Ang Pulong Sang Dios

Micas 1:1-16

1Amo ini ang mensahi sang Ginoo parte sa Samaria kag sa Jerusalem.1:1 sa Samaria kag sa Jerusalem: Ang Samaria amo ang kapital sang Israel kag nagarepresentar sang bug-os nga ginharian sang Israel. Ang Jerusalem amo ang kapital sang Juda kag nagarepresentar sang bug-os nga ginharian sang Juda. Ginpahayag niya ini kay Micas nga taga-Moreshet sang panahon nga naghari sa Juda si Jotam, dayon si Ahaz kag si Hezekia.

Nagsiling si Micas: 2Pamati kamo sing maayo, tanan kamo nga mga katawhan nga ara sa kalibutan!1:2 mga katawhan nga ara sa kalibutan: ukon, mga Israelinhon nga ara sa Israel. Kay magasaksi ang Ginoong Dios kontra sa inyo halin sa iya balaan nga templo.1:2 balaan nga templo: Siguro ang iya templo sa Jerusalem ukon ang iya puluy-an sa langit.

Pagasilutan ang Israel kag ang Juda

3Pamati! Magaguwa ang Ginoo halin sa iya ginaestaran. Magapanaog siya kag magatapak sa mataas nga mga lugar sang kalibutan. 4Matunaw ang mga bukid nga iya matapakan pareho sang kandila sa kalayo, kag magaluhob1:4 magaluhob: sa iban nga Bisaya, magalupyak. ang mga kapatagan nga iya matapakan pareho sang inagyan sang tubig nga nagailig sa banglid. 5Matabo ini tanan tungod kay nagpakasala ang mga katawhan sang Israel kag sang Juda.1:5 Israel kag sang Juda: sa Hebreo, Jacob… Israel. Ang mga taga-Samaria amo ang nagatulod sa iban nga mga pumuluyo sang Israel nga magpakasala. Ang mga taga-Jerusalem amo ang nagatulod sa iban nga mga pumuluyo sang Juda nga magsimba sa mga dios-dios. 6Gani nagasiling ang Ginoo, “Laglagon ko ang Samaria kag indi na ini maestaran kundi pagatamnan na lang sang ubas. Paligiron ko ang mga bato sini pakadto sa patag hasta nga magguluwa ang mga pundasyon sini. 7Magkaladugmok ang tanan nga imahen sang mga dios-dios sang Samaria, kag magkalasunog ang tanan nga ginbayad sang ila mga lalaki sa pagpakighilawas sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas sa templo.1:7 ginbayad… sa templo: Sa sini nga templo, nagapakighilawas ang mga lalaki sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas bilang pagsimba sa ila mga dios-dios. Ang bayad sa mga babayi ginagamit sa mga buluhaton sa templo. Nakatipon ang Samaria sang mga imahen paagi sa mga ginbayad sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas sa templo, gani karon kuhaon sang iya mga kaaway ang mga pilak kag mga bulawan nga ginhaklap sa iya mga imahen agod nga gamiton man sang iya mga kaaway nga pangbayad sa pagpakighilawas sa mga babayi sa ila nga templo.”

8Nagsiling si Micas, “Tungod sa kalaglagan sang Samaria, magahibi ako kag magapanalambiton. Magalagaw ako nga nagatiniil kag wala sing bayo sa pagpakita sang akon pagpangasubo. Magawawaw ako pareho sang pag-uwang sang talunon nga ido1:8 talunon nga ido: sa English, jackal. kag sang paghuni sang bukaw.1:8 bukaw: ukon, ostrich. 9Kay ang kalaglagan sang Samaria daw pareho sang pilas nga indi na mag-ayo, kag matabo man ini sa Juda. Magaabot ini sa Jerusalem, ang kapital nga siyudad1:9 kapital nga siyudad: sa literal, puwertahan. sang akon mga kasimanwa.

10Mga taga-Juda, indi ninyo pagsugiri ang aton mga kaaway nga taga-Gat parte sa kalaglagan nga maabot sa aton. Indi sila pagpakitaa nga nagahibi kamo. Ipakita ninyo ang inyo kasubo sa Bet Leafra1:10 Bet Leafra: Ang ini nga lugar kag ang iban pa nga mga lugar sa bersikulo 11-15 posible nga sakop sang Juda. paagi sa pagligid sa duta.

11“Mga pumuluyo sang Shafir, pagabihagon kamo kag dal-on nga hublas, gani mahuy-an kamo. Ang mga pumuluyo sang Zaanan mahadlok nga magguwa sa ila nga lugar sa pagbulig sa inyo. Ang mga taga-Bet Ezel nga magahibi sa ila nga pagkalaglag indi man makapangapin sa inyo. 12Sa pagkamatuod, ang mga pumuluyo sang Marot mabinalak-on nga nagahulat sa pag-untat sang inaway. Pero gintugot pa gani sang Ginoo nga makapalapit ang mga kaaway sa puwertahan sang Jerusalem.

13“Mga pumuluyo sang Lakish, takdi ninyo sang mga karwahe ang inyo mga kabayo kag magpalagyo. Ginsunod ninyo ang sala sang Israel, kag tungod sa inyo nagpakasala man ang mga pumuluyo sang Zion.1:13 mga pumuluyo sang Zion: sa Hebreo, anak nga babayi sang Zion.

14“Kag karon, mga taga-Juda, magpaalam na kamo1:14 magpaalam na kamo: sa literal, maghatag kamo sang regalo bilang pagpaalam. sa banwa sang Moreshet Gat kay pagabihagon na ini sang kaaway. Pagabihagon man ang banwa1:14 banwa: sa literal, mga balay. sang Aczib, gani wala sing may makuha nga bulig ang inyo mga hari nga nagapaabot nga buligan sila sang sini nga banwa.

15“Mga pumuluyo sang Maresha, padal-an kamo sang Ginoo1:15 sang Ginoo: sa Hebreo, ko. sang kaaway nga magaagaw sang inyo banwa.

“Mga taga-Juda,1:15 Juda: sa Hebreo, Israel. Siguro ang buot silingon sini amo ang nasyon sang Juda. ang inyo mga pangulo magapanago sa kuweba sang Adulam. 16Ang inyo hinigugma nga mga kabataan1:16 mga kabataan: Posible man nga ini amo ang mga banwa sang Juda nga ginmitlang sa bersikulo 10-15. kuhaon sa inyo kag dal-on sa iban nga lugar, gani magpangasubo kamo para sa inyo mga kabataan kag ipakita ninyo ini paagi sa pagkiskis sang inyo ulo pareho sang ulo sang agila.”

Korean Living Bible

미가 1:1-16

사마리아와 예루살렘에 대한 심판

1이것은 요담과 아하스와 히스기야가 유다 왕으로 있을 당시 여호와께서 모레셋 사람 미가에게 사마리아와 예루살렘에 관하여 주신 말씀이다.

2지상에 사는 모든 사람들아, 들어라! 주 여호와께서 너희에게 대하여 그의 성전에서 증거하실 것이다.

3여호와께서 자기 처소에서 나오셔서 땅으로 내려와 산꼭대기를 밟고 다니실 것이다.

4산들이 그 아래서 녹고 골짜기들이 갈라질 것이니 마치 밀랍이 불 앞에서 녹고 물이 비탈로 쏟아지는 것 같을 것이다.

5이것은 다 이스라엘 백성의 죄와 허물 때문이다. 1:5 또는 ‘야곱의 허물이 무엇이뇨?’이스라엘 죄의 본거지가 어디냐? 수도 사마리아가 아니냐? 1:5 또는 ‘유다의 산당이 무엇이뇨?’유다의 우상 숭배 온상은 어디냐? 바로 예루살렘이 아니냐?

6그러므로 여호와께서 이렇게 말씀하신다. “내가 사마리아를 폐허로 만들어 포도나무를 심을 빈 들처럼 되게 할 것이며 그 돌무더기를 골짜기에 쏟아내리고 그 지대를 드러낼 것이다.

7저의 모든 우상들이 박살나고 우상의 신전에 바친 모든 예물들이 다 불에 탈 것이며 모든 신상들이 파괴될 것이다. 1:7 또는 ‘그가 기생의 값으로 모았은즉 그것이 기생의 값으로 돌아가리라’사마리아가 그 모든 예물을 우상 섬기는 자들에게서 모았으므로 그것이 다시 우상 섬기는 데 사용될 것이다.”

8이것 때문에 나는 슬퍼하며 통곡하고 벌거벗은 채 맨발로 돌아다니며 늑대처럼 울부짖고 타조처럼 슬피 울어야 할 것이다.

9사마리아의 상처가 치료될 수 없고 유다도 그런 상처로 고통을 당하며 내 백성이 사는 예루살렘 성문에 파멸이 이르렀다.

10너희는 이것을 가드에 있는 우리 적들에게 말하지 말고 그들에게 너희가 우는 것을 보이지 말아라. 벧 – 아브라 사람들아, 너희는 티끌에 뒹굴어라.

11사빌 사람들아, 벌거벗은 채 포로로 잡혀가서 수치를 당하여라. 사아난 사람들은 자기들의 성 밖으로 나오지 못할 것이다. 벧 – 에셀 사람들이 슬피 우는 소리를 들으면 너희는 거기에도 피난처가 없음을 알게 될 것이다.

12마롯 주민들이 1:12 또는 ‘근심 중에 복을 바라니’안타까운 심정으로 무사하기를 바란다. 이것은 여호와의 재앙이 예루살렘 성문에까지 이르렀기 때문이다.

13라기스 사람들아, 마차로 도망할 준비를 하여라. 너희가 이스라엘의 죄를 제일 먼저 본받아 예루살렘을 범죄하게 하였다.

14유다 사람들아, 너희는 모레셋 – 가드에게 작별을 고하라. 악십이 이스라엘 왕들을 속일 것이다.

15마레사 사람들아, 여호와께서 너희를 정복자의 손에 넘겨 줄 것이니 1:15 또는 ‘이스라엘의 영광이’너희 귀족들이 도망하여 아둘람 굴에 숨을 것이다.

16유다 사람들아, 너희가 사랑하는 자녀를 위해 슬퍼하며 너희 머리를 밀어 독수리처럼 대머리가 되게 하라. 너희 자녀들이 포로로 잡혀갈 것이다.