Ang Pulong Sang Dios

Mateo 11

Si Jesus kag si Juan nga Manugbautiso

1Pagkatapos nga natudluan ni Jesus ang iya dose ka sumulunod, naghalin siya sa sadto nga lugar kag nagkadto sa palibot nga mga banwa agod magtudlo kag magwali sa mga tawo.

Sang ara pa si Juan nga manugbautiso sa sulod sang prisohan, nabatian niya ang parte sa mga ginhimo ni Cristo, gani ginpakadto niya kay Cristo ang iya mga sumulunod agod magpamangkot. Nagsiling sila kay Jesus, “Sugiri kami, ikaw bala ang amon ginapaabot ukon mahulat pa kami sang iban?” Ginsabat sila ni Jesus, “Magbalik kamo kay Juan kag sugiri ninyo siya sang inyo nakita kag nabatian. Sugiri ninyo siya nga ang mga bulag nakakita, ang mga piang nakalakat, ang mga may delikado nga balatian sa panit[a] nag-ayo kag nakabig na nga matinlo, ang mga bungol nakabati, ang mga patay nabanhaw, kag ang Maayong Balita ginawali sa mga imol. Bulahan ang mga tawo nga wala nagaduhaduha sa akon.”

Sang makahalin na ang mga sumulunod ni Juan, nagpamangkot si Jesus sa mga tawo, “Sang pagkadto ninyo kay Juan sa kamingawan, ano ang inyo ginapaabot nga makita? Nagkadto bala kamo didto agod makita ninyo ang tawo nga nagapaayon-ayon lang pareho sang kugon nga ginahapay-hapay sang hangin? Ukon nagkadto bala kamo didto agod makita ninyo ang tawo nga nagabayo sang malahalon? Pero ang mga nagabayo sang malahalon nagaestar sa mga palasyo. Abi sugiri ninyo ako kon ngaa nagkadto kamo didto. Indi bala para makita ninyo ang isa ka propeta? Huo, kag labaw pa gani siya sa propeta. 10 Kay siya amo ang ginasiling sang Dios sa Kasulatan, ‘Ipadala ko ang akon mensahero una sa imo sa pagpreparar sang imo alagyan.’ ”[b] 11 Nagsiling pa gid si Jesus, “Sa pagkamatuod, hasta subong wala pa gid sing may natawo nga maglabaw pa kay Juan. Pero karon ang bisan sin-o nga labing kubos sa mga nagapasakop sa paghari sang Dios[c] mas labaw pa kay Juan. 12 Halin sang pagwali ni Juan hasta subong, nagapamilit ang mga tawo nga masakop sila sa paghari sang Dios. 13 Kay sa wala pa mag-abot si Juan, ginpahayag na sa tanan nga sinulatan sang mga propeta kag sa Kasuguan ni Moises ang parte sa paghari sang Dios. 14 Kag kon patihon ninyo ang ila mga mensahi, si Juan amo si Elias nga gintagna nga magaabot. 15 Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ining inyo nabatian.

16 “Karon, sa ano ko bala ipaanggid ang mga tawo sa sini nga henerasyon? Pareho sila sa mga bata nga nagapungko sa plasa nga nagahampang. Ang isa ka grupo nagasiling sa isa, 17 ‘Gintukaran namon kamo sang sunata nga para sa kasal,[d] pero wala kamo magsaot. Ginkantahan namon kamo sang kanta nga para sa patay, pero wala man kamo maghibi.’ 18 Ang mga tawo sa sini nga henerasyon pareho man sa ila, kay sang pag-abot ni Juan, nakita nila nga nagapuasa siya kag wala nagainom sang bino, gani nagasiling sila nga may malaot siya nga espiritu. 19 Kag ako nga Anak sang Tawo, pag-abot ko, nakita nila nga nagakaon kag nagainom, gani nagasiling sila nga palakaon ako kag palainom. Nagasiling man sila nga abyan ako sang mga manugsukot sang buhis kag sang iban pa nga mga makasasala. Pero indi bali, ang mga tawo nga nagasunod sa kabubut-on sang Dios nagakomporme nga husto ang ginapahimo sang Dios sa amon.”[e]

Ang mga Banwa nga Indi Magtuo kay Jesus

20 Pagkatapos sadto, naghambal si Jesus kontra sa mga banwa sa diin naghimo siya sang madamo nga mga milagro, tungod kay wala sila maghinulsol sang ila mga sala. 21 Nagsiling siya, “Kaluluoy kamo nga mga taga-Corazin! Kaluluoy man kamo nga mga taga-Betsaida! Kay kon ang mga milagro nga akon ginhimo sa inyo ginhimo ko sa Tyre kag sa Sidon, dugay na kuntani sila nagsuksok sang sako kag nagbutang sang abo sa ila mga ulo sa pagpakita nga nagahinulsol sila sa ila mga sala. 22 Gani dumduma ninyo nga sa adlaw sang paghukom, mas labaw pa nga silot ang mabaton ninyo sang sa mga taga-Tyre kag taga-Sidon. 23 Kag kamo nga mga taga-Capernaum nagahunahuna nga dayawon kamo bisan didto sa langit. Pero sa impyerno[f] gid kamo itagbong! Kay kon ang mga milagro nga akon ginhimo sa inyo ginhimo ko sa Sodom, kuntani ang Sodom ara pa hasta subong! 24 Gani dumduma ninyo nga sa adlaw sang paghukom, mas labaw pa nga silot ang mabaton ninyo sang sa mga taga-Sodom.”

May Kapahuwayan kay Jesus

25 Sang sadto nga tion nagpangamuyo si Jesus, “Amay, nga tag-iya sang langit kag sang duta, ginadayaw ko ikaw tungod nga ang kamatuoran nga gintago mo sa mga tawo nga ginakabig nga mga maalam kag may mga tinun-an ginpahayag mo sa mga tawo nga pareho sang mga bata nga diutay lang ang kaalam. 26 Amay, salamat gid nga amo ina ang imo kabubut-on.”

27 Pagkatapos sadto, nagsiling si Jesus sa mga tawo, “Ang tanan nga butang gintugyan sa akon sang akon Amay. Ang Amay lang ang nakakilala sa akon nga iya Anak. Kag ang nakakilala sa Amay ako gid lang nga iya Anak kag ang mga tawo nga buot ko nga ipakilala sa Amay.

28 “Palapit kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan kag papahuwayon ko kamo. 29 Magsunod kamo kag magpatudlo sa akon kay mabuot ako kag mapainubuson. Makapahuway kamo, 30 kay ang akon mga sugo mahapos nga tumanon kag mamag-an lang ang akon ginapahimo.”

Notas al pie

  1. 11:5 delikado nga balatian sa panit: Tan-awa ang footnote sa 8:2.
  2. 11:10 Mal. 3:1.
  3. 11:11 Dios: Tan-awa ang footnote sa 3:2.
  4. 11:17 sunata nga para sa kasal: sa literal, plawta.
  5. 11:19 ang mga tawo… sa amon: ukon, ang kaalam nga ginatudlo namon napamatud-an nga husto tungod sa resulta sini sa kabuhi sang mga nagbaton sini.
  6. 11:23 impyerno: ukon, lugar sang mga patay. Sa Griego, Hades.

Nkwa Asem

Mateo 11

Yohane Osuboni ahoyeraw

1Yesu wiee n’asuafo dumien no kasakyerɛ no, ofii hɔ kɔɔ nkurow a ɛbemmɛn no mu kɔkyerɛkyerɛɛ asɛm no.

Yohane Osuboni a na saa bere no ɔda afiase no tee anwonwade a Yesu reyɛ no, ɔsomaa n’asuafo bebisaa no se, “Wone nea ɔreba no, anaa yɛnhwɛ ɔfoforo anim?”

Yesu buaa wɔn se, “Monsan nkɔ nkɔka anwonwade a moahu ne nea moate nkyerɛ Yohane se, ‘Mema anifuraefo hu ade, mmubuafo nantew, akwatafo ho fi, asotifo te asɛm, na awufo nso nyan. Afei monka nkyerɛ no se, meka asɛmpa no kyerɛ ahiafo. Monsan nka nkyerɛ no bio se, ‘Nhyira ne wɔn a wogye me di.’ “

Yohane asuafo no kɔe no, Yesu fitii ase kaa Yohane ho asɛm kyerɛɛ nnipadɔm no. Obisaa wɔn se, “Mokɔɔ sare so no, dɛn na mokɔe sɛ morekɔhwɛ? Sare a mframa rebɔ? Anaa na mususuw sɛ mubehu ɔbarima bi a wahyehyɛ sɛ ɔhene ba te ahemfi? Anaa Onyankopɔn odiyifo? Ɛnne, mereka makyerɛ mo se, ɔsen odiyifo. 10 Na Yohane ne onipa a wɔkaa ne ho asɛm se, ‘Mɛsoma me bɔfo adi w’anim, na ɔno na obesiesie w’anim kwan.’

11 “Nokware ni, nnipa nyinaa mu, obiara nni hɔ a wagye din sɛ Yohane Osuboni. Nanso, nea ɔyɛ aketewa koraa wɔ ɔsoro ahenni mu no yɛ ɔkɛse sen no! 12 Na efi bere a Yohane Osuboni fii ase kaa asɛmpa no, bɔɔ nkurɔfo asu de besi nnɛ no, nnipa bebree a wɔaso asɛm no mu dennen no repere akɔ ɔsoro ahenni no mu. 13 Ansa na Yohane rebɛba no, na adiyifo ne Mose mmara no aka ɔsoro ahenni no ho asɛm dedaw. 14 Sɛ mopɛ sɛ mote nea mereka no ase de a, Yohane no, ɔno ne Elia a adiyifo no hyɛɛ ne ho nkɔm sɛ ɔbɛba no. 15 Nea ɔwɔ aso no, ontie!

16 “Dɛn ho na metumi de nnɛɛmmafo yi atoto? Wɔte sɛ mmofra a wɔte baabi redi agoru. Ɛfa ka kyerɛ ɛfa se, 17 ‘Yɛtoo anigye nnwom maa mo, nso moansaw. Yɛtoo awerɛhow nnwom nso maa mo, nanso moansu.’ 18 Yohane bae a onnidi na ɔnnom nsa no, wose, ɔwɔ honhommɔne. 19 Onipa Ba no bae a odidi na ɔnom no nso, wose, ‘Monhwɛ odidifo ne ɔsanomfo a ɔne towgyefo ne nnebɔneyɛfo fa nnamfo.” Nanso nea efi Onyankopɔn nyansa mu ba no, ma nokware da adi.”

Korasin, Betsaida ne Kapernaum, munnue!

20 Afei ofitii ase kaa nkurow a ɔyɛɛ anwonwade ahorow wɔ hɔ nanso wɔansakra wɔn adwene no anim se,

21 “Korasin, due! Betsaida, due! Anwonwade a meyɛe wɔ mo mu no, sɛ meyɛɛ wɔ Tiro ne Sidon a, anka ɛhɔfo no de awerɛhow ne ahonu asakra wɔn adwene dedaw. 22 Atemmu da no, asɛm a ɛbɛto wɔn no bɛsen nea ɛbɛto Tiro ne Sidon! 23 Na wo, Kapernaum, wopɛ sɛ woma wo ho so, nanso wɔbɛbrɛ wo ase de wo akɔ amanehunu kurom. Anwonwade a meyɛe wɔ wo hɔ no, sɛ wɔyɛe wɔ Sodom a, anka ɛda so wɔ hɔ besi nnɛ. 24 Mereka nokware akyerɛ mo se, atemmu da no, Tiro ne Sidon benya gyinabea pa asen mo!”

Agya no ayeyi

25 Asɛnka no akyi Yesu bɔɔ mpae se, “Agya, ɔsoro ne asase wura, meda wo ase sɛ woanna nokware no adi ankyerɛ wɔn a wosusuw sɛ wɔyɛ anyansafo, na mmom wodaa no adi kyerɛɛ mmofra nkumaa. 26 Nanso, Agya, wo pɛ mu na woma ɛbaa saa.

27 “M’agya no de nneɛma nyinaa ahyɛ me nsa. Agya no nim Ɔba no nko ara. Ɔba no nso nim Agya no. Wɔn a Ɔba no aka Agya no ho asɛm akyerɛ wɔn no nso nim Agya no. 28 Mo a moayɛ adwuma abrɛ na wɔasoa mo nnosoa nyinaa, mommra me nkyɛn, na mɛma mo ahome. 29 Muntie me nkyerɛkyerɛ na munsua nea mekyerɛ mo no nso, efisɛ, midwo, na mebrɛ me ho ase. Na mubenya home ama mo kra. 30 Efisɛ, nkyerɛkyerɛ a mɛkyerɛkyerɛ mo no sua yɛ mmerɛw, na dwuma a mɛma mo adi no nso nyɛ den.”