Ang Pulong Sang Dios

Numero 12

Ang Reklamo ni Miriam kag ni Aaron

1Karon, ginpakalain ni Miriam kag ni Aaron si Moises tungod kay nagpangasawa siya sang taga-Etiopia.[a] Nagsiling sila, “Paagi lang bala kay Moises nagapakighambal ang Ginoo? Nagapakighambal man siya paagi sa amon.” Pero nabatian ini sang Ginoo.

(Si Moises mapainubuson gid labaw sa tanan nga tawo sa kalibutan.)

Gani naghambal gilayon ang Ginoo kay Moises, Aaron, kag Miriam, “Guwa kamo nga tatlo kag magkadto sa Tolda nga Ginapakigkitaan.” Gani nagguwa sila nga tatlo kag nagkadto sa Tolda. Dayon nagkunsad ang Ginoo paagi sa panganod nga daw haligi kag nagtindog sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag gintawag si Aaron kag si Miriam. Pagpalapit sang duha, nagsiling ang Ginoo, “Pamati kamo! Kon may propeta ako nga ara sa inyo, nagapakighambal ako sa iya paagi sa palanan-awon kag damgo. Pero indi pareho sina kon magpakighambal ako sa akon alagad nga si Moises, nga masaligan nga pangulo sang akon katawhan. Kon magpakighambal ako sa iya, daw pareho lang nga nagaatubangay kami kay ang akon ginahambal sa iya maathag gid kaayo. Daw pareho lang nga makita niya ako. Gani ngaa wala gid kamo nahadlok maghambal sing malain kontra sa akon alagad nga si Moises?”

Naakig gid ang Ginoo sa ila, kag naghalin siya. 10 Sang naghalin na ang panganod sa ibabaw sang Tolda, gintubuan dayon si Miriam sang delikado nga balatian sa panit,[b] kag nagputi gid ang iya panit. Pagkakita ni Aaron sa iya, 11 nagsiling si Aaron kay Moises, “Nagapangabay ako sa imo nga indi kami pagsiluti tungod sa binuang nga sala nga amon nahimo. 12 Indi pag-itugot nga mangin pareho si Miriam sa isa ka bata nga natawo nga patay, nga ang katunga sang iya lawas naupod na.”

13 Gani nagpakitluoy si Moises sa Ginoo, “O Dios ko, nagapangabay ako sa imo nga ayuhon mo si Miriam.” 14 Nagsabat ang Ginoo kay Moises, “Indi bala nga kon duplaan siya sang iya amay sa guya bilang pagpakalain sa iya antuson niya ang kahuy-anan sa sulod sang pito ka adlaw? Gani paguwaa siya sa kampo sa sulod sang pito ka adlaw; pagkatapos sang pito ka adlaw, puwede na siya makabalik.”

15 Gani ginpaguwa si Miriam sa kampo sa sulod sang pito ka adlaw. Ang mga tawo wala nagpadayon sa pagpanglakaton hasta nga nakabalik si Miriam sa kampo. 16 Pagkatapos sadto, naghalin sila sa Hazerot kag nagkampo sa kamingawan sang Paran.

Notas al pie

  1. 12:1 taga-Etiopia: sa Hebreo, taga-Cush.
  2. 12:10 delikado nga balatian sa panit: Tan-awa ang footnote sa 5:2.

New Russian Translation

Numbers 12

Мирьям и Аарон завидуют Моисею

1Мирьям и Аарон порицали Моисея за жену кушитку[a] (потому что он женился на кушитке). 2Они говорили:

– Разве Господь говорил только с Моисеем? Разве Он не говорил и с нами?[b]

И Господь услышал это.

3А Моисей был очень кротким[c], самым кротким человеком на земле.

4Внезапно Господь сказал Моисею, Аарону и Мирьям:

– Выйдите втроем к шатру собрания, – и они вышли втроем.

5Господь сошел в облачном столбе. Он встал у входа в шатер, подозвал Аарона и Мирьям, и они вдвоем вышли вперед. 6Тогда Он сказал:

– Слушайте Мои слова!

Если есть среди вас Господень пророк,

то Я ему открываюсь в видениях,

говорю с ним в снах.

7Но не так со слугой Моим Моисеем;

он верен во всем Моем доме.

8С ним Я говорю лицом к лицу,

ясно, а не загадками;

он видит образ Господень.

Как же вы не побоялись

порицать Моего слугу Моисея?

9Господь разгневался на них и удалился.

10Когда облако поднялось от шатра, Мирьям покрылась проказой, как снегом. Аарон повернулся к ней и увидел, что она поражена проказой. 11Он сказал Моисею:

– Молю, мой господин, не наказывай нас за грех, который мы совершили в своем безумии. 12Не дай ей стать похожей на мертворожденного младенца, у которого уже истлела половина тела, когда он вышел из материнского чрева.

13И Моисей воззвал к Господу:

– Боже, прошу, исцели ее!

14Но Господь ответил Моисею:

– Если бы ее отец плюнул ей в лицо, разве не была бы она в бесчестии семь дней? Пусть ее выведут вне лагеря на семь дней; потом она сможет вернуться.

15Мирьям семь дней была заключена вне лагеря, и народ не трогался в путь, пока она не вернулась.

Notas al pie

  1. 12:1 Возможно, что жена Моисея была не из Куша, а из Кушана (Мадиан; ср. Авв. 3:7). В таком случае имеется в виду Циппора (см. Исх. 2:15-22).
  2. 12:2 Или: «через Моисея? Разве не говорил Он и через нас?».
  3. 12:3 Или: «Моисей был в отчаянии».