Ang Pulong Sang Dios

Obadias

Amo ini ang ginsiling sang Ginoong Dios parte sa nasyon sang Edom, nga iya ginpahayag kay Obadias.

Pagasilutan sang Dios ang Edom

Nabatian naton nga mga Israelinhon ang balita halin sa Ginoo, nga nagpadala siya sang mensahero sa mga nasyon sa paghagad sa ila sa pagpakig-away kontra sa nasyon sang Edom. Kay siling sang Ginoo sa mga taga-Edom, “Pamati! Himuon ko kamo nga mas kubos sang sa iban nga mga nasyon, kag pakalainon gid nila kamo. Nagasiling kamo nga wala sing may makasalakay sa inyo tungod kay nagaestar kamo sa batuhon kag mataas nga lugar. Pero sa pagpabugal ninyo nga ina ginadayaan lang ninyo ang inyo kaugalingon. Kay bisan pa nga parehuon ninyo kataas sa pugad sang agila ang inyo ginaestaran, ukon palab-uton pa ninyo ini sa mga bituon, laglagon ko gihapon kamo. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

“Indi bala nga ang mga kawatan wala nila ginaubos kuha ang sa sulod sang balay kundi ginakuha lang nila ang ila kinahanglan? Kag indi bala nga ang mga nagapamupo sang ubas wala nila ginaubos kuha ang mga bunga kundi ginabilinan nila ini?[a] Pero kamo ubuson gid laglag sang inyo mga kaaway. Pangitaon nila kag kuhaon ang mga manggad ninyo nga mga kaliwat ni Esau. Dayaan kamo sang inyo kadampig nga mga nasyon. Ini sila nga nagpakig-abyan sa inyo amo man ang magasalakay sa inyo, kag palayason nila kamo sa inyo lugar. Ini sila nga nagkaon upod sa inyo amo man ang magabutang sang siod sa inyo nga indi ninyo matalupangdan.[b] Ako, ang Ginoo, nagasiling nga sa tion nga silutan ko na kamo, laglagon ko ang inyo maalam nga mga tawo. Madula ang kaalam sa Edom nga ginatawag Bukid ni Esau. Magakurog sa kahadlok ang inyo mga soldado nga ara sa siyudad sang Teman, gani mapatay kamo tanan nga nagaestar sa Bukid ni Esau.”

Ang Sala sang mga Taga-Edom

10 “Tungod sa pagpamintas nga ginhimo ninyo sa mga kaliwat ni Jacob, nga inyo kadugo, mahuy-an kamo kag pagalaglagon hasta san-o. 11 Nagpabaya lang kamo sadtong tion nga ginsalakay ang Jerusalem sang taga-iban nga mga nasyon. Ginpabay-an lang ninyo nga kuhaon nila ang mga pagkabutang sang Jerusalem kag partidahon paagi sa paggabot-gabot. Pareho lang kamo sa ila nga mga kaaway sang Israel. 12 Wala kuntani kamo nagkalipay sang tion sang kalamidad sang katawhan sang Juda, nga inyo kadugo. Wala kuntani kamo nagkasadya sang tion sang pagkalaglag nila. Kag wala kuntani kamo nagpabugal sang tion sang ila kalisod. 13 Wala kuntani kamo nagsulod sa siyudad sang akon katawhan sang tion sang ila kalaglagan, kag nagpanguha sang ila pagkabutang. Kag wala kuntani kamo nagkalipay sang tion sang ila pag-antos. 14 Wala kuntani kamo nagtindog sa ginsang-an sang mga dalan sa pagpamatay sang mga nagpalagyo halin sa Jerusalem. Kag wala kuntani ninyo sila gintugyan sa mga kaaway sang tion sang ila kalisod.”

Pagasilutan sang Dios ang mga Nasyon

15 Wala kuntani ninyo ginhimo ato sa Jerusalem tungod kay malapit na lang ang tion nga magahukom ako sa tanan nga nasyon. Kag kon ano ang ginhimo ninyo sa iban, amo man ina ang pagahimuon sa inyo. Kon ano ang pagtratar ninyo sa iban, amo man ina ang ibalos sa inyo. 16 Subong nga ginsilutan ang akon katawhan[c] sa akon balaan nga bukid,[d] pagasilutan man sing padayon ang tanan nga nasyon. Silutan ko gid sila sing tama hasta nga magakalawala sila.”

Mangin Madinalag-on ang Israel

17 “Pero may mabilin nga mga Israelinhon sa Bukid sang Zion, kag sa liwat mangin balaan ini nga lugar. Kag maangkon liwat sang mga kaliwat ni Jacob ang mga duta nga ila anay ginapanag-iyahan. 18 Ang mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose [e] mangin pareho sang kalayo nga magalaglag sang mga kaliwat ni Esau, pareho sang pagsunog sang dagami. Kag wala sing may mabilin sa mga kaliwat ni Esau. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

19 “Pagasakupon sang mga Israelinhon nga taga-Negev[f] ang Bukid ni Esau. Kag pagasakupon sang mga Israelinhon nga nagaestar sa mga bulobukid sa nakatundan[g] ang duta sang mga Filistinhon. Pagasakupon sang mga Israelinhon ang duta sang Efraim kag Samaria. Kag pagasakupon sang mga kaliwat ni Benjamin ang Gilead. 20 Pagasakupon sang madamo nga mga Israelinhon nga halin sa pagkabihag ang duta sang mga Canaanhon hasta sa Zarefat. Kag pagasakupon sang mga taga-Jerusalem nga halin sa pagkabihag sa Sefarad ang mga banwa sang Negev. 21 Magataklad ang mga manughilway sang Israel sa Bukid sang Zion, sa pagdumala sa katawhan nga nagaestar sa Bukid ni Esau. Kag ako, ang Ginoo, amo ang magahari.”

Notas al pie

  1. 1:5 Kinaandan sang mga Israelinhon sa tion sang patubas nga may ginabilin sila nga mga bunga para sa mga imol. Tan-awa ang Lev. 19:10; Deu. 24:21. Posible nga amo man ini ang kinaandan sang mga taga-Edom.
  2. 1:7 nga indi ninyo matalupangdan: ukon, Ti, diin na karon ang inyo ginapabugal nga kaalam?
  3. 1:16 ang akon katawhan: sa Hebreo, kamo.
  4. 1:16 balaan nga bukid: ukon, Bukid sang Zion.
  5. 1:18 mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose: Si Jacob nagarepresentar sang katawhan sang Juda, kag si Jose nagarepresentar sang katawhan sang Israel.
  6. 1:19 Negev: Ang bagatnan sang Juda.
  7. 1:19 mga bulobukid sa nakatundan: sa Hebreo, Shefela.

New International Reader's Version

Obadiah

Obadiah’s Vision

This is the vision about Edom that Obadiah had.

Here is what the Lord and King says about Edom.

We’ve heard a message from the Lord.
    A messenger was sent to the nations.
The Lord told him to say,
    “Get up! Let us go and make war against Edom.”

The Lord says to Edom,

“I will make you weak among the nations.
    They will look down on you.
You live in the safety of the rocks.
    You make your home high up in the mountains.
    But your proud heart has tricked you.
So you say to yourself,
    ‘No one can bring me down to the ground.’
You have built your home as high as an eagle does.
    You have made your nest among the stars.
    But I will bring you down from there,”
    announces the Lord.
“Edom, suppose robbers came to you at night.
    They would steal only as much as they wanted.
Suppose grape pickers came to harvest your vines.
    They would still leave a few grapes.
    But you are facing horrible trouble!
People of Esau, everything will be taken away from you.
    Your hidden treasures will be stolen.
All those who are helping you
    will force you to leave your country.
    Your friends will trick you and overpower you.
Those who eat bread with you
    will set a trap for you.
    But you will not see it.”

Here is what the Lord announces. “At that time
    I will destroy the wise men of Edom.
I will wipe out the men of understanding
    in the mountains of Esau.
People of Teman, your soldiers will be terrified.
    Everyone in Esau’s mountains
    will be cut down by swords.
10 You did harmful things to the people of Jacob.
    They are your relatives.
So you will be covered with shame.
    You will be destroyed forever.
11 Outsiders entered the gates of Jerusalem.
    They cast lots to see what each one would get.
Strangers carried off its wealth.
    When that happened, you just stood there and did nothing.
    You were like one of them.
12 That was a time of trouble for your relatives.
    So you shouldn’t have been happy about what happened to them.
The people of Judah were destroyed.
    So you should not have been happy about it.
You should not have laughed at them so much
    when they were in trouble.
13 You should not have marched
    through the gates of my people’s city
    when they were in trouble.
You shouldn’t have been happy about what happened to them.
    You should not have stolen their wealth
    when they were in trouble.
14 You waited where the roads cross.
    You wanted to cut down those who were running away.
    You should not have done that.
You handed over to their enemies
    those who were still left alive.
You should not have done that.
    They were in trouble.

15 “The day of the Lord is near
    for all the nations.
Others will do to you
    what you have done to them.
You will be paid back
    for what you have done.
16 You Edomites made my holy mountain of Zion impure
    by drinking and celebrating there.
So all the nations will drink
    from the cup of my anger.
    And they will keep on drinking from it.
They will vanish.
    It will be as if they had never existed.
17 But on Mount Zion some of my people will be left alive.
    I will save them.
    Zion will be my holy mountain once again.
And the people of Jacob
    will again receive the land as their own.
18 They will be like a fire.
    Joseph’s people will be like a flame.
The nation of Edom will be like straw.
    Jacob’s people will set Edom on fire and burn it up.
No one will be left alive
    among Esau’s people.”
The Lord has spoken.

19 Israelites from the Negev Desert
    will take over Esau’s mountains.
Israelites from the western hills
    will possess the land of the Philistines.
They’ll take over the territories
    of Ephraim and Samaria.
Israelites from the tribe of Benjamin
    will possess the land of Gilead.
20 Some Israelites were forced to leave their homes.
    They’ll come back to Canaan and possess
    it all the way to the town of Zarephath.
Some people from Jerusalem were taken
    to the city of Sepharad.
They’ll return and possess
    the towns of the Negev Desert.
21 Leaders from Mount Zion will go
    and rule over the mountains of Esau.
    And the kingdom will belong to the Lord.