Ang Pulong Sang Dios

Obadias 1:1-21

1Amo ini ang ginsiling sang Ginoong Dios parte sa nasyon sang Edom, nga iya ginpahayag kay Obadias.

Pagasilutan sang Dios ang Edom

Nabatian naton nga mga Israelinhon ang balita halin sa Ginoo, nga nagpadala siya sang mensahero sa mga nasyon sa paghagad sa ila sa pagpakig-away kontra sa nasyon sang Edom. 2Kay siling sang Ginoo sa mga taga-Edom, “Pamati! Himuon ko kamo nga mas kubos sang sa iban nga mga nasyon, kag pakalainon gid nila kamo. 3Nagasiling kamo nga wala sing may makasalakay sa inyo tungod kay nagaestar kamo sa batuhon kag mataas nga lugar. Pero sa pagpabugal ninyo nga ina ginadayaan lang ninyo ang inyo kaugalingon. 4Kay bisan pa nga parehuon ninyo kataas sa pugad sang agila ang inyo ginaestaran, ukon palab-uton pa ninyo ini sa mga bituon, laglagon ko gihapon kamo. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

5“Indi bala nga ang mga kawatan wala nila ginaubos kuha ang sa sulod sang balay kundi ginakuha lang nila ang ila kinahanglan? Kag indi bala nga ang mga nagapamupo sang ubas wala nila ginaubos kuha ang mga bunga kundi ginabilinan nila ini?1:5 Kinaandan sang mga Israelinhon sa tion sang patubas nga may ginabilin sila nga mga bunga para sa mga imol. Tan-awa ang Lev. 19:10; Deu. 24:21. Posible nga amo man ini ang kinaandan sang mga taga-Edom. Pero kamo ubuson gid laglag sang inyo mga kaaway. 6Pangitaon nila kag kuhaon ang mga manggad ninyo nga mga kaliwat ni Esau. 7Dayaan kamo sang inyo kadampig nga mga nasyon. Ini sila nga nagpakig-abyan sa inyo amo man ang magasalakay sa inyo, kag palayason nila kamo sa inyo lugar. Ini sila nga nagkaon upod sa inyo amo man ang magabutang sang siod sa inyo nga indi ninyo matalupangdan.1:7 nga indi ninyo matalupangdan: ukon, Ti, diin na karon ang inyo ginapabugal nga kaalam? 8Ako, ang Ginoo, nagasiling nga sa tion nga silutan ko na kamo, laglagon ko ang inyo maalam nga mga tawo. Madula ang kaalam sa Edom nga ginatawag Bukid ni Esau. 9Magakurog sa kahadlok ang inyo mga soldado nga ara sa siyudad sang Teman, gani mapatay kamo tanan nga nagaestar sa Bukid ni Esau.”

Ang Sala sang mga Taga-Edom

10“Tungod sa pagpamintas nga ginhimo ninyo sa mga kaliwat ni Jacob, nga inyo kadugo, mahuy-an kamo kag pagalaglagon hasta san-o. 11Nagpabaya lang kamo sadtong tion nga ginsalakay ang Jerusalem sang taga-iban nga mga nasyon. Ginpabay-an lang ninyo nga kuhaon nila ang mga pagkabutang sang Jerusalem kag partidahon paagi sa paggabot-gabot. Pareho lang kamo sa ila nga mga kaaway sang Israel. 12Wala kuntani kamo nagkalipay sang tion sang kalamidad sang katawhan sang Juda, nga inyo kadugo. Wala kuntani kamo nagkasadya sang tion sang pagkalaglag nila. Kag wala kuntani kamo nagpabugal sang tion sang ila kalisod. 13Wala kuntani kamo nagsulod sa siyudad sang akon katawhan sang tion sang ila kalaglagan, kag nagpanguha sang ila pagkabutang. Kag wala kuntani kamo nagkalipay sang tion sang ila pag-antos. 14Wala kuntani kamo nagtindog sa ginsang-an sang mga dalan sa pagpamatay sang mga nagpalagyo halin sa Jerusalem. Kag wala kuntani ninyo sila gintugyan sa mga kaaway sang tion sang ila kalisod.”

Pagasilutan sang Dios ang mga Nasyon

15Wala kuntani ninyo ginhimo ato sa Jerusalem tungod kay malapit na lang ang tion nga magahukom ako sa tanan nga nasyon. Kag kon ano ang ginhimo ninyo sa iban, amo man ina ang pagahimuon sa inyo. Kon ano ang pagtratar ninyo sa iban, amo man ina ang ibalos sa inyo. 16Subong nga ginsilutan ang akon katawhan1:16 ang akon katawhan: sa Hebreo, kamo. sa akon balaan nga bukid,1:16 balaan nga bukid: ukon, Bukid sang Zion. pagasilutan man sing padayon ang tanan nga nasyon. Silutan ko gid sila sing tama hasta nga magakalawala sila.”

Mangin Madinalag-on ang Israel

17“Pero may mabilin nga mga Israelinhon sa Bukid sang Zion, kag sa liwat mangin balaan ini nga lugar. Kag maangkon liwat sang mga kaliwat ni Jacob ang mga duta nga ila anay ginapanag-iyahan. 18Ang mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose 1:18 mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose: Si Jacob nagarepresentar sang katawhan sang Juda, kag si Jose nagarepresentar sang katawhan sang Israel. mangin pareho sang kalayo nga magalaglag sang mga kaliwat ni Esau, pareho sang pagsunog sang dagami. Kag wala sing may mabilin sa mga kaliwat ni Esau. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

19“Pagasakupon sang mga Israelinhon nga taga-Negev1:19 Negev: Ang bagatnan sang Juda. ang Bukid ni Esau. Kag pagasakupon sang mga Israelinhon nga nagaestar sa mga bulobukid sa nakatundan1:19 mga bulobukid sa nakatundan: sa Hebreo, Shefela. ang duta sang mga Filistinhon. Pagasakupon sang mga Israelinhon ang duta sang Efraim kag Samaria. Kag pagasakupon sang mga kaliwat ni Benjamin ang Gilead. 20Pagasakupon sang madamo nga mga Israelinhon nga halin sa pagkabihag ang duta sang mga Canaanhon hasta sa Zarefat. Kag pagasakupon sang mga taga-Jerusalem nga halin sa pagkabihag sa Sefarad ang mga banwa sang Negev. 21Magataklad ang mga manughilway sang Israel sa Bukid sang Zion, sa pagdumala sa katawhan nga nagaestar sa Bukid ni Esau. Kag ako, ang Ginoo, amo ang magahari.”

Japanese Contemporary Bible

オバデヤ書 1:1-21

1

オバデヤの幻

1神である主は幻によって、これからエドムの地に起こることをオバデヤに示しました。

オバデヤは言いました。

「主から知らせがあった。

神は国々に使者を遣わして、

次のようにお命じになったと。

『よく聞け。軍を動員し、エドムを滅ぼすのだ。』

2エドムよ。わたしはおまえを国々の中で小さい者とし、

さげすまれる者としよう。

3おまえは人が寄りつけないような高い断崖に住んで、

高慢になっている。

『だれも、ここまで登って来られまい』と誇っている。

思い違いをしてはならない。

4おまえが鷲のように高く舞い上がり、

星の間に巣を設けても、

わたしはおまえを引きずり降ろす」

と主は言います。

5「夜中にどろぼうが来るほうが、はるかにましだ。

根こそぎ持って行きはしないから。

あるいは、ぶどう畑の実を全部盗まれるほうがましだ。

少なくとも落ちた実は残るだろうから。

6だがおまえは、隅から隅まで家捜しされ、奪われる。

宝はすべて見つけ出され、持ち去られる。

7同盟国はみな敵に回り、

この地からおまえを追い出そうとする。

平和を約束しながら、滅ぼすことを企んでいる。

信頼する友が罠をしかけ、

反撃はことごとく失敗する。

8その日、エドム中を捜しても、

賢い者など残っていない」

と主は言う。

「わたしがエドムの賢者たちを愚かにするからだ。

9テマンの最も強力な兵士もあわてふためき、

虐殺者を防げなくなる。

10どうして、そんな目に会うのだろうか。

それは兄弟イスラエルにしたことへの報いだ。

今、おまえの罪は白日のもとにさらされる。

何の抵抗もできず、さんざん辱しめられ、

永遠に切り捨てられる。

11イスラエルが困っていた時、見捨てたからだ。

イスラエルに侵入した者が財宝を持ち去り、

くじでエルサレムを分け合っていても、

知らん顔をして、指一本動かそうとしなかった。

まるで敵のようだった。

12おまえは、そうすべきではなかった。

侵入者がイスラエルを遠い異国へ連れ去るのを見て、

ほくそ笑むべきではなかった。

彼らの不幸を喜ぶべきではなかった。

彼らが困っている時にあざけるべきでなかった。

13そればかりか、災いにつけ込んで、

イスラエルの地に入り、略奪した。

彼らを犠牲にして豊かになったのだ。

14おまえは十字路に立って、逃げようとする者を殺した。

彼らが恐ろしい窮地に立たされた日に、

生き延びた者を捕らえ、敵の手に渡した。

15主はすぐにすべての国に復讐する。

イスラエルにしたとおりのことが、

おまえの身に起こる。

人にしたとおりのことが自分に返ってくる。

16わたしの聖なる山で、

おまえたちはわたしの罰の杯を飲んだ。

回りの国々も飲むことになる。

そうだ、飲んで、よろめきながらあとずさりし、

歴史から姿を消す。

そのような国々は、もう存在しなくなる。

17しかし、エルサレムは避難所となり、逃げ道となる。

イスラエルは再びその地を占領する。

18イスラエルは、

エドムの乾燥した平野に放たれた火となる。

そこには、だれも生き残らない。」

主が、そう語ったのです。

19そして、ネゲブに住む私の民は

エドムの丘陵地を占有し、

ユダの低地に住む者はペリシテの平野を所有し、

エフライムやサマリヤの平野を取り戻します。

ベニヤミンの部族はギルアデを所有します。

20捕囚のイスラエル人は帰って来て、

フェニキヤの海岸地帯を

遠く北のツァレファテまで占領します。

小アジヤに連れて行かれた者も故国に帰り、

ネゲブの辺境の村々を征服します。

21救う者たちがエルサレムに来て、

エドムすべてを支配するからです。

そして、主が王となられるのです。