Ang Pulong Sang Dios

Salmo 118

Pagpasalamat Tungod sang Pagdaog

1Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;
ang iya gugma wala sing katapusan.
Magsiling ang katawhan sang Israel, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”
Magsiling ang mga kaliwat ni Aaron, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”
Magsiling ang mga nagatahod sa Ginoo, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”
Sa akon kalisod, nagpanawag ako sa Ginoo,
kag ginsabat niya ako paagi sa paghilway sa akon.
Kaupod ko ang Ginoo, gani indi ako mahadlok.
Ano ang mahimo sang tawo sa akon?
Kaupod ko ang Ginoo.
Siya ang nagabulig sa akon,
kag makita ko mismo ang pagkapierdi sang akon mga kaaway.
Mas maayo nga magdangop sa Ginoo kaysa magsalig sa tawo.
Mas maayo nga magdangop sa Ginoo kaysa magsalig sa gamhanan nga mga tawo.

10 Ginlibutan ako sang madamo nga mga nasyon nga akon kaaway,
pero ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.
11 Matuod nga ginlibutan nila ako,
pero ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.
12 Ginsalakay nila ako pareho sa panong sang putyukan,
pero gintapna sila gilayon pareho sa ginasunog nga dagami nga nagakapatay dayon.
Ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.
13 Ginsalakay ako sing mabaskog
kag diutayan na lang ako madaog,
pero ginbuligan ako sang Ginoo.
14 Ang Ginoo amo ang nagahatag sa akon sang kusog
kag siya ang akon ginakanta.
Siya ang nagluwas sa akon.

15-16 Pamatii ang paghinugyaw sang katawhan sang Dios sa ila mga tolda tungod sang ila pagdaog:
“Ini nga kadaugan ginhimo sang Ginoo paagi sa iya gahom!
Ang gahom sang Ginoo amo ang nagpadaog sa aton!”

17 Indi ako mapatay, kundi magakabuhi,
kag ipanugid ko ang mga ginhimo sang Ginoo.
18 Bisan pa nga puwerte gid ang silot sang Ginoo sa akon, wala niya pagtuguti nga mapatay ako.
19 Buksi ang mga puwertahan sang templo sang Ginoo[a] para sa akon, kay magasulod ako kag magapasalamat sa Ginoo.
20 Amo ini ang puwertahan sang Ginoo nga sa diin ang mga matarong lang ang makasulod.

21 Magapasalamat ako sa imo, Ginoo, kay ginsabat mo ang akon pangamuyo.
Ikaw ang nagluwas sa akon.

22 Ang bato nga ginsikway sang mga panday amo ang nangin pundasyon nga bato.
23 Ang Ginoo ang naghimo sini kag makatilingala ini sa aton.
24 Amo ini ang adlaw nga ginpadaog kita sang Ginoo, gani magkalipay kag magsinadya kita.

25 Ginoo, padayon ka nga magluwas sa amon.
Hatagi kami sang kadalag-an sa amon mga ginahimo.

26 Ginapakamaayo sang Ginoo ang iya pinadala.[b]
Kag kamo nga mga tawo, kabay pa nga pakamaayuhon man kamo sang Ginoo halin diri sa iya templo.[c]

27 Ang Ginoo, Dios; kag maayo gid siya sa aton.
Magdala kita sang mga sanga sang kahoy sa pagselebrar sang piesta, kag maglibot kita sa halaran.
28 Ginoo, ikaw ang akon Dios;
nagapasalamat ako kag nagadayaw sa imo.

29 Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;
ang iya gugma wala sing katapusan.

Notas al pie

  1. 118:19 puwertahan sang templo sang Ginoo: sa literal, puwertahan sang pagkamatarong.
  2. 118:26 ang iya pinadala: sa literal, ang nagakari sa ngalan sang Ginoo.
  3. 118:26 Suno sa mga eksperto sa Biblia ang mga pari sa templo amo ang nagahambal sa bersikulo 26 kag 27.

New Living Translation

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, for he is good!
    His faithful love endures forever.

Let all Israel repeat:
    “His faithful love endures forever.”
Let Aaron’s descendants, the priests, repeat:
    “His faithful love endures forever.”
Let all who fear the Lord repeat:
    “His faithful love endures forever.”

In my distress I prayed to the Lord,
    and the Lord answered me and set me free.
The Lord is for me, so I will have no fear.
    What can mere people do to me?
Yes, the Lord is for me; he will help me.
    I will look in triumph at those who hate me.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in people.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in princes.

10 Though hostile nations surrounded me,
    I destroyed them all with the authority of the Lord.
11 Yes, they surrounded and attacked me,
    but I destroyed them all with the authority of the Lord.
12 They swarmed around me like bees;
    they blazed against me like a crackling fire.
    But I destroyed them all with the authority of the Lord.
13 My enemies did their best to kill me,
    but the Lord rescued me.
14 The Lord is my strength and my song;
    he has given me victory.
15 Songs of joy and victory are sung in the camp of the godly.
    The strong right arm of the Lord has done glorious things!
16 The strong right arm of the Lord is raised in triumph.
    The strong right arm of the Lord has done glorious things!
17 I will not die; instead, I will live
    to tell what the Lord has done.
18 The Lord has punished me severely,
    but he did not let me die.

19 Open for me the gates where the righteous enter,
    and I will go in and thank the Lord.
20 These gates lead to the presence of the Lord,
    and the godly enter there.
21 I thank you for answering my prayer
    and giving me victory!

22 The stone that the builders rejected
    has now become the cornerstone.
23 This is the Lord’s doing,
    and it is wonderful to see.
24 This is the day the Lord has made.
    We will rejoice and be glad in it.
25 Please, Lord, please save us.
    Please, Lord, please give us success.
26 Bless the one who comes in the name of the Lord.
    We bless you from the house of the Lord.
27 The Lord is God, shining upon us.
    Take the sacrifice and bind it with cords on the altar.
28 You are my God, and I will praise you!
    You are my God, and I will exalt you!

29 Give thanks to the Lord, for he is good!
    His faithful love endures forever.