Ang Pulong Sang Dios

Numero 17

Ang Baston ni Aaron

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga ang kada pangulo sang kada tribo maghatag sa imo sang isa ka baston, kag pabutangi ini sang ila tagsa ka ngalan. Dose tanan ka baston. Sa baston sang tribo ni Levi, isulat ang ngalan ni Aaron. Kay kinahanglan may isa ka baston sa kada pangulo sang tribo. Ibutang ini tanan sa Tolda nga Ginapakigkitaan, sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan nga sa diin nagapakigkita ako sa inyo ni Aaron. Kag magapanalingsing ang baston sang tawo nga pilion ko nga mag-alagad sa akon bilang pari, kag sa sini nga paagi mag-untat ang pagreklamo sang mga Israelinhon kontra sa inyo ni Aaron.”

Gani ginsilingan ni Moises ang mga Israelinhon, kag ang kada pangulo sang tribo naghatag sa iya sang baston. Dose tanan ka baston, kag isimpon didto ang baston ni Aaron. Ginbutang tanan ni Moises ang mga baston sa presensya sang Ginoo didto sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan.

Pagkasunod nga adlaw, nagsulod si Moises sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan. Kag nakita niya didto nga ang baston ni Aaron, nga nagarepresentar sang tribo ni Levi, nagpanalingsing, nagpamukol, nagpamulak, kag nagpamunga pa sang luto nga mga almendro. Dayon ginpaguwa ni Moises ang tanan nga baston kag ginpakita sa tanan nga Israelinhon. Gintan-aw nila ini, kag ang kada pangulo sang tribo nagkuha sang iya baston.

10 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Ibalik ang baston ni Aaron sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan agod mangin paandam ini sa mga rebelde nga magakalamatay sila kon indi sila mag-untat sa pagreklamo kontra sa akon.” 11 Gintuman ni Moises ang ginsugo sa iya sang Ginoo.

12 Nagsiling ang mga Israelinhon kay Moises, “Mapatay na kami sini tanan! 13 Kay bisan magpalapit lang ang isa ka tawo sa Tolda sang Ginoo mapatay. Ti, mapatay na kami sini tanan!”

New International Version

Numbers 17

The Budding of Aaron’s Staff

1[a]The Lord said to Moses, “Speak to the Israelites and get twelve staffs from them, one from the leader of each of their ancestral tribes. Write the name of each man on his staff. On the staff of Levi write Aaron’s name, for there must be one staff for the head of each ancestral tribe. Place them in the tent of meeting in front of the ark of the covenant law, where I meet with you. The staff belonging to the man I choose will sprout, and I will rid myself of this constant grumbling against you by the Israelites.”

So Moses spoke to the Israelites, and their leaders gave him twelve staffs, one for the leader of each of their ancestral tribes, and Aaron’s staff was among them. Moses placed the staffs before the Lord in the tent of the covenant law.

The next day Moses entered the tent and saw that Aaron’s staff, which represented the tribe of Levi, had not only sprouted but had budded, blossomed and produced almonds. Then Moses brought out all the staffs from the Lord’s presence to all the Israelites. They looked at them, and each of the leaders took his own staff.

10 The Lord said to Moses, “Put back Aaron’s staff in front of the ark of the covenant law, to be kept as a sign to the rebellious. This will put an end to their grumbling against me, so that they will not die.” 11 Moses did just as the Lord commanded him.

12 The Israelites said to Moses, “We will die! We are lost, we are all lost! 13 Anyone who even comes near the tabernacle of the Lord will die. Are we all going to die?”

Notas al pie

  1. Numbers 17:1 In Hebrew texts 17:1-13 is numbered 17:16-28.