Ang Pulong Sang Dios

Micas 2:1-13

Pagasilutan sang Dios ang mga Nagapamigos sa mga Imol

1Kaluluoy kamo nga nagapulaw sa pagplano sing malain. Pagkaaga ginahimo ninyo ang inyo ginplano nga malain tungod nga may gahom kamo sa paghimo sini. 2Ginaagaw ninyo ang mga uma kag mga balay nga inyo nagustuhan. Ginadayaan ninyo ang mga tawo agod nga makuha ninyo ang ila balay kag ang ila duta nga ginpanubli. 3Gani amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa inyo, “Pamati kamo! Nagaplano ako nga laglagon ko kamo kag indi gid kamo makaluwas. Indi na kamo makapahambog kay sa sina nga tion laglagon kamo. 4Sa sina nga adlaw yagutaon kamo sang mga tawo paagi sa masubo gid nga panalambiton nga nagasiling, ‘Ginlaglag kami sing bug-os! Ginkuha sang Ginoo ang amon duta kag ginhatag sa mga traidor.’ ”

5Gani wala na kamo sing mga kaliwat nga magbaton sang inyo bahin sa tion nga partidahon sang katilingban sang Ginoo ang duta nga ibalik sa ila. 6Karon ginawalihan pa ninyo kami. Nagasiling kamo, “Indi na kami pagwalihi parte sa sina nga kalaglagan nga ginasiling ninyo, kay indi gid kami mahuy-an. 7Ngaa, ginapakamalaot bala sang Ginoo ang mga kaliwat ni Jacob?2:7 Ngaa… Jacob: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. Naubos na bala ang iya pasensya? Buluhaton bala niya ang pagpanglaglag?”

Amo ini ang sabat sang Ginoo sa inyo: “Kon maayo lang ang inyo ginahimo, mabaton gid ninyo ang akon mga promisa. 8Pero ang inyo ginahimo, ginasalakay ninyo ang akon imol nga katawhan nga daw mga kaaway. Nagahunahuna sila nga sa pagpauli nila sa ila lugar halin sa inaway wala na sing may mag-ano sa ila, pero gali, ara kamo nga magaagaw sang ila mga kunop. 9Ginatabog ninyo ang ila mga babayi sa ila ginapakamahal nga mga balay. Kag ginakuha ninyo ang mga pagpakamaayo nga ginhatag ko sa ila mga kabataan, gani indi na nila ini mabaton hasta san-o. 10Karon, halin kamo diri sa Israel kay ini nga lugar indi na makahatag sa inyo sang kapahuwayan, tungod kay ginhigkuan ninyo ini sang inyo mga sala. Malaglag gid ini nga lugar kag indi na mapuslan.2:10 Malaglag… mapuslan: ukon, Malaglag gid kamo sing bug-os. 11Ang gusto ninyo nga manugwali amo ang nagasugid sang wala sing pulos, dayaon kag butigon, kag amo ini ang ginawali: ‘Magabugana ang inyo bino kag ang iban pa nga ilimnon.’ ”

Ang Ginpromisa nga Kahilwayan sa mga Katawhan sang Israel kag Juda

12Nagsiling ang Ginoo, “Kamo nga mga katawhan sang Israel kag sang Juda2:12 Israel… Juda: sa Hebreo, Jacob… Israel. nga nagkalabilin nga buhi, pagatipunon ko gid kamo pareho sang mga karnero sa toril ukon pareho sang panong sang kasapatan sa palahalban. Mapuno ang inyo duta sang mga tawo. 13Pagabuksan ko ang puwertahan sang siyudad nga sa diin kamo ginbihag, kag pangunahan ko kamo sa pagguwa. Ako, ang Ginoo nga inyo hari, amo ang magapanguna sa inyo.”

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.