Ang Pulong Sang Dios

Salmo 103:1-22

Salmo 103Salmo 103 Ang titulo sa Hebreo: Ginsulat ni David.

Ang Gugma sang Dios

1Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.

Dayawon ko ang iya pagkabalaan103:1 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan. sa bug-os ko nga pagkatawo.

2Dapat dayawon ko gid ang Ginoo,

kag dapat indi ko pagkalimtan kon ano ang iya kaayo.

3Ginapatawad niya ang tanan ko nga sala,

kag ginaayo niya ang tanan ko nga balatian.

4Ginaluwas niya ako sa kamatayon,

kag ginabendisyunan niya ako sang iya gugma kag kaluoy.

5Ginahatagan niya ako sang maayo nga mga butang samtang nagakabuhi ako

sa bagay nga nagabataon ako kag makusog pareho sa agila.

6Nagahukom ang Ginoo pabor sa tanan nga ginapigos;

ginahatagan niya sila sang hustisya.

7Ginpahayag niya ang iya pamaagi kay Moises

kag ginpakita niya sa katawhan sang Israel ang iya gamhanan nga mga binuhatan.

8Mabinalak-on siya kag maluluy-on;

mahigugmaon siya kag indi dali maakig.

9Wala nagapadayon ang iya pagsabdong,

kag indi permanente ang iya kaakig.

10Wala niya kita ginsilutan sang nagakabagay sa aton mga sala.

Wala siya nagbalos sa aton suno sa aton mga kalautan.

11Kay subong nga dako ang distansya sang langit sa duta,

dako man ang iya paghigugma sa mga nagatahod sa iya.

12Subong nga malayo ang sidlangan sa nakatundan,

malayo man ang pagseparar niya sang aton mga sala sa aton.

13Subong nga ang amay maluluy-on sa iya mga anak,

ang Ginoo maluluy-on man sa mga nagatahod sa iya.

14Kay nahibaluan niya kon paano kita ginhimo.

Ginadumdom niya nga ginhimo kita halin sa duta.

15Kita nga mga tawo, ang aton kabuhi pareho sa hilamon.

Nagauswag kita pareho sa nagalambo nga bulak sa latagon.

16Dayon nagahuyop ang hangin sa sini nga bulak,

kag nadula ini kag indi na makita.

17-18Pero wala sing katapusan ang gugma sang Ginoo sa mga nagatahod sa iya, sa mga nagatuman sang iya kasugtanan, kag sa mga nagadumdom sa pagtuman sang iya mga sugo.

Kag ang iya matarong nga ginahimo magapadayon sa ila mga kaliwat.

19Ginbutang sang Ginoo ang iya trono sa langit, kag nagahari siya sa tanan.

20Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga gamhanan niya nga mga anghel nga nagapamati kag nagatuman sang iya mga pulong.

21Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya langitnon nga mga tinuga nga nagaalagad sa iya kag nagatuman sang iya kabubut-on.

22Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya mga tinuga sa tanan nga lugar nga iya ginagamhan.

Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.