Ang Pulong Sang Dios

Numero 4

Ang mga Kaliwat ni Kohat

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises kag kay Aaron, “Isensos ninyo ang mga kaliwat ni Kohat nga sakop sang tribo ni Levi, suno sa ila mga pamilya. Isipa ang tanan nga lalaki nga nagaedad halin sa 30 hasta sa 50 ka tuig nga sarang makaalagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan.

“Ang buluhaton sang mga kaliwat ni Kohat sa Tolda nga Ginapakigkitaan amo ang pag-atipan sang labing balaan nga mga butang. Kon maghalin kamo sa inyo ginakampuhan, si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki magsulod sa Tolda kag kuhaon nila ang kurtina sa sulod kag itabon sa Kahon sang Kasuguan.[a] Dayon tabunan pa gid nila ini sang maayo nga klase sang panit[b] kag pagkatapos sang tela nga asol, kag dayon igulo nila ang mga tukon nga pangtuwang sini.

“Hapinan nila sang tela nga asol ang lamisa nga ginabutangan sang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios; kag ibutang dayon nila sa lamisa ang mga pinggan, mga tasa,[c] mga yahong, mga tibod nga ginasudlan sang mga halad nga ilimnon, kag ang mga tinapay nga ara permi sa lamisa. Pagkatapos tabunan nila ini sang tela nga pula, kag tabunan pa gid dayon sang maayo nga klase sang panit, kag igulo dayon ang mga tukon nga pangtuwang sini.

“Ang bulutangan sang suga putson nila sang tela nga asol, pati ang mga suga sini, ang mga kimpit, ang mga inugsalod sa mga upos nga pabilo sang suga, kag mga tibod nga suludlan sang lana sang suga. 10 Putson pa gid nila ini tanan sang maayo nga klase sang panit kag ihigot sa tukon nga pangtuwang.

11 “Tabunan man nila sang tela nga asol ang bulawan nga halaran kag tabunan pa gid sang maayo nga klase sang panit, kag igulo dayon nila ang mga tukon nga pangtuwang sini. 12 Kag ang iban pa nga mga kagamitan nga ginagamit sa pag-alagad sa balaan nga Tolda putson man sang tela nga asol kag sang maayo nga klase sang panit kag ihigot sa tukon nga pangtuwang.

13 “Kinahanglan kuhaon ang abo sa halaran, kag ang halaran tabunan sang tela nga granate.[d] 14 Kag ibutang nila sa halaran ang tanan nga kagamitan sini: ang mga bulutangan sang baga, ang mga dako nga tinidor para sa karne, ang mga pala, kag ang mga yahong. Tabunan nila ini sang maayo nga klase sang panit kag igulo dayon nila ang mga tukon nga pangtuwang sini.

15 “Pagkatapos tabon ni Aaron kag sang iya mga anak sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag ang tanan nga kagamitan sini, tuwangan ini sang mga kaliwat ni Kohat kon maghalin na kamo sa inyo ginakampuhan. Pero indi gid nila pagtandugon ining balaan nga mga butang agod indi sila mapatay.

“Amo ato ang mga kagamitan sang Tolda nga Ginapakigkitaan nga dal-on sang mga kaliwat ni Kohat. 16 Si Eleazar nga anak ni Aaron nga pari amo ang responsable sa lana para sa suga, sa insenso, sa adlaw-adlaw nga halad nga regalo, kag sa lana nga inughaplas. Siya ang magdumala sa bug-os nga Tolda kag sa tanan nga kagamitan sini.”

17 Nagsiling ang Ginoo kay Moises kag kay Aaron, 18 “Indi ninyo pagpabay-i nga madula ang mga kaliwat ni Kohat sa lahi ni Levi. 19 Amo ini ang inyo himuon agod indi sila mapatay kon magpalapit sila sa labing balaan nga mga butang: Updan sila ni Aaron kag sang iya mga anak kon magsulod sila sa Tolda kag hambalan nila sila kon ano ang ila dapat himuon kag kon ano ang ila dal-on. 20 Kay kon indi sila pag-updan, indi gid sila magsulod sa pagtan-aw sang balaan nga mga butang bisan dali lang, agod indi sila mapatay.”

Ang mga Kaliwat ni Gershon

21 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 22 “Isensos man ang mga kaliwat ni Gershon suno sa ila pamilya. 23 Isipa ang tanan nga lalaki nga nagaedad halin sa 30 hasta sa 50 ka tuig nga sarang makaalagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan.

24 “Ang buluhaton sang mga kaliwat ni Gershon amo ang pagdala sang mga masunod: 25 ang mga kurtina sang Tolda nga Simbahan (nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan), ang tanan nga tabon sini kag mga kurtina sa puwertahan, 26 ang mga kurtina sa lagwerta nga nagapalibot sa Tolda kag halaran, ang kurtina sa puwertahan sang lagwerta, ang mga higot, kag ang tanan nga kagamitan nga ginagamit sa pag-alagad sa Tolda. Sila ang maghimo sang tanan nga buluhaton nga may kaangtanan sa sini nga mga kagamitan. 27 Si Aaron kag ang iya mga anak amo ang magadumala sa mga kaliwat ni Gershon parte sa ila mga buluhaton, magdala man sang mga kagamitan ukon maghimo sang iban nga mga buluhaton. Kamo ni Aaron ang magsiling kon ano ang ila dal-on. 28 Amo ini ang buluhaton sang mga kaliwat ni Gershon sa Tolda nga Ginapakigkitaan. Panguluhan sila ni Itamar nga anak ni Aaron nga pari.”

Ang mga Kaliwat ni Merari

29 “Isensos mo man ang mga kaliwat ni Merari suno sa ila mga pamilya. 30 Isipa ang tanan nga lalaki nga nagaedad halin sa 30 hasta sa 50 ka tuig nga sarang makaalagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan. 31 Amo ini ang ila buluhaton sa Tolda nga Ginapakigkitaan: sila ang magdala sang mga tapi nga dingding sang Tolda, sang mga pangbalabag sini, sang mga haligi, kag sang mga sadsaran. 32 Sila man ang magdala sang mga haligi nga ginatakdan sang mga kurtina sang lagwerta nga nagapalibot sa Tolda. Kag sila man ang magdala sang mga sadsaran sini, sang mga palpal, kag sang mga higot. Sila ang maghimo sang tanan nga buluhaton nga may kaangtanan sa sini nga mga kagamitan. Kamo ni Aaron ang magsiling sa kada isa sa ila kon ano ang ila dal-on. 33 Amo ini ang buluhaton sang mga kaliwat ni Merari sa Tolda nga Ginapakigkitaan. Panguluhan sila ni Itamar nga anak ni Aaron nga pari.”

Ang Pagsensos sa mga Kaliwat ni Levi

34-48 Bilang pagtuman sa sugo sang Ginoo, ginsensos nila ni Moises, Aaron kag sang mga pangulo sang katilingban sang Israel ang mga kaliwat ni Kohat, Gershon, kag Merari suno sa ila mga pamilya. Ginlista nila ang tanan nga lalaki nga nagaedad halin sa 30 hasta sa 50 ka tuig nga sarang makaalagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan, kag amo ini ang ila kadamuon:

Pamilya Kadamuon
Kohat2,750
Gershon2,630
Merari3,200

Ang kabug-usan nga kadamuon nila, 8,580 tanan.

49 Gani suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises, gin-isip ang kada isa sa ila kag ginhatagan sang iya buluhaton kag ginhambalan kon ano ang iya dal-on.

Notas al pie

  1. 4:5 Kahon sang Kasuguan: Amo man ini ang Kahon sang Kasugtanan.
  2. 4:6 maayo nga klase sang panit: posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin. Amo man sa bersikulo 8, 10, 11, 12, kag 14.
  3. 4:7 tasa: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  4. 4:13 granate: sa English, purple.

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 4

คนโคฮาท

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “จงทำบัญชีรายชื่อคนโคฮาทซึ่งเป็นเชื้อสายหนึ่งของคนเลวีตามตระกูลและตามครอบครัวของเขา จงนับผู้ชายทุกคนซึ่งมีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ

“ภารกิจของคนโคฮาทในเต็นท์นัดพบคือ ดูแลสิ่งบริสุทธิ์ที่สุด เมื่อโยกย้ายค่ายพัก อาโรนกับบุตรชายจะเข้าไปปลดม่านกั้นอภิสุทธิสถานลงมาคลุมหีบพันธสัญญา จากนั้นเอาหนังพะยูนคลุมทับม่าน ใช้ผ้าสีน้ำเงินคลุมทับหนังพะยูนอีกชั้นหนึ่ง แล้วสอดคานหามหีบพันธสัญญา

“ให้พวกเขาคลี่ผ้าสีน้ำเงินคลุมโต๊ะเครื่องถวายเบื้องพระพักตร์ วางจาน ชาม เหยือก และขนมปังซึ่งต้องตั้งไว้เสมอบนโต๊ะนั้น เอาผ้าสีแดงคลุมทับสิ่งเหล่านั้น แล้วใช้หนังพะยูนคลุมทับไว้ และสอดคานหามเข้าที่ห่วงของโต๊ะ

“จากนั้นเอาผ้าสีน้ำเงินคลุมคันประทีป ตะเกียง กรรไกรแต่งไส้ตะเกียง ถาด และภาชนะทั้งหมดสำหรับบรรจุน้ำมันมะกอกเพื่อใช้เติมตะเกียง 10 แล้วใช้หนังพะยูนห่อทับอีกรอบ นำทั้งห่อขึ้นไปวางบนแคร่หาม

11 “จากนั้นคลี่ผ้าสีน้ำเงินคลุมแท่นบูชาทองคำ คลุมด้วยหนังพะยูนอีกชั้น แล้วสอดคานลอดห่วงของแท่น

12 “พวกเขาต้องใช้ผ้าสีน้ำเงินห่อภาชนะเครื่องใช้ทั้งหมดที่ใช้ในสถานนมัสการ คลุมทับด้วยหนังพะยูน แล้วนำไปวางบนแคร่หาม

13 “ให้เขาเอาขี้เถ้าออกจากแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ และใช้ผ้าสีม่วงคลุมแท่น 14 แล้วเอาภาชนะเครื่องใช้ประจำแท่นทั้งหมดได้แก่ ถาดรองไฟ ขอเกี่ยว ทัพพี อ่างประพรม และภาชนะอื่นๆ วางบนผ้านั้น แล้วคลุมด้วยหนังพะยูน เอาคานสอดประจำที่

15 “เมื่ออาโรนและบรรดาบุตรชายคลุมเครื่องตกแต่งอันบริสุทธิ์และเครื่องใช้บริสุทธิ์เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว และเมื่อทั้งค่ายพร้อมจะเคลื่อนย้าย คนโคฮาทจะเข้ามาหามสิ่งเหล่านี้ แต่พวกเขาจะแตะต้องสิ่งบริสุทธิ์ไม่ได้ มิฉะนั้นจะต้องตาย งานของคนโคฮาทคือการแบกหามสิ่งต่างๆ ในเต็นท์นัดพบ

16 “ปุโรหิตเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนจะรับผิดชอบเรื่องน้ำมันเติมประทีป เครื่องหอม ธัญบูชาประจำวัน และน้ำมันเจิม เขามีหน้าที่ตรวจตราดูแลพลับพลาและของทั้งหมดในพลับพลา รวมทั้งเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งอันบริสุทธิ์ของพลับพลา”

17 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 18 “อย่าปล่อยให้บรรดาคนตระกูลโคฮาทถูกตัดขาดจากเผ่าเลวี 19 เพื่อป้องกันไม่ให้เขาต้องตายเมื่อเข้ามาใกล้สิ่งบริสุทธิ์ เจ้าจงทำดังนี้คือ อาโรนกับบรรดาบุตรชายจะเข้ามาในสถานนมัสการ คอยกำกับว่าให้แต่ละคนทำอะไรและต้องแบกหามสิ่งใดบ้าง 20 แต่คนโคฮาทจะต้องไม่เข้าไปมองสิ่งบริสุทธิ์แม้ชั่วอึดใจ มิฉะนั้นจะต้องตาย”

คนเกอร์โชน

21 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 22 “จงขึ้นทะเบียนคนเกอร์โชนตามครอบครัวและตามตระกูลของเขา 23 จงนับชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบถึงห้าสิบปี ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ

24 “นี่คือหน้าที่ของคนตระกูลเกอร์โชนในการทำงานและขนสัมภาระ 25 พวกเขาจะต้องขนม่านพลับพลา เต็นท์นัดพบ เครื่องคลุมต่างๆ และเครื่องคลุมชั้นนอกที่ทำจากหนังพะยูน ม่านตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ 26 ม่านกั้นลานพลับพลาและแท่นบูชา ม่านสำหรับทางเข้า เชือก และอุปกรณ์อื่นๆ คนเกอร์โชนจะต้องรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด 27 อาโรนและบุตรชายต้องกำกับดูแล และมอบหมายงานทุกอย่างไม่ว่าในงานแบกหามหรือ งานอื่นๆ ให้คนเกอร์โชน 28 นี่คืองานของตระกูลเกอร์โชนที่เต็นท์นัดพบ โดยมีปุโรหิตอิธามาร์บุตรชายของอาโรนคอยกำกับดูแล

คนเมรารี

29 “จงนับคนเมรารีตามตระกูลและตามครอบครัวของเขา 30 จงนับชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ 31 นี่เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทำที่เต็นท์นัดพบคือ ขนไม้ฝาของพลับพลา คานขวาง เสา ฐานรองรับ 32 เสาของลานพลับพลาพร้อมทั้งฐานรองรับ หลักหมุด เชือก เครื่องใช้ และเครื่องประกอบอื่นๆ ทั้งหมด จงมอบหน้าที่แบกหามอย่างเจาะจงให้แต่ละคน 33 นี่คืองานรับใช้ของตระกูลเมรารีที่เต็นท์นัดพบ โดยมีปุโรหิตอิธามาร์บุตรชายของอาโรนคอยกำกับดูแล”

การนับจำนวนคนในตระกูลเลวี

34 โมเสส อาโรนและบรรดาผู้นำชุมชนได้นับคนโคฮาทตามตระกูลและตามครอบครัวต่างๆ ของเขา 35 ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ 36 นับตามตระกูลได้ 2,750 คน 37 นี่คือยอดรวมจำนวนตระกูลโคฮาทซึ่งรับใช้ในเต็นท์นัดพบ โมเสสกับอาโรนได้นับจำนวนพวกเขาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาผ่านทางโมเสส

38 เขาได้นับคนเกอร์โชนตามตระกูลและตามครอบครัวของเขา 39 ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ 40 นับตามตระกูลและตามครอบครัวได้ 2,630 คน 41 นี่คือยอดรวมจำนวนคนตระกูลเกอร์โชนซึ่งรับใช้ที่เต็นท์นัดพบ โมเสสกับอาโรนนับจำนวนพวกเขาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

42 เขาได้นับคนเมรารีตามตระกูลและตามครอบครัวของเขา 43 ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้ในเต็นท์นัดพบ 44 นับตามตระกูลของพวกเขาได้ 3,200 คน 45 นี่คือยอดรวมจำนวนคนตระกูลเมรารี โมเสสกับอาโรนนับจำนวนพวกเขาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาผ่านทางโมเสส

46 ดังนั้นโมเสส อาโรน และบรรดาผู้นำของอิสราเอลได้นับจำนวนคนเลวีทั้งหมดตามตระกูลและตามครอบครัวของพวกเขา 47 ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมารับใช้และขนย้ายเต็นท์นัดพบ 48 รวมทั้งสิ้น 8,580 คน 49 แต่ละคนได้รับมอบหมายหน้าที่และรายการสิ่งที่ต้องขนย้ายตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางโมเสส

ดังนั้นพวกเขาจึงนับจำนวนคนเลวีตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บัญชาโมเสสไว้