Ang Pulong Sang Dios

Numero 12

Ang Reklamo ni Miriam kag ni Aaron

1Karon, ginpakalain ni Miriam kag ni Aaron si Moises tungod kay nagpangasawa siya sang taga-Etiopia.[a] Nagsiling sila, “Paagi lang bala kay Moises nagapakighambal ang Ginoo? Nagapakighambal man siya paagi sa amon.” Pero nabatian ini sang Ginoo.

(Si Moises mapainubuson gid labaw sa tanan nga tawo sa kalibutan.)

Gani naghambal gilayon ang Ginoo kay Moises, Aaron, kag Miriam, “Guwa kamo nga tatlo kag magkadto sa Tolda nga Ginapakigkitaan.” Gani nagguwa sila nga tatlo kag nagkadto sa Tolda. Dayon nagkunsad ang Ginoo paagi sa panganod nga daw haligi kag nagtindog sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag gintawag si Aaron kag si Miriam. Pagpalapit sang duha, nagsiling ang Ginoo, “Pamati kamo! Kon may propeta ako nga ara sa inyo, nagapakighambal ako sa iya paagi sa palanan-awon kag damgo. Pero indi pareho sina kon magpakighambal ako sa akon alagad nga si Moises, nga masaligan nga pangulo sang akon katawhan. Kon magpakighambal ako sa iya, daw pareho lang nga nagaatubangay kami kay ang akon ginahambal sa iya maathag gid kaayo. Daw pareho lang nga makita niya ako. Gani ngaa wala gid kamo nahadlok maghambal sing malain kontra sa akon alagad nga si Moises?”

Naakig gid ang Ginoo sa ila, kag naghalin siya. 10 Sang naghalin na ang panganod sa ibabaw sang Tolda, gintubuan dayon si Miriam sang delikado nga balatian sa panit,[b] kag nagputi gid ang iya panit. Pagkakita ni Aaron sa iya, 11 nagsiling si Aaron kay Moises, “Nagapangabay ako sa imo nga indi kami pagsiluti tungod sa binuang nga sala nga amon nahimo. 12 Indi pag-itugot nga mangin pareho si Miriam sa isa ka bata nga natawo nga patay, nga ang katunga sang iya lawas naupod na.”

13 Gani nagpakitluoy si Moises sa Ginoo, “O Dios ko, nagapangabay ako sa imo nga ayuhon mo si Miriam.” 14 Nagsabat ang Ginoo kay Moises, “Indi bala nga kon duplaan siya sang iya amay sa guya bilang pagpakalain sa iya antuson niya ang kahuy-anan sa sulod sang pito ka adlaw? Gani paguwaa siya sa kampo sa sulod sang pito ka adlaw; pagkatapos sang pito ka adlaw, puwede na siya makabalik.”

15 Gani ginpaguwa si Miriam sa kampo sa sulod sang pito ka adlaw. Ang mga tawo wala nagpadayon sa pagpanglakaton hasta nga nakabalik si Miriam sa kampo. 16 Pagkatapos sadto, naghalin sila sa Hazerot kag nagkampo sa kamingawan sang Paran.

Notas al pie

  1. 12:1 taga-Etiopia: sa Hebreo, taga-Cush.
  2. 12:10 delikado nga balatian sa panit: Tan-awa ang footnote sa 5:2.

New American Standard Bible

Numbers 12

The Murmuring of Miriam and Aaron

1Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married (for he had married a Cushite woman); and they said, “Has the Lord indeed spoken only through Moses? Has He not spoken through us as well?” And the Lord heard it. (Now the man Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth.) Suddenly the Lord said to Moses and Aaron and to Miriam, “You three come out to the tent of meeting.” So the three of them came out. Then the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the doorway of the tent, and He called [a]Aaron and Miriam. When they had both come forward, He said,

“Hear now My words:
If there is a prophet among you,
I, the Lord, shall make Myself known to him in a vision.
I shall speak with him in a dream.
“Not so, with My servant Moses,
He is faithful in all My household;
With him I speak mouth to mouth,
Even openly, and not in dark sayings,
And he beholds the form of the Lord.
Why then were you not afraid
To speak against My servant, against Moses?”

So the anger of the Lord burned against them and He departed. 10 But when the cloud had withdrawn from over the tent, behold, Miriam was leprous, as white as snow. As Aaron turned toward Miriam, behold, she was leprous. 11 Then Aaron said to Moses, “Oh, my lord, I beg you, do not account this sin to us, in which we have acted foolishly and in which we have sinned. 12 Oh, do not let her be like one dead, whose flesh is half eaten away when he comes from his mother’s womb!” 13 Moses cried out to the Lord, saying, “O God, heal her, I pray!” 14 But the Lord said to Moses, “If her father had but spit in her face, would she not bear her shame for seven days? Let her be shut up for seven days outside the camp, and afterward she may be received again.” 15 So Miriam was shut up outside the camp for seven days, and the people did not move on until Miriam was received again.

16 Afterward, however, the people moved out from Hazeroth and camped in the wilderness of Paran.

Notas al pie

  1. Numbers 12:5 Or “Aaron and Miriam!”