permi ko luwason ang iya mga pari,
kag ang iya matutom nga mga pumuluyo magakanta permi sa kalipay.

17 “Paharion ko sa Zion ang hari nga kaliwat ni David kag padayunon ko ang iya paggahom.[e]
18 Pakahuy-an ko ang iya mga kaaway, pero pauswagon ko ang iya ginharian.”

Notas al pie

  1. 132:6 Efrata: Siguro amo ini ang Betlehem.
  2. 132:7 trono: sa literal, tulungtungan sang tiil.
  3. 132:13 Zion: ukon, Jerusalem.
  4. 132:14 magapuyo: ukon, magahari.
  5. 132:17 padayunon… paggahom: ukon, himuon ko siya nga suga para sa akon katawhan. Sa literal, ibutang ko ang suga para sa pinili ko nga hari.

New Living Translation

Psalm 132

Psalm 132

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

Lord, remember David
    and all that he suffered.
He made a solemn promise to the Lord.
    He vowed to the Mighty One of Israel,[a]
“I will not go home;
    I will not let myself rest.
I will not let my eyes sleep
    nor close my eyelids in slumber
until I find a place to build a house for the Lord,
    a sanctuary for the Mighty One of Israel.”

We heard that the Ark was in Ephrathah;
    then we found it in the distant countryside of Jaar.
Let us go to the sanctuary of the Lord;
    let us worship at the footstool of his throne.
Arise, O Lord, and enter your resting place,
    along with the Ark, the symbol of your power.
May your priests be clothed in godliness;
    may your loyal servants sing for joy.
10 For the sake of your servant David,
    do not reject the king you have anointed.
11 The Lord swore an oath to David
    with a promise he will never take back:
“I will place one of your descendants
    on your throne.
12 If your descendants obey the terms of my covenant
    and the laws that I teach them,
then your royal line
    will continue forever and ever.”

13 For the Lord has chosen Jerusalem[b];
    he has desired it for his home.
14 “This is my resting place forever,” he said.
    “I will live here, for this is the home I desired.
15 I will bless this city and make it prosperous;
    I will satisfy its poor with food.
16 I will clothe its priests with godliness;
    its faithful servants will sing for joy.
17 Here I will increase the power of David;
    my anointed one will be a light for my people.
18 I will clothe his enemies with shame,
    but he will be a glorious king.”

Notas al pie

  1. 132:2 Hebrew of Jacob; also in 132:5. See note on 44:4.
  2. 132:13 Hebrew Zion.