Ang Pulong Sang Dios

Numero 1

Ang Nahauna nga Pagsensos sang Israel

1Sang nahauna nga adlaw, sang ikaduha nga bulan, sang ikaduha nga tuig halin sang pagguwa sang mga Israelinhon sa Egipto, nagpakigsugilanon ang Ginoo kay Moises sa Tolda nga Ginapakigkitaan didto sa kamingawan sang Sinai. Siling niya: Isensos ninyo ang bug-os nga katilingban sang Israel suno sa ila mga pamilya. Ilista ninyo ang mga ngalan sang tanan nga lalaki nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw nga puwede magsoldado. Kamo ni Aaron ang magdumala sa pagsensos. Magabulig sa inyo ang pangulo sang kada tribo. 5-15 Amo ini sila ang magabulig sa inyo:

Tribo Pangulo
ReubenElizur nga anak ni Shedeur
SimeonShelumiel nga anak ni Zurishadai
JudaNashon nga anak ni Aminadab
IsacarNetanel nga anak ni Zuar
ZebulunEliab nga anak ni Helon
Efraim nga anak ni JoseElishama nga anak ni Amihud
Manase nga anak ni JoseGamaliel nga anak ni Pedazur
BenjaminAbidan nga anak ni Gideoni
DanAhiezer nga anak ni Amishadai
AsherPagiel nga anak ni Ocran
GadEliasaf nga anak ni Deuel
NaftaliAhira nga anak ni Enan

16 Amo ato sila ang mga pangulo sang mga tribo nga ginpili halin sa katilingban sang Israel.

17-18 Ginpatipon ni Moises kag ni Aaron kaupod sang sini nga mga pangulo ang bug-os nga katilingban sadto mismo nga adlaw. Ginlista nila ang tanan nga lalaki nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw, suno sa ila mga pamilya. 19 Ginlista sila ni Moises didto sa kamingawan sang Sinai, suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

20-43 Amo ini ang kadamuon sang mga lalaki nga nagaedad 20 ka tuig paibabaw nga puwede magsoldado, nga nalista suno sa ila tribo kag pamilya:

Tribo Kadamuon
Reuben (ang kamagulangan ni Jacob[a])46,500
Simeon59,300
Gad45,650
Juda74,600
Isacar54,400
Zebulun57,400
Efraim nga anak ni Jose40,500
Manase nga anak ni Jose32,200
Benjamin35,400
Dan62,700
Asher41,500
Naftali53,400

44-45 Amo ato ang mga lalaki nga gin-isip ni Moises kag ni Aaron kag sang dose ka pangulo sang Israel. Ang kada isa sa ila nagarepresentar sang iya pamilya, kag nagaedad sila sing 20 ka tuig paibabaw kag puwede magsoldado. 46 Ang kabug-usan nga kadamuon nila, 603,550 tanan.

47 Pero wala malakip diri ang mga kaliwat ni Levi. 48 Kay nagsiling ang Ginoo kay Moises, 49 “Indi pag-ilakip ang tribo ni Levi sa pagsensos upod sa iban nga mga Israelinhon nga magaserbisyo sa tion sang inaway. 50 Sa baylo, ihatag sa ila ang responsibilidad sa pagdumala sang Tolda nga Simbahan nga sa diin nabutang ang Kasuguan, kag sang tanan nga kagamitan sini. Sila ang magdala sang Tolda kag sang tanan nga kagamitan sini, kag kinahanglan nga atipanon nila ini kag magkampo sila sa palibot sini. 51 Kon sayluhon na gani ang Tolda, sila ang maghimos sini, kag kon patindugon naman ini, sila man gihapon ang magpatindog sini. Ang bisan sin-o nga maghimo sang sini nga mga buluhaton sa Tolda, nga indi kaliwat ni Levi, pagapatyon. 52 Magakampo ang mga Israelinhon suno sa ila tribo, kag ang kada tribo may bandera. 53 Pero ang mga kaliwat ni Levi magakampo sa palibot sang Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan, agod indi ako maakig sa katilingban sang Israel. Ang mga kaliwat ni Levi amo ang responsable sa pag-atipan sa Tolda.”

54 Ginhimo ini tanan sang mga Israelinhon suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Notas al pie

  1. 1:20-43 Jacob: sa Hebreo, Israel.

New Living Translation

Numbers 1

Registration of Israel’s Troops

1A year after Israel’s departure from Egypt, the Lord spoke to Moses in the Tabernacle[a] in the wilderness of Sinai. On the first day of the second month[b] of that year he said, “From the whole community of Israel, record the names of all the warriors by their clans and families. List all the men twenty years old or older who are able to go to war. You and Aaron must register the troops, and you will be assisted by one family leader from each tribe.

“These are the tribes and the names of the leaders who will assist you:

TribeLeader
ReubenElizur son of Shedeur
SimeonShelumiel son of Zurishaddai
JudahNahshon son of Amminadab
IssacharNethanel son of Zuar
ZebulunEliab son of Helon
10 Ephraim son of JosephElishama son of Ammihud
Manasseh son of JosephGamaliel son of Pedahzur
11 BenjaminAbidan son of Gideoni
12 DanAhiezer son of Ammishaddai
13 AsherPagiel son of Ocran
14 GadEliasaph son of Deuel
15 NaphtaliAhira son of Enan

16 These are the chosen leaders of the community, the leaders of their ancestral tribes, the heads of the clans of Israel.”

17 So Moses and Aaron called together these chosen leaders, 18 and they assembled the whole community of Israel on that very day.[c] All the people were registered according to their ancestry by their clans and families. The men of Israel who were twenty years old or older were listed one by one, 19 just as the Lord had commanded Moses. So Moses recorded their names in the wilderness of Sinai.

20-21 This is the number of men twenty years old or older who were able to go to war, as their names were listed in the records of their clans and families[d]:

TribeNumber
Reuben (Jacob’s[e] oldest son)46,500
22-23 Simeon59,300
24-25 Gad45,650
26-27 Judah74,600
28-29 Issachar54,400
30-31 Zebulun57,400
32-33 Ephraim son of Joseph40,500
34-35 Manasseh son of Joseph32,200
36-37 Benjamin35,400
38-39 Dan62,700
40-41 Asher41,500
42-43 Naphtali53,400

44 These were the men registered by Moses and Aaron and the twelve leaders of Israel, all listed according to their ancestral descent. 45 They were registered by families—all the men of Israel who were twenty years old or older and able to go to war. 46 The total number was 603,550.

47 But this total did not include the Levites. 48 For the Lord had said to Moses, 49 “Do not include the tribe of Levi in the registration; do not count them with the rest of the Israelites. 50 Put the Levites in charge of the Tabernacle of the Covenant,[f] along with all its furnishings and equipment. They must carry the Tabernacle and all its furnishings as you travel, and they must take care of it and camp around it. 51 Whenever it is time for the Tabernacle to move, the Levites will take it down. And when it is time to stop, they will set it up again. But any unauthorized person who goes too near the Tabernacle must be put to death. 52 Each tribe of Israel will camp in a designated area with its own family banner. 53 But the Levites will camp around the Tabernacle of the Covenant to protect the community of Israel from the Lord’s anger. The Levites are responsible to stand guard around the Tabernacle.”

54 So the Israelites did everything just as the Lord had commanded Moses.

Notas al pie

  1. 1:1a Hebrew the Tent of Meeting.
  2. 1:1b This day in the ancient Hebrew lunar calendar occurred in April or May.
  3. 1:18 Hebrew on the first day of the second month; see 1:1.
  4. 1:20-21a In the Hebrew text, this sentence (This is the number of men twenty years old or older who were able to go to war, as their names were listed in the records of their clans and families) is repeated in 1:22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
  5. 1:20-21b Hebrew Israel’s. The names “Jacob” and “Israel” are often interchanged throughout the Old Testament, referring sometimes to the individual patriarch and sometimes to the nation.
  6. 1:50 Or Tabernacle of the Testimony; also in 1:53.