Ang Pulong Sang Dios

Nehemias 4

Ginbalabagan ang Pagpatindog sang Pader

1Sang mabalitaan ni Sanbalat nga ginapatindog namon liwat ang pader, naakig gid siya kag ginyaguta niya kami nga mga Judio. Sa atubangan sang iya mga kaupod kag sang mga soldado sang Samaria, nagsiling siya, “Ano bala ang ginahimo sining makaluluoy nga mga Judio? Nagahunahuna bala sila nga sa isa lang ka adlaw mapatindog nila liwat ang mga pader sang Jerusalem kag makahalad sila liwat? Abi siguro nila magamit pa nila ang mga nasunog kag nadugmok nga mga bato sang pader!” Nagsiling man si Tobia nga Ammonhon nga ara sa tupad ni Sanbalat, “Bisan maila nga ido[a] lang ang magtaklas sa sina nga pader marumpag na ina!”

Dayon nagpangamuyo ako, “O Dios namon, pamatii kami kay ginatamay kami. Matabo kuntani sa ila ang ila mga insulto sa amon. Kabay pa nga bihagon sila sa iban nga lugar. Indi gid sila pagpatawara tungod kay gin-insulto[b] nila ikaw sa atubangan namon nga mga nagaobra sang pader.”

Padayon ang amon pag-obra hasta nga katunga na sang kataason sang pader ang amon napatindog, kay ang mga tawo nag-obra gid sing tudo. Pero sang mabalitaan nila ni Sanbalat, Tobia, kag sang mga Arabo, mga Ammonhon kag mga taga-Ashdod nga padayon ang pagpatindog sang pader sang Jerusalem kag ang mga buho sini natabunan na, naakig gid sila. Nagplano sila tanan nga salakayon nila ang Jerusalem agod gamuhon kami. Pero nagpangamuyo kami sa amon Dios kag nagbutang sang mga guwardya adlaw-gab-i, agod protektaran ang amon kaugalingon.

10 Karon, nagsiling ang mga taga-Juda, “Ginakapoy na kami sa pag-obra. Kadamo pa sang mga nagkalatiphag nga parte sang pader nga halakuton, gani indi namon ini masarangan nga tapuson.”

11 Sa pihak nga bahin, nagsiling ang amon mga kaaway, “Kibuton lang naton sila nga ara na kita sa ila lugar. Dayon pamatyon naton sila, kag mauntat na ang ila pag-obra.”

12 Ang mga Judio nga nagaestar malapit sa ila permi nagabalita sa amon sang ila plano nga pagsalakay.[c] 13 Gani nagbutang ako sang mga tawo sa pagguwardya sa pinakamanubo nga mga parte sang pader nga madali lang sudlon. Ginpaguwardya ko sila didto nga nagrupo sa kada pamilya, kag may mga armas sila nga mga espada, bangkaw, kag pana. 14 Kag samtang ginahunahuna ko ang situasyon, ginpatawag ko ang mga pangulo, mga opisyal, kag ang mga pumuluyo, kag ginsilingan, “Indi kamo magkahadlok sa mga kaaway. Dumdumon lang naton ang makagagahom kag makatilingala nga Ginoo. Magpakig-away kita para maluwas naton ang aton mga paryente, mga anak, mga asawa, kag mga balay.”

15 Sang nabalitaan sang amon mga kaaway nga nahibaluan namon ang ila plano sa pagsalakay sa amon, kag nareyalisar nila nga gin-guba sang Dios ang ila plano, nagbalik kami tanan sa amon obra sa pader. 16 Pero halin sadto nga adlaw, katunga lang sang akon mga tinawo ang nagaobra sang pader, kay ang katunga nagaguwardya nga may mga bangkaw, taming, pana, kag panagang sa dughan. Ang mga opisyal nagatindog sa likod sang katawhan sang Juda 17 nga nagaobra sang pader. Samtang nagaobra sila, ang isa ka kamot nagakapot sang gamit pang-obra kag ang isa ka kamot nagabitbit sang armas, 18 kag nagataklos pa sila sang espada. Ang manugpatunog sang budyong ara sa akon tupad.

19 Nagsiling ako sa mga pangulo, mga opisyal, kag sa mga pumuluyo, “Malapad ang aton ginaobra kag nagalayuanay kita sa pader, 20 gani kon mabatian ninyo ang tunog sang budyong, magtipon kamo diri sa akon. Ang aton Dios amo ang magpakig-away para sa aton.”

21 Gani padayon ang amon pag-obra halin sa kaagahon hasta magsirom, kag ang katunga sang mga tawo nagaguwardya nga armado. 22 Sadto nga tion, nagsiling man ako sa mga tawo nga nagaestar sa guwa sang Jerusalem nga sila kag ang ila mga suluguon magsulod sa siyudad kon gab-i agod makaguwardya sila, kag pagkaaga makaobra naman sila. 23 Tungod nga sige ang amon bantay, ako kag ang akon mga paryente, mga tinawo, kag mga guwardya wala na nag-ilis sang amon mga bayo. Kag bisan magkadto sa tubig dala namon ang amon mga armas.[d]

Notas al pie

 1. 4:3 maila nga ido: Sa English, fox.
 2. 4:5 gin-insulto: ukon, ginpaakig.
 3. 4:12 sang ila plano nga pagsalakay: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
 4. 4:23 kag bisan… armas: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

New American Standard Bible

Nehemiah 4

Work Is Ridiculed

1[a]Now it came about that when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became furious and very angry and mocked the Jews. He spoke in the presence of his brothers and the [b]wealthy men of Samaria and said, “What are these feeble Jews doing? Are they going to restore it for themselves? Can they offer sacrifices? Can they finish in a day? Can they revive the stones from the [c]dusty rubble even the burned ones?” Now Tobiah the Ammonite was near him and he said, “Even what they are building—if a fox should [d]jump on it, he would break their stone wall down!”

Hear, O our God, how we are despised! Return their reproach on their own heads and give them up for plunder in a land of captivity. Do not [e]forgive their iniquity and let not their sin be blotted out before You, for they have [f]demoralized the builders.

So we built the wall and the whole wall was joined together to half its height, for the people had a [g]mind to work.

[h]Now when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites and the Ashdodites heard that the [i]repair of the walls of Jerusalem went on, and that the breaches began to be closed, they were very angry. All of them conspired together to come and fight against Jerusalem and to cause a disturbance in it.

Discouragement Overcome

But we prayed to our God, and because of them we set up a guard against them day and night.

10 Thus [j]in Judah it was said,

“The strength of the burden bearers is failing,
Yet there is much [k]rubbish;
And we ourselves are unable
To rebuild the wall.”

11 Our enemies said, “They will not know or see until we come among them, kill them and put a stop to the work.” 12 When the Jews who lived near them came and told us ten times, “[l]They will come up against us from every place where you may turn,” 13 then I stationed men in the lowest parts of the space behind the wall, the [m]exposed places, and I stationed the people in families with their swords, spears and bows. 14 When I saw their fear, I rose and spoke to the nobles, the officials and the rest of the people: “Do not be afraid of them; remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives and your houses.”

15 When our enemies heard that it was known to us, and that God had frustrated their plan, then all of us returned to the wall, each one to his work. 16 From that day on, half of my servants carried on the work while half of them held the spears, the shields, the bows and the breastplates; and the captains were behind the whole house of Judah. 17 Those who were rebuilding the wall and those who carried burdens took their load with one hand doing the work and the other holding a weapon. 18 As for the builders, each wore his sword girded at his side as he built, while [n]the trumpeter stood near me. 19 I said to the nobles, the officials and the rest of the people, “The work is great and extensive, and we are separated on the wall far from one another. 20 At whatever place you hear the sound of the trumpet, [o]rally to us there. Our God will fight for us.”

21 So we carried on the work with half of them holding spears from [p]dawn until the stars [q]appeared. 22 At that time I also said to the people, “Let each man with his servant spend the night within Jerusalem so that they may be a guard for us by night and a laborer by day.” 23 So neither I, my brothers, my servants, nor the men of the guard who followed me, none of us removed our clothes, each took his weapon even to the water.

Notas al pie

 1. Nehemiah 4:1 Ch 3:33 in Heb
 2. Nehemiah 4:2 Or army
 3. Nehemiah 4:2 Lit heaps of dust
 4. Nehemiah 4:3 Lit go up
 5. Nehemiah 4:5 Lit cover
 6. Nehemiah 4:5 Lit offended against
 7. Nehemiah 4:6 Lit heart
 8. Nehemiah 4:7 Ch 4:1 in Heb
 9. Nehemiah 4:7 Lit healing
 10. Nehemiah 4:10 Lit Judah said
 11. Nehemiah 4:10 Lit dust
 12. Nehemiah 4:12 So Gr; Heb omits they...up
 13. Nehemiah 4:13 Lit bare
 14. Nehemiah 4:18 Lit he who sounded the trumpet
 15. Nehemiah 4:20 Lit assemble yourselves
 16. Nehemiah 4:21 Lit rising of the dawn
 17. Nehemiah 4:21 Lit came out