Ang Pulong Sang Dios

Micas 1:1-16

1Amo ini ang mensahi sang Ginoo parte sa Samaria kag sa Jerusalem.1:1 sa Samaria kag sa Jerusalem: Ang Samaria amo ang kapital sang Israel kag nagarepresentar sang bug-os nga ginharian sang Israel. Ang Jerusalem amo ang kapital sang Juda kag nagarepresentar sang bug-os nga ginharian sang Juda. Ginpahayag niya ini kay Micas nga taga-Moreshet sang panahon nga naghari sa Juda si Jotam, dayon si Ahaz kag si Hezekia.

Nagsiling si Micas: 2Pamati kamo sing maayo, tanan kamo nga mga katawhan nga ara sa kalibutan!1:2 mga katawhan nga ara sa kalibutan: ukon, mga Israelinhon nga ara sa Israel. Kay magasaksi ang Ginoong Dios kontra sa inyo halin sa iya balaan nga templo.1:2 balaan nga templo: Siguro ang iya templo sa Jerusalem ukon ang iya puluy-an sa langit.

Pagasilutan ang Israel kag ang Juda

3Pamati! Magaguwa ang Ginoo halin sa iya ginaestaran. Magapanaog siya kag magatapak sa mataas nga mga lugar sang kalibutan. 4Matunaw ang mga bukid nga iya matapakan pareho sang kandila sa kalayo, kag magaluhob1:4 magaluhob: sa iban nga Bisaya, magalupyak. ang mga kapatagan nga iya matapakan pareho sang inagyan sang tubig nga nagailig sa banglid. 5Matabo ini tanan tungod kay nagpakasala ang mga katawhan sang Israel kag sang Juda.1:5 Israel kag sang Juda: sa Hebreo, Jacob… Israel. Ang mga taga-Samaria amo ang nagatulod sa iban nga mga pumuluyo sang Israel nga magpakasala. Ang mga taga-Jerusalem amo ang nagatulod sa iban nga mga pumuluyo sang Juda nga magsimba sa mga dios-dios. 6Gani nagasiling ang Ginoo, “Laglagon ko ang Samaria kag indi na ini maestaran kundi pagatamnan na lang sang ubas. Paligiron ko ang mga bato sini pakadto sa patag hasta nga magguluwa ang mga pundasyon sini. 7Magkaladugmok ang tanan nga imahen sang mga dios-dios sang Samaria, kag magkalasunog ang tanan nga ginbayad sang ila mga lalaki sa pagpakighilawas sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas sa templo.1:7 ginbayad… sa templo: Sa sini nga templo, nagapakighilawas ang mga lalaki sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas bilang pagsimba sa ila mga dios-dios. Ang bayad sa mga babayi ginagamit sa mga buluhaton sa templo. Nakatipon ang Samaria sang mga imahen paagi sa mga ginbayad sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas sa templo, gani karon kuhaon sang iya mga kaaway ang mga pilak kag mga bulawan nga ginhaklap sa iya mga imahen agod nga gamiton man sang iya mga kaaway nga pangbayad sa pagpakighilawas sa mga babayi sa ila nga templo.”

8Nagsiling si Micas, “Tungod sa kalaglagan sang Samaria, magahibi ako kag magapanalambiton. Magalagaw ako nga nagatiniil kag wala sing bayo sa pagpakita sang akon pagpangasubo. Magawawaw ako pareho sang pag-uwang sang talunon nga ido1:8 talunon nga ido: sa English, jackal. kag sang paghuni sang bukaw.1:8 bukaw: ukon, ostrich. 9Kay ang kalaglagan sang Samaria daw pareho sang pilas nga indi na mag-ayo, kag matabo man ini sa Juda. Magaabot ini sa Jerusalem, ang kapital nga siyudad1:9 kapital nga siyudad: sa literal, puwertahan. sang akon mga kasimanwa.

10Mga taga-Juda, indi ninyo pagsugiri ang aton mga kaaway nga taga-Gat parte sa kalaglagan nga maabot sa aton. Indi sila pagpakitaa nga nagahibi kamo. Ipakita ninyo ang inyo kasubo sa Bet Leafra1:10 Bet Leafra: Ang ini nga lugar kag ang iban pa nga mga lugar sa bersikulo 11-15 posible nga sakop sang Juda. paagi sa pagligid sa duta.

11“Mga pumuluyo sang Shafir, pagabihagon kamo kag dal-on nga hublas, gani mahuy-an kamo. Ang mga pumuluyo sang Zaanan mahadlok nga magguwa sa ila nga lugar sa pagbulig sa inyo. Ang mga taga-Bet Ezel nga magahibi sa ila nga pagkalaglag indi man makapangapin sa inyo. 12Sa pagkamatuod, ang mga pumuluyo sang Marot mabinalak-on nga nagahulat sa pag-untat sang inaway. Pero gintugot pa gani sang Ginoo nga makapalapit ang mga kaaway sa puwertahan sang Jerusalem.

13“Mga pumuluyo sang Lakish, takdi ninyo sang mga karwahe ang inyo mga kabayo kag magpalagyo. Ginsunod ninyo ang sala sang Israel, kag tungod sa inyo nagpakasala man ang mga pumuluyo sang Zion.1:13 mga pumuluyo sang Zion: sa Hebreo, anak nga babayi sang Zion.

14“Kag karon, mga taga-Juda, magpaalam na kamo1:14 magpaalam na kamo: sa literal, maghatag kamo sang regalo bilang pagpaalam. sa banwa sang Moreshet Gat kay pagabihagon na ini sang kaaway. Pagabihagon man ang banwa1:14 banwa: sa literal, mga balay. sang Aczib, gani wala sing may makuha nga bulig ang inyo mga hari nga nagapaabot nga buligan sila sang sini nga banwa.

15“Mga pumuluyo sang Maresha, padal-an kamo sang Ginoo1:15 sang Ginoo: sa Hebreo, ko. sang kaaway nga magaagaw sang inyo banwa.

“Mga taga-Juda,1:15 Juda: sa Hebreo, Israel. Siguro ang buot silingon sini amo ang nasyon sang Juda. ang inyo mga pangulo magapanago sa kuweba sang Adulam. 16Ang inyo hinigugma nga mga kabataan1:16 mga kabataan: Posible man nga ini amo ang mga banwa sang Juda nga ginmitlang sa bersikulo 10-15. kuhaon sa inyo kag dal-on sa iban nga lugar, gani magpangasubo kamo para sa inyo mga kabataan kag ipakita ninyo ini paagi sa pagkiskis sang inyo ulo pareho sang ulo sang agila.”

Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1:1-16

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreșet, în zilele lui Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda1 Mica a fost contemporan cu profeții Isaia și Osea (vezi primul verset din fiecare carte). – ce a văzut el cu privire la Samaria și la Ierusalim:

2Ascultați, toate popoarele!

Să ia aminte pământul și tot ce este pe el!

Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,

Stăpânul – din Templul Său cel sfânt2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3.!

Judecată împotriva Samariei și a Ierusalimului

3Iată, Domnul iese din Lăcașul Lui;

El coboară și pășește pe înălțimile pământului!

4Munții se topesc sub El

și văile se despică

precum ceara înaintea focului

și ca apele care țâșnesc printre versanți.

5Toate acestea sunt din cauza fărădelegii lui Iacov,

din cauza păcatelor Casei lui Israel!

Care este fărădelegea lui Iacov?

Oare nu Samaria?

Care sunt înălțimile5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul. Iudeei?

Oare nu Ierusalimul?

6„Voi preface Samaria într‑un morman de pietre pe câmp,

în plantații pentru viță.

Îi voi prăvăli în vale pietrele

și‑i voi dezveli temeliile.

7Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,

tot câștigul ei va fi ars în foc

și pe toți idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;

căci din plată de prostituată i‑a adunat

și în plată de prostituată se vor preface.“

Plânset și tânguire

8Din cauza aceasta voi jeli și voi geme,

voi umbla desculț și gol,

voi scoate strigăte precum șacalii

și voi boci ca struții.

9Căci rana ei este de nevindecat;

ea s‑a întins până în Iuda,

a ajuns până la poarta poporului meu,

până la Ierusalim.

10Nu spuneți în Gat10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de știre.,

nu plângeți deloc!

Tăvăliți‑vă în țărână,

la Bet‑Leafra10 Bet‑Leafra înseamnă Casa țărânei.!

11Treci, locuitoare a Șafirului11 Șafir înseamnă plăcut(ă).,

goală și plină de rușine!

Locuitoarea Țaananului11 Țaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieși.

nu îndrăznește să iasă!

Bet‑Ețelul este în jale;

sprijinul lui a fost luat de la voi!11 Bet‑Ețel înseamnă Casa apropiată (vecină).

12Locuitoarea Marotului12 Marot înseamnă Cele amare. tânjește

după vremuri mai bune,

căci a coborât nenorocirea din partea Domnului

până la poarta Ierusalimului.

13Înhamă‑ți caii la carul de luptă,

locuitoare a Lachișului13 Lachiș sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiți la atelaj.!

Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire

pentru fiica Sionului,

căci în tine au fost găsite

fărădelegile lui Israel.

14De aceea vei da daruri de despărțire14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească.

lui Moreșet‑Gat!

Casele din Aczib vor fi o amăgire14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire.

pentru regii lui Israel!

15Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,

locuitor din Mareșa!15 Mareșa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor.

Slava lui Israel

va veni la Adulam.

16Rade‑te și tunde‑te

din cauza fiilor tăi, care erau bucuria ta;

lărgește‑ți pleșuvia precum vulturul,

căci vor pleca de la tine în captivitate!