Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 6

1Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Moises parte sa tawo nga naglapas sa luyag sang Ginoo paagi sa pagpangdaya sa iya kapareho parte sa butang nga ginpatago ukon ginbilin sa iya, ukon pagkawat sa sini nga mga butang, ukon pagpanguwarta, ukon pagbutig parte sa butang nga nadula nga wala niya kuno nakita, ukon pagpanumpa sang indi matuod nga wala niya nahimo ang bisan diin sa sini nga mga sala. Kon mapamatud-an nga nakasala siya, kinahanglan nga iuli niya ang iya kinawat, ukon ang iya nakuha paagi sa pagpangdaya, ukon ang mga butang nga ginbilin ukon ginpatago sa iya, ukon ang mga butang nga nadula nga iya nakita, ukon ang bisan ano nga mga butang nga suno sa iya pagpanumpa wala sa iya, pero ang matuod ara. Kinahanglan nga iuli niya ini sa tag-iya nga wala gid sing kulang, kag dugangan pa gid niya sang 20 porsiyento sang bili sini. Ihatag niya ini sa tag-iya sa adlaw nga maghalad siya sang halad nga bayad sa iya nga sala. Magdala siya sa pari sang isa ka lalaki nga karnero nga wala sing deperensya, kag ihalad niya ini sa Ginoo bilang bayad sa iya nga sala. Ukon bayaran niya sang pilak ang bili sang karnero suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, matubos ang tawo sa iya nga sala, kag patawaron siya sang Ginoo bisan diin man sa sadto nga mga sala nga iya nahimo.

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad nga Ginasunog

8-9 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga sugiran si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki sang sini nga mga pagsulundan parte sa halad nga ginasunog:

Ang ini nga halad kinahanglan nga ibilin sa halaran hasta mag-aga, kag kinahanglan nga padayon ang pagdabdab sang kalayo sa halaran. 10 Isuksok sang pari ang iya pangguwa nga bayo nga linen, pati ang iya pang-idalom nga panapton nga linen nga nagatabon sang iya kinatawo, kag kuhaon niya ang abo sang sini nga halad kag ibutang sa kilid sang halaran. 11 Pagkatapos ilisan niya ang iya bayo kag dal-on niya ang abo sa guwa sang kampo, sa lugar nga ginakabig nga matinlo. 12 Kinahanglan nga padayon ang pagdabdab sang kalayo sa halaran; indi gid ini pagpatyon. Kada aga gatungan ini sang pari, kag iplastar niya sing maayo sa kalayo ang halad nga ginasunog. Ilakip man niya sa pagsunog ang mga tambok sang sapat nga ginahalad para sa maayo nga relasyon. 13 Kinahanglan nga padayon gid ang pagdabdab sang kalayo sa halaran; indi gid ini pagpatyon.

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad nga Regalo

14 Amo ini ang mga pagsulundan parte sa halad nga regalo:

Ang mga pari nga kaliwat ni Aaron amo ang magadala sini sa presensya sang Ginoo didto sa atubangan sang halaran. 15 Buhinan sang pari sing isa ka hakop ining halad nga harina nga may mantika, kag ang iya ginbuhin sunugon niya sa halaran lakip ang tanan nga insenso nga ginbutang didto sa harina. Sunugon niya ini bilang pagdumdom sa Ginoo. Ang kahamot sang sini nga halad makapalipay sa Ginoo. 16-17 Ang nabilin nga harina lutuon kag kaunon ni Aaron kag sang iya mga kaliwat. Pero lutuon nila ini nga wala sing inugpahabok, kag kaunon nila didto sa lagwerta sang Tolda nga Ginapakigkitaan, nga isa ka balaan nga lugar. Ginhatag ini sang Ginoo sa ila bilang ila bahin sa mga halad nga paagi sa kalayo.[a] Ang halad nga regalo balaan gid pareho sang halad sa pagpakatinlo kag sang halad nga bayad sa sala. 18 Ang tanan nga lalaki nga kaliwat ni Aaron makakaon sang ila bahin sa mga halad nga paagi sa kalayo. Para gid ina sa ila hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, kag magapabilin ini nga pagsulundan hasta san-o. Ang nagauyat sini nga mga halad dapat balaan.

19 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Moises 20 parte sa halad nga para sa Ginoo nga ihalad ni Aaron sa adlaw nga ordinahan siya bilang pangulo nga pari, kag amo man ang himuon sang iya kaliwat nga magabulos sa iya:

Maghalad siya sang duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase. Halad ini nga regalo nga dapat himuon hasta san-o. Ang katunga sini ihalad niya sa aga kag ang katunga sa sirom. 21 Ang ini nga harina mikslahon sa mantika kag lutuon sa sartin. Kag kon luto na, pihak-pihakon ini kag ihalad sa Ginoo bilang halad nga regalo. Ang kahamot sini nga halad makapalipay sa iya. 22 Kag kinahanglan nga sunugon ini tanan, kay ini nga halad para sa Ginoo, kag dapat nga tumanon hasta san-o. Dapat himuon ini sang kaliwat ni Aaron nga magabulos sa iya bilang pangulo nga pari. 23 Ang tanan nga halad nga regalo sang pari kinahanglan nga sunugon tanan; indi gid ini pagkaunon.

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad sa Pagpakatinlo

24 Ginsugo naman sang Ginoo si Moises 25 nga sugiran si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki sang sini nga mga pagsulundan:

Ang halad sa pagpakatinlo kinahanglan nga ihawon sa presensya sang Ginoo didto sa lugar nga ginaihawan sang halad nga ginasunog. Ang halad sa pagpakatinlo balaan gid nga halad. 26 Ang pari nga maghalad sini kinahanglan nga magkaon sini sa lagwerta sang Tolda nga Ginapakigkitaan, nga isa ka balaan nga lugar. 27 Ang nagauyat sini nga halad dapat balaan. Ang bayo nga maagsikan sang dugo sang sini nga halad kinahanglan nga labhan sa balaan nga lugar didto sa Tolda. 28 Kinahanglan nga buk-on ang kolon nga ginpabukalan sang amo nga halad, pero kon ginpabukalan ini sa kaldero kiskisan ini nga kaldero kag hugasan sang tubig. 29 Makakaon sini nga halad ang tanan nga lalaki sa pamilya sang mga pari. Balaan gid ang ini nga halad. 30 Pero kon ang dugo sang sini nga halad gindala sa Balaan nga Lugar, didto sa sulod sang Tolda, agod matubos ang sala sang isa ka tawo, indi gid pagkaunon ang ina nga halad kundi sunugon.

Notas al pie

  1. 6:16-17 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.

Thai New Contemporary Bible

เลวีนิติ 6

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “ผู้ใดทำบาปและไม่ซื่อตรงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยหลอกเพื่อนบ้านเกี่ยวกับสิ่งของที่รับฝาก หรืออยู่ในการดูแล หรือถูกขโมย หรือคดโกงเพื่อนบ้าน หรือเก็บของได้และโกหกว่าไม่ได้เอาไป หรือสาบานเท็จ หรือทำบาปใดๆ เมื่อเขาทำบาปและมีความผิด เขาต้องคืนสิ่งที่ขโมย หรือที่ขู่กรรโชกมา หรือของที่เขารับฝากไว้ หรือของที่เขาเก็บได้ หรืออะไรก็ตามที่เขาสาบานเท็จเกี่ยวกับสิ่งนั้น เขาต้องชดใช้ให้เต็มราคา และเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคานั้นให้กับเจ้าของในวันที่เขาถวายเครื่องบูชาลบความผิด และเพื่อเป็นการลงโทษ เขาต้องนำเครื่องบูชาลบความผิดมาให้ปุโรหิต นั่นคือเขาต้องถวายแกะผู้ที่ไม่มีตำหนิและมีค่าเหมาะสมจากฝูงแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ปุโรหิตจะทำการลบบาปให้เขาต่อหน้า องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยวิธีนี้ แล้วเขาจะได้รับการอภัยสำหรับความผิดเหล่านี้ที่ได้ทำไป”

เครื่องเผาบูชา

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงแจ้งคำสั่งนี้แก่อาโรนและบรรดาบุตรชายของเขาว่า ‘นี่เป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องเผาบูชา ให้ทิ้งเครื่องเผาบูชาไว้ตรงที่เผาตลอดคืนจนรุ่งเช้า และปล่อยให้ไฟบนแท่นบูชาลุกอยู่เช่นนั้น 10 แล้วปุโรหิตจะสวมเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้าลินินพร้อมกับเครื่องแต่งกายชั้นในที่ติดกับตัว และเขาจะกวาดเถ้าของเครื่องเผาบูชากองไว้ข้างแท่น 11 จากนั้นเขาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วนำเถ้าออกนอกค่ายพักแรมไปยังที่ที่ไม่เป็นมลทินตามระเบียบพิธี 12 ให้ไฟบนแท่นบูชาลุกอยู่ตลอดเวลา อย่าให้ดับ ปุโรหิตจะเติมฟืนทุกเช้า วางเครื่องเผาบูชาประจำวันบนฟืน แล้วเผาไขมันของเครื่องสันติบูชาบนแท่น 13 จงให้ไฟลุกโชนอยู่ที่แท่นตลอดเวลา อย่าให้ดับเลย

เครื่องธัญบูชา

14 “ ‘ต่อไปนี้เป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องธัญบูชา บรรดาบุตรชายของอาโรนจะนำเครื่องธัญบูชามาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าหน้าแท่นบูชา 15 ปุโรหิตจะเอาแป้งบดละเอียดหนึ่งกำมือ เคล้าน้ำมันและเครื่องหอมจากเครื่องธัญบูชา แล้วเผาส่วนอนุสรณ์นั้นบนแท่นบูชา เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 16 อาโรนและบรรดาบุตรชายจะกินส่วนที่เหลือ แต่ต้องกินโดยไม่ใส่เชื้อในที่บริสุทธิ์ นั่นคือที่ลานเต็นท์นัดพบ 17 จะต้องอบแป้งนั้นโดยไม่ใส่เชื้อ เรายกเครื่องบูชาส่วนนี้ซึ่งถวายแก่เราด้วยไฟให้เป็นส่วนของปุโรหิต เป็นของบริสุทธิ์ที่สุดเช่นเดียวกับเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องบูชาลบความผิด 18 ลูกหลานของอาโรนที่เป็นผู้ชายจะกินของนี้ได้ เป็นส่วนประจำของเขาจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสืบไปทุกชั่วอายุ สิ่งใดก็ตามที่แตะต้องสิ่งเหล่านี้จะบริสุทธิ์[a]’ ”

19 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่า 20 “นี่คือเครื่องบูชาที่อาโรนและบรรดาบุตรชายของเขาจะต้องนำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันที่เขา[b]ได้รับการเจิมตั้ง คือแป้งละเอียดประมาณ 2 ลิตร[c] เป็นเครื่องธัญบูชาที่ถวายเป็นประจำ ครึ่งหนึ่งถวายตอนเช้า อีกครึ่งหนึ่งถวายตอนเย็น 21 จงทอดแป้งนั้นกับน้ำมันในกระทะ คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดีและนำเครื่องธัญบูชาที่หัก[d]เป็นชิ้นๆ นี้มาถวาย เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 22 บุตรชายผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งปุโรหิตที่ได้รับการเจิมตั้งต่อจากอาโรนจะเป็นผู้เตรียมเครื่องถวายนี้ นี่เป็นส่วนที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นประจำและจะต้องเผาให้หมด 23 ธัญบูชาของปุโรหิตทุกอย่างจะต้องเผาให้หมด ห้ามกิน”

เครื่องบูชาไถ่บาป

24 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 25 “จงบอกอาโรนและบรรดาบุตรชายว่า ‘ต่อไปนี้เป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องบูชาไถ่บาปคือ จะต้องนำเครื่องบูชาไถ่บาปมาฆ่าต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สำหรับฆ่าสัตว์เป็นเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชาไถ่บาปนี้คือของบริสุทธิ์ที่สุด 26 ปุโรหิตผู้ประกอบพิธีจะกินเครื่องบูชานี้ในที่บริสุทธิ์ คือในลานเต็นท์นัดพบ 27 สิ่งใดก็ตามที่แตะต้องเนื้อนั้นจะบริสุทธิ์ และหากเลือดกระเซ็นไปเปื้อนเสื้อผ้า จะต้องซักในที่บริสุทธิ์ 28 จะต้องทุบหม้อดินเผาซึ่งใช้ต้มเนื้อนั้นทิ้ง หรือหากใช้ภาชนะทองสัมฤทธิ์ต้ม ก็ต้องขัดและล้างน้ำ 29 ผู้ชายทุกคนในครอบครัวปุโรหิตเท่านั้นที่กินเครื่องบูชานี้ได้ เพราะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด 30 อย่ากินเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเลือดของมันถูกนำเข้าไปในเต็นท์นัดพบเพื่อทำการลบบาปในวิสุทธิสถาน แต่จะต้องเผาทิ้ง

Notas al pie

  1. 6:18 หรือผู้ใดก็ตามที่แตะต้องสิ่งเหล่านี้จะต้องบริสุทธิ์เหมือนกับข้อ 27
  2. 6:20 หรือแต่ละคน
  3. 6:20 ภาษาฮีบรูว่า หนึ่งในสิบเอฟาห์
  4. 6:21 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน