Ang Pulong Sang Dios

Salmo 118:1-29

Salmo 118

Pagpasalamat Tungod sang Pagdaog

1Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;

ang iya gugma wala sing katapusan.

2Magsiling ang katawhan sang Israel, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”

3Magsiling ang mga kaliwat ni Aaron, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”

4Magsiling ang mga nagatahod sa Ginoo, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”

5Sa akon kalisod, nagpanawag ako sa Ginoo,

kag ginsabat niya ako paagi sa paghilway sa akon.

6Kaupod ko ang Ginoo, gani indi ako mahadlok.

Ano ang mahimo sang tawo sa akon?

7Kaupod ko ang Ginoo.

Siya ang nagabulig sa akon,

kag makita ko mismo ang pagkapierdi sang akon mga kaaway.

8Mas maayo nga magdangop sa Ginoo kaysa magsalig sa tawo.

9Mas maayo nga magdangop sa Ginoo kaysa magsalig sa gamhanan nga mga tawo.

10Ginlibutan ako sang madamo nga mga nasyon nga akon kaaway,

pero ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.

11Matuod nga ginlibutan nila ako,

pero ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.

12Ginsalakay nila ako pareho sa panong sang putyukan,

pero gintapna sila gilayon pareho sa ginasunog nga dagami nga nagakapatay dayon.

Ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.

13Ginsalakay ako sing mabaskog

kag diutayan na lang ako madaog,

pero ginbuligan ako sang Ginoo.

14Ang Ginoo amo ang nagahatag sa akon sang kusog

kag siya ang akon ginakanta.

Siya ang nagluwas sa akon.

15-16Pamatii ang paghinugyaw sang katawhan sang Dios sa ila mga tolda tungod sang ila pagdaog:

“Ini nga kadaugan ginhimo sang Ginoo paagi sa iya gahom!

Ang gahom sang Ginoo amo ang nagpadaog sa aton!”

17Indi ako mapatay, kundi magakabuhi,

kag ipanugid ko ang mga ginhimo sang Ginoo.

18Bisan pa nga puwerte gid ang silot sang Ginoo sa akon, wala niya pagtuguti nga mapatay ako.

19Buksi ang mga puwertahan sang templo sang Ginoo118:19 puwertahan sang templo sang Ginoo: sa literal, puwertahan sang pagkamatarong. para sa akon, kay magasulod ako kag magapasalamat sa Ginoo.

20Amo ini ang puwertahan sang Ginoo nga sa diin ang mga matarong lang ang makasulod.

21Magapasalamat ako sa imo, Ginoo, kay ginsabat mo ang akon pangamuyo.

Ikaw ang nagluwas sa akon.

22Ang bato nga ginsikway sang mga panday amo ang nangin pundasyon nga bato.

23Ang Ginoo ang naghimo sini kag makatilingala ini sa aton.

24Amo ini ang adlaw nga ginpadaog kita sang Ginoo, gani magkalipay kag magsinadya kita.

25Ginoo, padayon ka nga magluwas sa amon.

Hatagi kami sang kadalag-an sa amon mga ginahimo.

26Ginapakamaayo sang Ginoo ang iya pinadala.118:26 ang iya pinadala: sa literal, ang nagakari sa ngalan sang Ginoo.

Kag kamo nga mga tawo, kabay pa nga pakamaayuhon man kamo sang Ginoo halin diri sa iya templo.118:26 Suno sa mga eksperto sa Biblia ang mga pari sa templo amo ang nagahambal sa bersikulo 26 kag 27.

27Ang Ginoo, Dios; kag maayo gid siya sa aton.

Magdala kita sang mga sanga sang kahoy sa pagselebrar sang piesta, kag maglibot kita sa halaran.

28Ginoo, ikaw ang akon Dios;

nagapasalamat ako kag nagadayaw sa imo.

29Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;

ang iya gugma wala sing katapusan.

Slovo na cestu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.