Ang Pulong Sang Dios

Salmo 123:1-4

Salmo 123

Pangamuyo para sa Kaluoy sang Dios

1Ginoo, nagapangamuyo123:1 nagapangamuyo: sa literal, nagatan-aw. ako sa imo,

sa imo nga nagapungko sa trono dira sa langit.

2Subong nga ang suluguon nagahulat nga hatagan siya sang iya agalon,

kami nagahulat man nga buligan mo, Ginoo nga amon Dios, hasta nga kaluoyan mo kami.

3Kaluoyi kami, Ginoo, kay sobra na ang pagtamay sa amon.

4Sobra na ang pagyaguta sa amon sang mga tawo nga nagapatawhay-tawhay lang kag mga bugalon.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 123:1-4

Salmo 123

Pag-ampo alang sa Kalooy Sa Dios

1Ginoo, nagaampo123:1 nagaampo: sa literal, nagahangad. ako kanimo,

ikaw nga nagalingkod sa trono diha sa langit.

2Maingon nga ang mga sulugoon nagahulat nga hatagan sa ilang mga agalon,

nagahulat usab kami Ginoo, nga among Dios, hangtod nga imo kaming kaloy-an ug tabangan.

3Kaloy-i kami, Ginoo! Kaloy-i kami, kay nanobra na ang pagtamay nga among nadawat.

4Labihan na ang pagbiaybiay ug pagbugalbugal nga nadawat namo gikan sa mga tawo nga gapaharuhay lang ug mga garboso.