Ang Pulong Sang Dios

Salmo 106

Ang Kaayo sang Dios sa Iya Katawhan

1Dayawa ang Ginoo!
Pasalamati siya kay maayo siya;
ang iya gugma wala sing katapusan.
Wala sing may makasugid ukon makadayaw sing bug-os sang gamhanan nga mga binuhatan sang Ginoo.
Bulahan ang tawo nga nagahimo sing husto kag matarong sa tanan nga tion.

Ginoo, dumduma ako kon magbulig ka sa imo katawhan;
luwasa man ako kon magluwas ka sa ila,
agod maagom ko man ang kauswagan sang imo pinili nga nasyon
kag agod makaambit man ako sang ila kalipay
kag makaupod ako sa ila pagdayaw sa imo.
Nakasala kami pareho sang amon mga katigulangan;
malain gid ang amon ginhimo.
Sang didto sa Egipto ang amon mga katigulangan, wala nila ginsapak ang imo makatilingala nga mga binuhatan.
Wala nila pagdumduma ang imo gugma nga ginpakita sa ila sing makapila ka beses,
kag nagrebelde sila sa imo sa Mapula nga Dagat.
Pero ginluwas mo sila agod mapadunggan ka kag makita nila ang imo gahom.

Ginmanduan sang Ginoo ang Mapula nga Dagat nga magmala, kag nagmala ini;
kag gintuytuyan niya ang iya katawhan sa pagtabok sa dagat nga daw sa nagalakat lang sila sa desierto.
10 Ginluwas niya sila sa kamot sang mga kaaway.
11 Gintabunan sang tubig ang ila mga kaaway
kag wala gid sing may nakaluwas sa ila.
12 Gani nagtuo sila sa iya mga promisa
kag nagkanta sila sang pagdayaw sa iya.
13 Pero nalimtan dayon nila ang iya ginhimo
kag wala sila maghulat sang iya laygay.
14 Didto sa kamingawan, gintilawan nila ang Dios tungod sang ila sobra nga handom sa pagkaon.
15 Gani ginhatag niya sa ila ang ila ginpangayo,
pero ginpadal-an man niya sila sang balatian nga nagpaluya sa ila.

16 Didto sa ila nga kampo sa kamingawan, nahisa sila kay Moises kag kay Aaron. Si Aaron gindedikar nga mag-alagad sa Ginoo.
17 Gani nagbuka ang duta kag nahulog si Datan kag si Abiram kag ang ila mga pamilya.
18 Kag may kalayo pa gid nga nagsunog sa ila malaot nga mga sumulunod.

19 Didto sa Horeb, naghimo ang mga Israelinhon sang bulawan nga torite nga baka
kag ginsimba nila ini nga dios-dios.
20 Ginbayluhan nila ang ila dungganon nga Dios sang imahen sang isa ka turo nga baka nga nagahalab sang hilamon.
21-22 Ginkalimtan nila ang Dios nga nagluwas sa ila kag naghimo sang gamhanan kag makatilingala nga mga binuhatan didto sa Egipto, ang duta sang mga kaliwat ni Ham, kag didto sa Mapula nga Dagat.
23 Ginlaglag na kuntani sang Dios ang iya katawhan kon wala magpatunga si Moises nga iya alagad, sa pagkombinsi sa iya nga punggan niya ang iya kaakig agod indi niya sila malaglag.
24 Ginbaliwala pa gid nila ang maayo nga duta kay wala sila magtuo sa promisa sang Dios.
25 Nagkinumod sila sa ila mga tolda kag wala sila magtuman sa Ginoo.
26 Gani nagpanumpa ang Ginoo nga pamatyon niya sila sa kamingawan,
27 kag laptahon niya ang ila mga kaliwat sa iban nga mga nasyon nga sa diin magakalamatay sila.

28 Gintugyan nila ang ila kaugalingon sa dios-dios nga si Baal nga didto sa Bukid sang Peor
kag nagkaon sila sang mga halad nga ginhalad sa mga patay.[a]
29 Ginpaakig nila ang Ginoo tungod sang ila malaot nga mga binuhatan,
gani nag-abot sa ila ang kalalat-an.
30 Pero nagpatunga si Finehas,
gani nag-untat ang kalalat-an.
31 Ang ginhimo ni Finehas ginakabig nga matarong,
kag dumdumon ini sang mga tawo hasta san-o.

32 Didto sa tuburan sang Meriba, ginpaakig sang mga Israelinhon ang Ginoo,
kag naglain gid ang buot ni Moises sa ila mga ginhimo.
33 Tungod nga ginpalain nila ang buot ni Moises, nakahambal siya sang mga pulong nga wala niya paghunahunaa sing maayo.

34 Wala ginpamatay sang mga Israelinhon ang mga katawhan sa Canaan suno sa ginsiling sa ila sang Ginoo.
35 Sa baylo, nagpakig-isa sila sa sini nga mga katawhan kag ginsunod nila ang ila pagginawi.
36 Ginsimba nila ang ila mga dios-dios kag nagdala ini sang kalaglagan sa ila.
37 Ginhalad nila ang ila mga kabataan sa mga demonyo
38 nga mga dios-dios sang Canaan.
Tungod sang ila pagpamatay sang ila inosente nga mga kabataan, ginhigkuan nila ang duta sang Canaan
39 pati ang ila kaugalingon.
Tungod sang ila ginhimo, nagluib sila sa Dios pareho sa isa ka babayi nga nagpanginlalaki.
40 Gani naakig ang Ginoo sa katawhan nga iya ginapanag-iyahan,
kag ginkangil-aran niya sila.
41 Gintugyan niya sila sa mga nasyon nga ila mga kaaway,
kag gin-gamhan sila sang sini nga mga nasyon.
42 Ginpigos sila sang ila mga kaaway kag gin-ulipon.
43 Madamo nga beses nga ginluwas sila sang Dios,
pero ginahungod pa gid nila nga magrebelde sa iya,
gani nalaglag sila tungod sang ila sala.
44 Pero kon magpanawag gani sila sa Dios, ginabuligan niya gihapon sila sa ila mga kalisod.
45 Gindumdom sang Dios ang iya kasugtanan sa ila,
kag tungod sa iya dako nga gugma sa ila nagbaylo ang iya hunahuna nga indi na niya sila pagsilutan.
46 Ginbuot niya nga kaluoyan sila sang mga nagbihag sa ila.

47 Luwasa kami, Ginoo nga amon Dios,
kag tipuna kami liwat sa amon duta halin sa mga nasyon,
agod makapasalamat kami kag makadayaw sa imo pagkabalaan.[b]

48 Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa wala sing katapusan.
Ang tanan nga katawhan magsabat sang, “Amen!”

Dayawa ang Ginoo!

Notas al pie

  1. 106:28 mga patay: ukon, patay nga mga dios-dios.
  2. 106:47 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

Amplified Bible

Psalm 106

Israel’s Rebelliousness and the Lord’s Deliverances.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
Oh give thanks to the Lord, for He is good;
For His mercy and lovingkindness endure forever!

Who can put into words the mighty deeds of the Lord?
Or who can proclaim all His praise [that is due Him]?

Blessed are those who observe justice [by honoring God’s precepts],
Who practice righteousness at all times.


Remember me, O Lord, when You favor Your people.
Visit me with Your salvation [when You rescue them],

That I may see the prosperity of Your chosen ones,
That I may rejoice in the gladness of Your nation,
That I may glory with Your inheritance.


We have sinned like our fathers;
We have committed iniquity, we have behaved wickedly.

Our fathers in Egypt did not understand nor appreciate Your miracles;
They did not remember the abundance of Your mercies nor imprint Your lovingkindnesses on their hearts,
But they were rebellious at the sea, at the [a]Red Sea.

Nevertheless He saved them for His name’s sake,
That He might make His [supreme] power known.

He rebuked the Red Sea, and it dried up;
And He led them through the depths as through a pasture.
10 
So He saved them from the hand of the one that hated them,
And redeemed them from the hand of the [Egyptian] enemy.
11 
And the waters covered their adversaries;
Not one of them was left.
12 
Then Israel believed in [the validity of] His words;
They sang His praise.

13 
But they quickly forgot His works;
They did not [patiently] wait for His counsel and purpose [to be revealed regarding them],
14 
But lusted intensely in the wilderness
And tempted God [with their insistent desires] in the desert.
15 
So He gave them their request,
But sent a wasting disease among them.

16 
They envied Moses in the camp,
And Aaron [the high priest], the holy one of the Lord,
17 
Therefore the earth opened and swallowed Dathan,
And engulfed the company of Abiram.
18 
And a fire broke out in their company;
The flame consumed the wicked.

19 
They made a calf in Horeb (Sinai)
And worshiped a cast image.
20 
Thus they exchanged [the true God who was] their glory
For the image of an ox that eats grass.
21 
They forgot God their Savior,
Who had done such great things in Egypt,
22 
Wonders in the land of Ham,
Awesome things at the Red Sea.
23 
Therefore He said He would destroy them,
[And He would have done so] had not Moses, His chosen one, stepped into the gap before Him,
To turn away His wrath from destroying them.
24 
Then they despised the pleasant land [of Canaan];
They did not believe in His word nor rely on it,
25 
But they sulked and complained in their tents;
They did not listen to the voice of the Lord.
26 
Therefore He lifted up His hand [swearing] to them,
That He would cause them to fall in the wilderness,
27 
And that He would cast out their descendants among the nations
And scatter them in the lands [of the earth].

28 
They joined themselves also to [the idol] Baal of Peor,
And ate sacrifices offered to the dead.
29 
Thus they provoked Him to anger with their practices,
And a plague broke out among them.
30 
Then Phinehas [the priest] stood up and [b]interceded,
And so the plague was halted.
31 
And that was credited to him for righteousness,
To all generations forever.

32 
They provoked Him to anger at the waters of [c]Meribah,
So that it went hard with Moses on their account;
33 
Because they were rebellious against His Spirit,
Moses spoke recklessly with his lips.

34 
They did not destroy the [pagan] peoples [in Canaan],
As the Lord commanded them,
35 
But they mingled with the [idolatrous] nations
And learned their ways,
36 
And served their idols,
Which became a [dreadful] snare to them.
37 
They even sacrificed their sons and their daughters to demons
38 
And shed innocent blood,
Even the blood of their sons and of their daughters,
Whom they sacrificed to the idols of Canaan;
And the land was polluted with their blood.
39 
In this way they became unclean in their practices;
They played the prostitute in their own deeds [by giving their worship, which belongs to God alone, to other “gods”].

40 
Therefore the anger of the Lord was kindled against His people
And He detested His own [d]inheritance.
41 
He gave them into the hands of the nations,
And those who hated them ruled over them.
42 
Their enemies also oppressed them,
And they were subdued under the [powerful] hand of their enemies.
43 
Many times He rescued them;
But they were rebellious in their counsel,
And sank down in their wickedness.

44 
Nevertheless He looked [sympathetically] at their distress
When He heard their cry;
45 
And He remembered His covenant for their sake,
And relented [rescinding their sentence] according to the greatness of His lovingkindness [when they cried out to Him],
46 
He also made them objects of compassion
Among those who had carried them away captive.

47 
Save us, O Lord our God,
And gather us from among the nations,
That we may give thanks to Your holy name
And glory in praising You.
48 
Blessed be the Lord, the God of Israel,
From everlasting even to everlasting.
And let all the people say, “Amen.”
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 106:7 Lit Sea of Reeds; and so throughout.
  2. Psalm 106:30 The exact meaning of the Hebrew here has been debated since ancient times. The term interceded probably is best because it could refer to Phinehas’ intervention by executing the guilty couple (Num 25:7f), or to his interceding through prayer in behalf of Israel. No such prayer is recorded, but it is certainly possible that Phinehas prayed for relief before or after the execution. The ancient rabbis mostly understood the intercession as a prayer, but some of them took the meaning of the Hebrew to be that Phinehas interceded essentially by arguing with God as to whether it was fair to destroy so many people for the sins of two.
  3. Psalm 106:32 Lit strife.
  4. Psalm 106:40 I.e. people.