Ang Pulong Sang Dios

Salmo 104

Pagdayaw sa Dios nga Manunuga

1Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.

Ginoo nga akon Dios, gamhanan ka gid.
Ang imo pagkadungganon kag pagkahalangdon daw amo ang imo bayo.
Ginatabunan mo ang imo kaugalingon sang kasanag nga daw sa bayo
kag ginahumlad mo ang langit nga daw sa tolda.
Ginpatindog mo ang imo puluy-an sa ibabaw pa sang kahawaan.
Ginahimo mo ang mga panganod nga imo karwahe,
kag nagasakay ka nga ginapalid sang hangin.
Ginahimo mo ang hangin nga imo mga mensahero,
kag ang nagadabdab nga kalayo[a] nga imo mga suluguon.
Ginpahamtang mo ang kalibutan sa iya nga pundasyon,
kag indi ini mauyog hasta san-o.
Gintabunan mo ang kalibutan sang tubig nga daw sa panapton,
kag naglapaw ini sa mga bukid.
Sa imo nga pagsabdong nga nagadaguob, naghawa ang tubig.
Kag nag-ilig sila sa mga bukid kag sa mga patag,
kag sa iban pa nga mga lugar nga ginpreparar mo para sa ila.
Ginbutangan mo sila sang mga dulunan nga indi nila malapawan,
agod indi nila liwat matabunan ang kalibutan.
10 Ginpailig mo ang mga tuburan sa mga ililigan sang tubig,
kag nag-ilig ang tubig sa gin-utlan sang mga bukid.
11 Gani ang tanan nga talunon nga mga sapat, pati ang talunon nga mga asno, makainom.
12 Kag malapit didto sa tubig, nagapugad ang mga pispis, kag sa mga sanga sang kahoy nagakanta sila.

13 Halin sa imo puluy-an sa langit, ginapaulanan mo ang mga bukid.
Kag tungod sa sining imo ginahimo, nagabaton sang pagpakamaayo ang kalibutan.
14 Ginapatubo mo ang mga hilamon para sa mga kasapatan,
kag ang mga tanom para sa mga tawo
agod may kalan-on sila halin sa mga patubas—
15 may bino nga makalipay sa ila,
may lana nga makapahining sang ila guya,
kag may tinapay nga makapabaskog sa ila.
16 Natubigan sing maayo ang imo mga kahoy nga sedro sa Lebanon nga imo mismo gintanom.
17 Nagapugad ang mga pispis sa sina nga mga kahoy;
ang mga pispis nga dugwak[b] nagapugad sa mga kahoy nga sipres.
18 Ang talunon nga mga kanding nagaestar sa mataas nga mga bukid,
kag ang mga sapat nga badier[c] nagapanago sa mga kabatuhan.

19 Gintuga mo ang bulan bilang palatandaan sang panahon;
kag ang adlaw ginapasalop mo sa husto nga oras.
20 Ginhimo mo ang kadulom;
kag kon gab-i nagaguluwa ang madamo nga mga sapat sa kagulangan.
21 Nagangurob ang mga leon samtang nagapangita sang ila pagkaon nga ginahatag mo sa ila.
22 Kag kon magbutlak na ang adlaw nagabalik sila sa ila palanaguan kag didto nagaluko.
23 Ang mga tawo iya nagaguwa sa ila mga balay sa pag-obra hasta magsirom.

24 Ginoo, kadamo sang imo mga ginhimo.
Ginhimo mo sila tanan suno sa imo nga kaalam.
Ang kalibutan puno sang imo mga ginhimo.
25 Ang dagat puwerte kalapad,
kag may madamo ini nga mga tinuga nga indi maisip, dalagko kag magagmay.
26 Ang mga barko nagapakadto-pakari dira,
kag dira man nagalangoy-langoy ang dragon nga Leviatan nga imo gintuga.
27 Ang tanan nga buhi nga tinuga nagasalig sa imo sang ila pagkaon sa tion nga kinahanglan nila.
28 Ginahatagan mo sila sang pagkaon kag ginakaon nila,
kag nagakabusog sila.
29 Pero kon pabay-an mo sila, nagakahadlok sila;
kon kuhaon mo ang ila ginhawa, nagakapatay sila kag nagabalik sila sa duta nga amo ang ila ginhalinan.
30 Nagakatuga sila kon hatagan mo sila sang ginhawa.
Sa sina nga paagi ginahatagan mo sang bag-o nga mga tinuga ang kalibutan.

31 Kabay pa nga ang imo gahom, Ginoo, magapadayon sa wala sing katapusan.
Kabay pa nga magkalipay ka sa imo mga ginhimo.
32 Kon tulukon mo ang kalibutan, nagatay-og ini.
Kon tandugon mo ang mga bukid, nagaaso ini.

33 Magakanta ako sa Ginoo sa bug-os ko nga kabuhi.
Magakanta ako sang mga pagdayaw sa akon Dios samtang nagakabuhi ako.
34 Kabay pa nga malipay siya sa akon pagpamalandong.

Magakalipay ako sa Ginoo;
35 pero ang mga malaot kag makasasala laglagon sa kalibutan kag indi na sila makita pa.
Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.

Dayawa ang Ginoo!

Notas al pie

  1. 104:4 nagadabdab nga kalayo: ukon, kilat.
  2. 104:17 dugwak: sa English, stork.
  3. 104:18 badier: Tan-awa ang footnote sa Lev. 11:4-8.

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 104

1我 的 心 哪 , 你 要 称 颂 耶 和 华 ! 耶 和 华 ─ 我 的 神 啊 , 你 为 至 大 ! 你 以 尊 荣 威 严 为 衣 服 ,

披 上 亮 光 , 如 披 外 袍 , 铺 张 穹 苍 , 如 铺 幔 子 ,

在 水 中 立 楼 阁 的 栋 梁 , 用 云 彩 为 车 辇 , 藉 着 风 的 翅 膀 而 行 ,

以 风 为 使 者 , 以 火 焰 为 仆 役 ,

将 地 立 在 根 基 上 , 使 地 永 不 动 摇 。

你 用 深 水 遮 盖 地 面 , 犹 如 衣 裳 ; 诸 水 高 过 山 岭 。

你 的 斥 责 一 发 , 水 便 奔 逃 ; 你 的 雷 声 一 发 , 水 便 奔 流 。

诸 山 升 上 , 诸 谷 沉 下 ( 或 译 : 随 山 上 翻 , 随 谷 下 流 ) , 归 你 为 他 所 安 定 之 地 。

你 定 了 界 限 , 使 水 不 能 过 去 , 不 再 转 回 遮 盖 地 面 。

10 耶 和 华 使 泉 源 涌 在 山 谷 , 流 在 山 间 ,

11 使 野 地 的 走 兽 有 水 喝 , 野 驴 得 解 其 渴 。

12 天 上 的 飞 鸟 在 水 旁 住 宿 , 在 树 枝 上 啼 叫 。

13 他 从 楼 阁 中 浇 灌 山 岭 ; 因 他 作 为 的 功 效 , 地 就 丰 足 。

14 他 使 草 生 长 , 给 六 畜 吃 , 使 菜 蔬 发 长 , 供 给 人 用 , 使 人 从 地 里 能 得 食 物 ,

15 又 得 酒 能 悦 人 心 , 得 油 能 润 人 面 , 得 粮 能 养 人 心 。

16 佳 美 的 树 木 , 就 是 利 巴 嫩 的 香 柏 树 , 是 耶 和 华 所 栽 种 的 , 都 满 了 汁 浆 。

17 雀 鸟 在 其 上 搭 窝 ; 至 於 鹤 , 松 树 是 他 的 房 屋 。

18 高 山 为 野 山 羊 的 住 所 ; 岩 石 为 沙 番 的 藏 处 。

19 你 安 置 月 亮 为 定 节 令 ; 日 头 自 知 沉 落 。

20 你 造 黑 暗 为 夜 , 林 中 的 百 兽 就 都 爬 出 来 。

21 少 壮 狮 子 吼 叫 , 要 抓 食 , 向 神 寻 求 食 物 。

22 日 头 一 出 , 兽 便 躲 避 , 卧 在 洞 里 。

23 人 出 去 做 工 , 劳 碌 直 到 晚 上 。

24 耶 和 华 啊 , 你 所 造 的 何 其 多 ! 都 是 你 用 智 慧 造 成 的 ; 遍 地 满 了 你 的 丰 富 。

25 那 里 有 海 , 又 大 又 广 ; 其 中 有 无 数 的 动 物 , 大 小 活 物 都 有 。

26 那 里 有 船 行 走 , 有 你 所 造 的 鳄 鱼 游 泳 在 其 中 。

27 这 都 仰 望 你 按 时 给 他 食 物 。

28 你 给 他 们 , 他 们 便 拾 起 来 ; 你 张 手 , 他 们 饱 得 美 食 。

29 你 掩 面 , 他 们 便 惊 惶 ; 你 收 回 他 们 的 气 , 他 们 就 死 亡 , 归 於 尘 土 。

30 你 发 出 你 的 灵 , 他 们 便 受 造 ; 你 使 地 面 更 换 为 新 。

31 愿 耶 和 华 的 荣 耀 存 到 永 远 ! 愿 耶 和 华 喜 悦 自 己 所 造 的 !

32 他 看 地 , 地 便 震 动 ; 他 摸 山 , 山 就 冒 烟 。

33 我 要 一 生 向 耶 和 华 唱 诗 ! 我 还 活 的 时 候 , 要 向 我 神 歌 颂 !

34 愿 他 以 我 的 默 念 为 甘 甜 ! 我 要 因 耶 和 华 欢 喜 !

35 愿 罪 人 从 世 上 消 灭 ! 愿 恶 人 归 於 无 有 ! 我 的 心 哪 , 要 称 颂 耶 和 华 ! 你 们 要 赞 美 耶 和 华 ( 原 文 是 哈 利 路 亚 ; 下 同 ) !