Ang Pulong Sang Dios

Salmo 107:1-43

Salmo 107

Pagdayaw sa Kaayo sang Dios

1Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;

ang iya gugma wala sing katapusan.

2Ihambal ninyo ina, kamo nga iya ginluwas sa kamot sang mga kaaway.

3Kay gintipon niya kamo halin sa mga duta sa sidlangan, nakatundan, aminhan, kag bagatnan.

4May mga tawo nga nagpanglakaton sa kamingawan;

indi nila makita ang alagyan pakadto sa siyudad nga may nagaestar nga mga tawo.107:4 may nagaestar nga mga tawo: ukon, puwede nila estaran.

5Gin-gutom sila kag gin-uhaw, kag daw mapatay na sila.

6Sa ila nga kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,

kag ginluwas niya sila.

7Gintuytuyan niya sila sa dalan nga deretso sa siyudad nga may nagaestar nga mga tawo.107:7 may nagaestar nga mga tawo: Tan-awa ang footnote sa bersikulo 4.

8Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.

9Kay ginapainom niya ang mga ginauhaw kag ginapakaon ang mga ginagutom.

10May mga tawo nga ginpriso nga ginakadenahan

kag nagapungko sila sa madulom gid nga prisohan.

11Napriso sila kay nagpamatok sila sa mga ginsiling sang Labing Mataas nga Dios kag ginbaliwala nila ang iya mga laygay.

12Gani ginpabudlayan niya sila sa ila mabug-at nga mga trabaho.

Nagkalatumba sila pero wala sing may nagbulig sa ila.

13Sa ila kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,

kag ginluwas niya sila.

14Ginpamugto niya ang ila mga kadena

kag ginpanguha niya sila sa madulom gid nga prisohan.

15Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.

16Kay ginapangguba niya ang mga puwertahan nga saway

kag ginapangbali ang mga rehas nga salsalon.

17May mga buang-buang nga nagaantos tungod sang ila mga paglapas kag kalautan.

18Nalainan sila sang tanan nga pagkaon kag dali na lang sila mapatay.

19Sa ila kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,

kag ginluwas niya sila.

20Nagmando siya sang kaayuhan kag nag-alayo sila.

Ginluwas niya sila sa kamatayon.

21Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.

22Dapat maghalad sila bilang pasalamat sa Dios;

kag samtang nagakanta sila sa kalipay isugid nila ang iya mga binuhatan.

23May mga tawo nga nagsakay sa mga barko kag nagpanakayon sa kadagatan, nga amo ang ila palangabuhian.

24Nakita nila ang makatilingala nga mga binuhatan sang Ginoo sa kadagatan.

25Sa iya nga pagmando, naghangin sing mabaskog kag nagdalagko ang mga balod.

26Gani nagpaibabaw ang ila sakayan kag dayon nagpaidalom.

Nadulaan sila sang kaisog sa sina nga katalagman.

27Nagduling-duling sila pareho sa hubog

kag indi na sila makahibalo kon ano ang ila himuon.

28Sa ila kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo,

kag ginbuligan niya sila.

29Ginpauntat niya ang mabaskog nga hangin kag naglinaw ang dagat.

30Nalipay sila sang maglinaw na,

kag gintuytuyan sila sang Dios sa dulungkaan nga ginahandom nila.

31Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo.

32Dapat nga padunggan nila ang Dios sa ila pagtililipon

kag dayawon man nila siya sa pagtililipon sang ila mga manugdumala.

33Ginahimo sang Ginoo ang mga suba nga desierto,

kag ginahimo niya ang mga tuburan nga mamala nga duta.

34Ginahimo niya ang maayo nga duta nga wala sing pulos,

tungod sang mga kalautan sang mga nagaestar dira.

35Ginahimo niya ang desierto nga mga katubigan,

kag ginahimo niya ang mamala nga mga duta nga mga tuburan.

36Ginapaestar niya ang mga ginagutom sa sina nga lugar

kag nagatukod sila dira sang siyudad nga ila estaran.

37Nagasab-og sila sa mga latagon kag nagatanom sang ubas,

kag bugana ang ila mga patubas.

38Ginapakamaayo sila sang Dios, kag nagadamo gid sila.

Bisan ang ila mga kasapatan wala niya ginatugutan nga magdiutay.

39Kon nagadiutay sila kag nagakahuy-an tungod sang pagpigos, pagsakit, kag pagpaantos sa ila,

40ginapakalain sang Dios ang mga nagapigos sa ila

kag ginapatalang sa desierto nga wala sing mga dalan.

41Pero ginabuligan niya sila nga mga kubos sa ila mga pag-antos,

kag ginapadamo niya ang ila mga pamilya pareho sa mga panong sang kasapatan.

42Nakita ini sang mga matarong kag nagakalipay sila,

pero ang tanan nga malaot wala gid sing may masiling.

43Ang mga maalamon dapat gid magtipig sang sini nga mga butang;

dapat hunahunaon nila ang dako nga gugma sang Ginoo.

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.