Ang Pulong Sang Dios

Salmo 114

Kanta Parte sa Pagguwa sang mga Israelinhon sa Egipto

1Ang mga Israelinhon nga kaliwat ni Jacob nagaestar sadto sa Egipto, nga sa diin lain ang lingguahe sang mga tawo didto.
Sang nagguwa na sila sa Egipto, ginhimo sang Dios ang Juda nga iya balaan nga lugar,
kag gindumalahan niya ang Israel.
Ang Mapula nga Dagat naghawa nga daw sa nagpalagyo nga tawo.
Ang tubig sang Suba sang Jordan daw sa tawo nga nag-isol.
Nag-uyog ang mga bukid nga daw sa nagalukso nga mga kanding kag mga karnero.
Ngaa naghawa ang Mapula nga Dagat kag daw sa nag-isol ang tubig sang Suba sang Jordan?
Ngaa nag-uyog ang mga bukid nga daw sa nagalukso nga mga kanding kag mga karnero?
Nagatay-og ang kalibutan sa presensya sang Ginoo nga Dios ni Jacob,
nga naghimo sang matig-a nga bato nga mangin punong sang tubig kag mangin tuburan nga nagailig.

New International Version - UK

Psalm 114

Psalm 114

When Israel came out of Egypt,
    Jacob from a people of foreign tongue,
Judah became God’s sanctuary,
    Israel his dominion.

The sea looked and fled,
    the Jordan turned back;
the mountains leaped like rams,
    the hills like lambs.

Why was it, sea, that you fled?
    Why, Jordan, did you turn back?
Why, mountains, did you leap like rams,
    you hills, like lambs?

Tremble, earth, at the presence of the Lord,
    at the presence of the God of Jacob,
who turned the rock into a pool,
    the hard rock into springs of water.