Ang Pulong Sang Dios

Salmo 103

Ang Gugma sang Dios

1Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.
Dayawon ko ang iya pagkabalaan[a] sa bug-os ko nga pagkatawo.
Dapat dayawon ko gid ang Ginoo,
kag dapat indi ko pagkalimtan kon ano ang iya kaayo.
Ginapatawad niya ang tanan ko nga sala,
kag ginaayo niya ang tanan ko nga balatian.
Ginaluwas niya ako sa kamatayon,
kag ginabendisyunan niya ako sang iya gugma kag kaluoy.
Ginahatagan niya ako sang maayo nga mga butang samtang nagakabuhi ako
sa bagay nga nagabataon ako kag makusog pareho sa agila.

Nagahukom ang Ginoo pabor sa tanan nga ginapigos;
ginahatagan niya sila sang hustisya.
Ginpahayag niya ang iya pamaagi kay Moises
kag ginpakita niya sa katawhan sang Israel ang iya gamhanan nga mga binuhatan.
Mabinalak-on siya kag maluluy-on;
mahigugmaon siya kag indi dali maakig.
Wala nagapadayon ang iya pagsabdong,
kag indi permanente ang iya kaakig.
10 Wala niya kita ginsilutan sang nagakabagay sa aton mga sala.
Wala siya nagbalos sa aton suno sa aton mga kalautan.
11 Kay subong nga dako ang distansya sang langit sa duta,
dako man ang iya paghigugma sa mga nagatahod sa iya.
12 Subong nga malayo ang sidlangan sa nakatundan,
malayo man ang pagseparar niya sang aton mga sala sa aton.
13 Subong nga ang amay maluluy-on sa iya mga anak,
ang Ginoo maluluy-on man sa mga nagatahod sa iya.
14 Kay nahibaluan niya kon paano kita ginhimo.
Ginadumdom niya nga ginhimo kita halin sa duta.

15 Kita nga mga tawo, ang aton kabuhi pareho sa hilamon.
Nagauswag kita pareho sa nagalambo nga bulak sa latagon.
16 Dayon nagahuyop ang hangin sa sini nga bulak,
kag nadula ini kag indi na makita.

17-18 Pero wala sing katapusan ang gugma sang Ginoo sa mga nagatahod sa iya, sa mga nagatuman sang iya kasugtanan, kag sa mga nagadumdom sa pagtuman sang iya mga sugo.
Kag ang iya matarong nga ginahimo magapadayon sa ila mga kaliwat.

19 Ginbutang sang Ginoo ang iya trono sa langit, kag nagahari siya sa tanan.
20 Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga gamhanan niya nga mga anghel nga nagapamati kag nagatuman sang iya mga pulong.
21 Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya langitnon nga mga tinuga nga nagaalagad sa iya kag nagatuman sang iya kabubut-on.
22 Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya mga tinuga sa tanan nga lugar nga iya ginagamhan.

Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.

Notas al pie

  1. 103:1 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

New International Version - UK

Psalm 103

Psalm 103

Of David.

Praise the Lord, my soul;
    all my inmost being, praise his holy name.
Praise the Lord, my soul,
    and forget not all his benefits –
who forgives all your sins
    and heals all your diseases,
who redeems your life from the pit
    and crowns you with love and compassion,
who satisfies your desires with good things
    so that your youth is renewed like the eagle’s.

The Lord works righteousness
    and justice for all the oppressed.

He made known his ways to Moses,
    his deeds to the people of Israel:
the Lord is compassionate and gracious,
    slow to anger, abounding in love.
He will not always accuse,
    nor will he harbour his anger for ever;
10 he does not treat us as our sins deserve
    or repay us according to our iniquities.
11 For as high as the heavens are above the earth,
    so great is his love for those who fear him;
12 as far as the east is from the west,
    so far has he removed our transgressions from us.

13 As a father has compassion on his children,
    so the Lord has compassion on those who fear him;
14 for he knows how we are formed,
    he remembers that we are dust.
15 The life of mortals is like grass,
    they flourish like a flower of the field;
16 the wind blows over it and it is gone,
    and its place remembers it no more.
17 But from everlasting to everlasting
    the Lord’s love is with those who fear him,
    and his righteousness with their children’s children –
18 with those who keep his covenant
    and remember to obey his precepts.

19 The Lord has established his throne in heaven,
    and his kingdom rules over all.

20 Praise the Lord, you his angels,
    you mighty ones who do his bidding,
    who obey his word.
21 Praise the Lord, all his heavenly hosts,
    you his servants who do his will.
22 Praise the Lord, all his works
    everywhere in his dominion.

Praise the Lord, my soul.