Ang Pulong Sang Dios

Nahum 1

1Ang mensahi sang sini nga libro parte sa Nineve.[a] Ginpahayag ini sang Ginoo kay Nahum nga taga-Elkosh.

Ang Kaakig sang Dios sa Nineve

Indi gusto sang Ginoong Dios nga magsimba ang mga tawo sa iban nga mga dios. Akig siya sa iya mga kaaway kag ginabalusan niya sila. Indi siya tuod dali maakig, pero puwerte siya kagamhanan kag silutan gid niya ang nakasala. Kon mag-agi siya nagahagunos ang hangin kag nagabagyo. Ang mga panganod daw sa yab-ok nga nagatap-ok sa iya mga tiil. Sa iya nga pagmando nagamala ang mga dagat kag ang mga suba, nagakalaya ang mga tanom sa Bashan, sa Bukid sang Carmel, kag sa Lebanon.[b] Tungod sang iya presensya nagauyog ang kalibutan, pati na ang mga bukid, kag pati ang mga tawo sa kalibutan nagakurog. Sin-o bala ang makaagwanta sang iya puwerte nga kaakig? Kon mangakig siya daw nagabuga siya sang kalayo, kag ang mga bato nagakalabuka sa iya atubangan.

Maayo ang Ginoo; mabakod siya nga dalangpan sa tion sang kalisod, kag ginatatap niya ang nagadangop sa iya. Pareho siya sa mabaskog nga baha nga magaubos laglag sang iya mga kaaway. Lagson niya ang iya mga kaaway hasta nga mapatay niya sila.[c] Mga taga-Asiria, kon ano man ang inyo malain nga ginaplano kontra sa katawhan sang Ginoo, dulaon ina sang Ginoo, kag indi na ina maliwat pa. 10 Daw pareho kamo sa tawo nga hubog nga nasalawid sa tunukon nga mga kahoy-kahoy. Laglagon gid kamo pareho sang pagsunog sang dagami.[d] 11 Ang isa sang inyo mga pangulo nagplano sing malain kontra sa katawhan sang Ginoo. Ang iya ginalaygay malaot.

12 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa mga taga-Juda: “Bisan madamo kag makusog ang inyo kaaway nga mga taga-Asiria, pagalaglagon ko sila hasta nga mawala sila. Bisan tuod nga ginpaantos ko kamo indi ko na ina paghimuon pa liwat. 13 Kay karon hilwayon ko na kamo sa gahom sang mga taga-Asiria.”

14 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa mga taga-Asiria: “Dulaon ko ang inyo mga kaliwat kag gub-on ko ang mga imahen nga kahoy ukon metal sa templo sang inyo mga dios-dios. Ipreparar ko na ang inyo mga lulubngan kay indi kamo dapat mabuhi.”

15 Tan-awa bala ninyo nga mga taga-Juda! May mensahero nga nagalatas sa mga kabukiran sa pagdala sa inyo sang maayong balita nga may kalinong na sa inyo nga lugar. Gani sauluga ninyo ang inyo mga piesta kag tumana ninyo ang inyo mga panaad sa Ginoo. Kay ang malaot nga nasyon sang Asiria indi na gid magsalakay sa inyo, kay pagalaglagon sila sing bug-os.

Notas al pie

  1. 1:1 Nineve: Amo ini ang kapital sang Asiria kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Asiria.
  2. 1:4 Bashan… Bukid sang Carmel… Lebanon: Kilala ang ini nga mga duta sa ila nga pagkamapatubason.
  3. 1:8 hasta nga mapatay niya sila: sa literal, hasta sa kadadalman, nga ang buot silingon ang lugar sang mga patay.
  4. 1:10 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.

New International Reader's Version

Nahum 1

1Here is a prophecy the Lord gave Nahum, who was from the town of Elkosh. The prophecy came in a vision and is written in a book. The prophecy is about Nineveh.

The Lord Is Angry With Nineveh

The Lord is a jealous God who punishes people.
    He pays them back for the evil things they do.
    He directs his anger against them.
The Lord punishes his enemies.
    He holds his anger back
    until the right time to use it.
The Lord is slow to get angry.
    But he is very powerful.
The Lord will not let guilty people go
    without punishing them.
When he marches out, he stirs up winds and storms.
    Clouds are the dust kicked up by his feet.
He controls the seas. He dries them up.
    He makes all the rivers run dry.
Bashan and Mount Carmel dry up.
    The flowers in Lebanon fade.
He causes the mountains to shake.
    The hills melt away.
The earth trembles because he is there.
    The world and all those who live in it also tremble.
Who can stand firm when his anger burns?
    Who can live when he is angry?
His anger blazes out like fire.
    He smashes the rocks to pieces.

The Lord is good.
    When people are in trouble,
    they can go to him for safety.
He takes good care of those
    who trust in him.
But he will destroy Nineveh
    with a powerful flood.
He will chase his enemies
    into the place of darkness.

The Lord will put an end
    to anything they plan against him.
He won’t allow Assyria to win the battle
    over his people a second time.
10 His enemies will be tangled up among thorns.
    Their wine will make them drunk.
    They’ll be burned up like dry straw.
11 Nineveh, a king has marched out from you.
    He makes evil plans against the Lord.
    He thinks about how he can do what is wrong.

12 The Lord says,

“His army has many soldiers.
    Other nations are helping them.
    But they will be destroyed and pass away.
Judah, I punished you.
    But I will not do it anymore.
13 Now I will break Assyria’s yoke off your neck.
    I will tear off the ropes that hold you.”

14 Nineveh, the Lord has given an order concerning you.
    He has said, “You will not have any children
    to carry on your name.
I will destroy the wooden and metal statues
    that are in the temple of your gods.
I will get your grave ready for you.
    You are worthless.”

15 Look at the mountains of Judah!
    I see a messenger running to bring good news!
    He’s telling us that peace has come!
People of Judah, celebrate your feasts.
    Carry out your promises.
The evil Assyrians won’t attack you again.
    They’ll be completely destroyed.