Ang Pulong Sang Dios

Salmo 118

Pagpasalamat Tungod sang Pagdaog

1Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;
ang iya gugma wala sing katapusan.
Magsiling ang katawhan sang Israel, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”
Magsiling ang mga kaliwat ni Aaron, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”
Magsiling ang mga nagatahod sa Ginoo, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”
Sa akon kalisod, nagpanawag ako sa Ginoo,
kag ginsabat niya ako paagi sa paghilway sa akon.
Kaupod ko ang Ginoo, gani indi ako mahadlok.
Ano ang mahimo sang tawo sa akon?
Kaupod ko ang Ginoo.
Siya ang nagabulig sa akon,
kag makita ko mismo ang pagkapierdi sang akon mga kaaway.
Mas maayo nga magdangop sa Ginoo kaysa magsalig sa tawo.
Mas maayo nga magdangop sa Ginoo kaysa magsalig sa gamhanan nga mga tawo.

10 Ginlibutan ako sang madamo nga mga nasyon nga akon kaaway,
pero ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.
11 Matuod nga ginlibutan nila ako,
pero ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.
12 Ginsalakay nila ako pareho sa panong sang putyukan,
pero gintapna sila gilayon pareho sa ginasunog nga dagami nga nagakapatay dayon.
Ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.
13 Ginsalakay ako sing mabaskog
kag diutayan na lang ako madaog,
pero ginbuligan ako sang Ginoo.
14 Ang Ginoo amo ang nagahatag sa akon sang kusog
kag siya ang akon ginakanta.
Siya ang nagluwas sa akon.

15-16 Pamatii ang paghinugyaw sang katawhan sang Dios sa ila mga tolda tungod sang ila pagdaog:
“Ini nga kadaugan ginhimo sang Ginoo paagi sa iya gahom!
Ang gahom sang Ginoo amo ang nagpadaog sa aton!”

17 Indi ako mapatay, kundi magakabuhi,
kag ipanugid ko ang mga ginhimo sang Ginoo.
18 Bisan pa nga puwerte gid ang silot sang Ginoo sa akon, wala niya pagtuguti nga mapatay ako.
19 Buksi ang mga puwertahan sang templo sang Ginoo[a] para sa akon, kay magasulod ako kag magapasalamat sa Ginoo.
20 Amo ini ang puwertahan sang Ginoo nga sa diin ang mga matarong lang ang makasulod.

21 Magapasalamat ako sa imo, Ginoo, kay ginsabat mo ang akon pangamuyo.
Ikaw ang nagluwas sa akon.

22 Ang bato nga ginsikway sang mga panday amo ang nangin pundasyon nga bato.
23 Ang Ginoo ang naghimo sini kag makatilingala ini sa aton.
24 Amo ini ang adlaw nga ginpadaog kita sang Ginoo, gani magkalipay kag magsinadya kita.

25 Ginoo, padayon ka nga magluwas sa amon.
Hatagi kami sang kadalag-an sa amon mga ginahimo.

26 Ginapakamaayo sang Ginoo ang iya pinadala.[b]
Kag kamo nga mga tawo, kabay pa nga pakamaayuhon man kamo sang Ginoo halin diri sa iya templo.[c]

27 Ang Ginoo, Dios; kag maayo gid siya sa aton.
Magdala kita sang mga sanga sang kahoy sa pagselebrar sang piesta, kag maglibot kita sa halaran.
28 Ginoo, ikaw ang akon Dios;
nagapasalamat ako kag nagadayaw sa imo.

29 Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;
ang iya gugma wala sing katapusan.

Notas al pie

  1. 118:19 puwertahan sang templo sang Ginoo: sa literal, puwertahan sang pagkamatarong.
  2. 118:26 ang iya pinadala: sa literal, ang nagakari sa ngalan sang Ginoo.
  3. 118:26 Suno sa mga eksperto sa Biblia ang mga pari sa templo amo ang nagahambal sa bersikulo 26 kag 27.

New International Version

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, for he is good;
    his love endures forever.

Let Israel say:
    “His love endures forever.”
Let the house of Aaron say:
    “His love endures forever.”
Let those who fear the Lord say:
    “His love endures forever.”

When hard pressed, I cried to the Lord;
    he brought me into a spacious place.
The Lord is with me; I will not be afraid.
    What can mere mortals do to me?
The Lord is with me; he is my helper.
    I look in triumph on my enemies.

It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in humans.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in princes.
10 All the nations surrounded me,
    but in the name of the Lord I cut them down.
11 They surrounded me on every side,
    but in the name of the Lord I cut them down.
12 They swarmed around me like bees,
    but they were consumed as quickly as burning thorns;
    in the name of the Lord I cut them down.
13 I was pushed back and about to fall,
    but the Lord helped me.
14 The Lord is my strength and my defense[a];
    he has become my salvation.

15 Shouts of joy and victory
    resound in the tents of the righteous:
“The Lord’s right hand has done mighty things!
16     The Lord’s right hand is lifted high;
    the Lord’s right hand has done mighty things!”
17 I will not die but live,
    and will proclaim what the Lord has done.
18 The Lord has chastened me severely,
    but he has not given me over to death.
19 Open for me the gates of the righteous;
    I will enter and give thanks to the Lord.
20 This is the gate of the Lord
    through which the righteous may enter.
21 I will give you thanks, for you answered me;
    you have become my salvation.

22 The stone the builders rejected
    has become the cornerstone;
23 the Lord has done this,
    and it is marvelous in our eyes.
24 The Lord has done it this very day;
    let us rejoice today and be glad.

25 Lord, save us!
    Lord, grant us success!

26 Blessed is he who comes in the name of the Lord.
    From the house of the Lord we bless you.[b]
27 The Lord is God,
    and he has made his light shine on us.
With boughs in hand, join in the festal procession
    up[c] to the horns of the altar.

28 You are my God, and I will praise you;
    you are my God, and I will exalt you.

29 Give thanks to the Lord, for he is good;
    his love endures forever.

Notas al pie

  1. Psalm 118:14 Or song
  2. Psalm 118:26 The Hebrew is plural.
  3. Psalm 118:27 Or Bind the festal sacrifice with ropes / and take it