Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 16:1-34

Ang Seremonya sa Adlaw sang Pagtubos

1-2Sa tapos mapatay ang duha ka anak nga lalaki ni Aaron sang maghalad sila sa Ginoo, nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Hambali ang imo utod nga si Aaron nga indi siya magsulod sa Labing Balaan nga Lugar, nga ara sa likod sang kurtina, sa bisan ano nga oras nga gusto niya. Kon himuon niya ini mapatay siya. Kay sa sini nga lugar ginapakita ko ang akon presensya paagi sa isa ka panganod nga sa ibabaw sang takop sang Kahon sang Kasugtanan.

3Amo ini ang ginsugo sang Ginoo nga himuon ni Aaron sa adlaw nga magsulod siya sa Labing Balaan nga Lugar: Magdala siya sang torite nga baka bilang halad sa pagpakatinlo kag lalaki nga karnero bilang halad nga ginasunog. 4Kinahanglan nga magpaligo siya kag dayon isuksok niya ang iya sulul-ubon bilang pangulo nga pari nga puro linen: ang pang-idalom nga panapton nga nagatabon sang iya kinatawo, ang pangguwa nga bayo,16:4 pangguwa nga bayo nga daw sutana. ang wagkos, kag ang turban. 5Maghatag sa iya ang katilingban sang Israel sing duha ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo kag isa ka lalaki nga karnero bilang halad nga ginasunog.

6Ihalad ni Aaron ang torite nga baka bilang halad sa pagpakatinlo para matinluan siya kag ang iya panimalay. 7Dayon kuhaon niya ang duha ka kanding kag dal-on man niya sa presensya sang Ginoo, didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 8Kag gabot-gabutan niya kon diin sa duha ka kanding ang para sa Ginoo kag ang para kay Azazel.16:8 Azazel: Indi mapat-od ang kahulugan sang Hebreo sini. Posible isa ini ka demonyo sa kamingawan. 9Ang kanding nga nagabutan para sa Ginoo ihalad niya bilang halad sa pagpakatinlo. 10Pero ang kanding nga nagabutan para kay Azazel, ihalad niya ini nga buhi sa presensya sang Ginoo kag dayon buy-an niya sa kamingawan, agod matubos ang mga tawo sa ila mga sala.

Ang mga Detalye sang Sadto nga Seremonya

11Ihawon ni Aaron ang torite nga baka bilang halad sa pagpakatinlo para sa iya kaugalingon kag sa iya panimalay. 12Dayon magkuha siya sang bulutangan sang insenso kag pun-on niya ini sang baga nga halin sa halaran nga ara sa sulod sang Tolda.16:12 sa sulod sang Tolda: sa literal, sa presensya sang Ginoo. Kag magkuha man siya sang duha ka hakop sang mahamot nga insenso nga mapino, kag dal-on niya ini sa Labing Balaan nga Lugar. 13Didto sa presensya sang Ginoo, ibutang niya ang insenso sa kalayo, kag ang aso sini magalikop sa takop sang Kahon sang Kasuguan,16:13 Kahon sang Kasuguan: Amo man ini ang Kahon sang Kasugtanan. agod indi siya mapatay. 14Magkuha siya sang dugo sang baka kag magtindog siya sa atubangan sang Kahon nga nagaatubang sa sidlangan. Kag paagi sa iya tudlo wisikan niya ang takop sini sing makapito ka beses.

15Ihawon man niya ang kanding bilang halad sa pagpakatinlo para sa mga tawo. Dal-on niya ang dugo sini sa Labing Balaan nga Lugar kag iwisik ini sa takop sang Kahon sang Kasugtanan, pareho sa ginhimo niya sa dugo sang baka. 16Paagi sa sining himuon ni Aaron, matinluan ang Labing Balaan nga Lugar tungod sa pagkahigko sang mga Israelinhon kag tungod sa tanan nila nga mga sala kag mga paglapas. Himuon man niya ini sa iban nga mga parte sang Tolda16:16 Himuon… Tolda: ukon, Amo ini ang iya himuon sa Tolda. nga ara sa tunga sang mahigko nga katawhan. 17Kinahanglan nga wala sing tawo nga magtiner sa Tolda halin sa oras nga magsulod si Aaron sa Labing Balaan nga Lugar hasta nga magguwa siya. Pagkatapos nga nahimo na niya ang seremonya para matubos siya kag ang iya panimalay kag ang bug-os nga katilingban sang Israel, 18magguwa siya sa Labing Balaan nga Lugar kag magkadto sa halaran nga ara dampi sa puwertahan sang Tolda. Dayon magkuha siya sang dugo sang baka kag sang kanding nga ginhalad kag ilamhit niya ini sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran sa pagtinlo sini. 19Dayon isawsaw niya ang iya tudlo sa dugo kag wisikan sing makapito ka beses ang halaran sa paghalad sini sa Ginoo kag sa pagtinlo sini tungod sa pagkahigko sang mga Israelinhon.

20Pagkatapos nga nahimo ni Aaron ang pagtinlo sang Labing Balaan nga Lugar kag sang iban pa nga mga parte sang Tolda lakip na ang halaran, dal-on niya sa tunga ang buhi nga kanding. 21Itungtong niya ang iya duha ka kamot sa ulo sang kanding kag ituad niya ang tanan nga sala kag paglapas sang mga Israelinhon. Sa sini nga paagi masaylo ang ila mga sala sa ulo sang kanding. Pabuy-an dayon ni Aaron ang kanding sa kamingawan sa tawo nga gintugyanan sini. 22Gani dal-on sang kanding ang tanan nga sala sang mga Israelinhon kon buy-an na ini sang tawo sa kamingawan.

23Dayon masulod si Aaron sa Tolda kag ubahon niya ang iya bayo bilang pangulo nga pari nga ginsuksok niya sang wala pa siya magsulod sa Labing Balaan nga Lugar, kag ibilin niya ini didto. 24Magpaligo siya sa isa ka balaan nga lugar didto sa Tolda kag pagkatapos isuksok niya ang iya ordinaryo nga bayo. Dayon magguwa siya kag ihalad niya ang duha ka halad nga ginasunog para matubos siya kag ang mga Israelinhon sa ila mga sala. 25Sunugon man niya sa halaran ang mga tambok sang halad sa pagpakatinlo.

26Ang tawo nga gintugyanan sa pagbuhi sang kanding nga para kay Azazel kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo antes siya magbalik sa kampo. 27Kinahanglan man nga dal-on sa guwa sang kampo kag sunugon ang nabilin nga parte sang baka kag kanding nga ang ila dugo gindala sa Labing Balaan nga Lugar sa pagtinlo sini. 28Ang tawo nga magsunog sini kinahanglan man nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo antes siya magbalik sa kampo.

29-31Amo ini ang mga pagsulundan nga himuon sang mga tumandok nga mga Israelinhon kag sang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa ila, nga pagatumanon nila hasta san-o. Sa ikanapulo nga adlaw sang ikapito nga bulan kinahanglan nga magpuasa sila kag indi mag-obra, pareho kon Adlaw nga Inugpahuway. Kay amo ina ang adlaw nga himuon ang seremonya sa pagtubos sa ila sa ila mga sala agod mangin matinlo sila sa atubangan sang Ginoo. 32Ang pari nga ginpili kag gin-ordinahan sa pagbulos sa iya amay bilang pangulo nga pari amo ang maghimo sang seremonya. Isuksok niya ang iya sulul-ubon bilang pangulo nga pari, 33kag himuon niya ang seremonya sa pagtinlo sa Labing Balaan nga Lugar, sa iban pa nga mga parte sang Tolda lakip na ang halaran, sa mga pari, kag sa bug-os nga katilingban.

34Kinahanglan nga tumanon nila ini nga pagsulundan hasta san-o. Kag himuon nila ini sing makaisa kada tuig.

Kag natuman ini suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Ketab El Hayat

اللاويين 16:1-34

يوم الكفارة

1وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى بَعْدَ وَفَاةِ ابْنَيْ هَرُونَ، عِنْدَمَا اقْتَرَبَا أَمَامَ الرَّبِّ فَمَاتَا: 2«كَلِّمْ أَخَاكَ هَرُونَ وَحَذِّرْهُ مِنَ الدُّخُولِ فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَى قُدْسِ الأَقْدَاسِ، وَرَاءَ الْحِجَابِ أَمَامَ غِطَاءِ التَّابُوتِ، لِئَلّا يَمُوتَ، لأَنَّنِي أَتَجَلَّى فِي السَّحَابِ عَلَى الْغِطَاءِ. 3بِهَذَا يَدْخُلُ هَرُونُ إِلَى الْقُدْسِ: يَأْتِي بِثَوْرٍ لِذَبِيحَةِ خَطِيئَةٍ وَكَبْشٍ لِمُحْرَقَةٍ، 4وَعَلَيْهِ أَنْ يَلْبَسَ قَمِيصَ كَتَّانٍ مُقَدَّساً، وَيَرْتَدِيَ فَوْقَ جَسَدِهِ سَرَاوِيلَ كَتَّانٍ، وَيَتَنَطَّقَ بِحِزَامِ كَتَّانٍ، وَيَتَعَمَّمَ بِعِمَامَةِ كَتَّانٍ، بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ. إِنَّهَا ثِيَابٌ مُقَدَّسَةٌ. 5يَأْخُذُ مِنْ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ تَيْسَيْنِ مِنَ الْمَعْزِ لِذَبِيحَةِ الْخَطِيئَةِ، وَكَبْشاً وَاحِداً لِيَكُونَ مُحْرَقَةً، 6فَيُقَرِّبُ هَرُونُ ثَوْرَ الْخَطِيئَةِ تَكْفِيراً عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أُسْرَتِهِ، 7ثُمَّ يَأْخُذُ التَّيْسَيْنِ وَيُقَدِّمُهُمَا أَمَامَ الرَّبِّ عِنْدَ مَدْخَلِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ، 8وَيُلْقِي عَلَيْهِمَا قُرْعَتَيْنِ: قُرْعَةً لِلرَّبِّ وَقُرْعَةً لِعَزَازِيلَ (كَبْشِ الْفِدَاءِ). 9وَيُقَرِّبُ هَرُونُ التَّيْسَ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ قُرْعَةُ الرَّبِّ وَيُصْعِدُهُ ذَبِيحَةَ خَطِيئَةٍ، 10وَأَمَّا التَّيْسُ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ قُرْعَةُ عَزَازِيلَ، فَيُوْقِفُهُ حَيًّا أَمَامَ الرَّبِّ لِيُكَفِّرَ عَنْهُ، ثُمَّ يُطْلِقُهُ إِلَى الصَّحْرَاءِ، فَهُوَ كَبْشُ فِدَاءٍ.

11وَبَعْدَ أَنْ يُقَدِّمَ هَرُونُ ثَوْرَ الْخَطِيئَةِ تَكْفِيراً عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أُسْرَتِهِ وَيَذْبَحَهُ، 12يَمْلأُ الْمِجْمَرَةَ بِجَمْرِ نَارٍ مِنْ عَلَى الْمَذْبَحِ مِنْ أَمَامِ الرَّبِّ، وَيَأْخُذُ مِلْءَ قَبْضَتِهِ مِنَ الْبَخُورِ الْعَطِرِ الدَّقِيقِ وَيَدْخُلُ بِهِمَا إِلَى مَا وَرَاءِ الْحِجَابِ. 13وَيَضَعُ الْبَخُورَ عَلَى النَّارِ فِي حَضْرَةِ الرَّبِّ، فَتُغَشِّي سَحَابَةُ الْبَخُورِ غِطَاءَ التَّابُوتِ، فَلا يَمُوتُ. 14ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْضَ دَمِ الثَّوْرِ وَيَرُشُّ بِإِصْبَعِهِ عَلَى وَجْهِ الْجُزْءِ الشَّرْقِيِّ مِنْ غِطَاءِ التَّابُوتِ، كَمَا يَرُشُّ مِنَ الدَّمِ بِإِصْبَعِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمَامَ الْغِطَاءِ.

15وَيَذْبَحُ تَيْسَ الْخَطِيئَةِ الْمُقَدَّمَ مِنَ الشَّعْبِ، وَيَدْخُلُ بِدَمِهِ إِلَى مَا وَرَاءَ الْحِجَابِ، وَيَرُشُّ مِنْ دَمِهِ كَمَا رَشَّ مِنْ دَمِ الثَّوْرِ عَلَى الْغِطَاءِ وَأَمَامَهُ، 16فَيُكَفِّرُ عَنِ الْقُدْسِ مِنْ نَجَاسَاتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَسَيِّئَاتِهِمْ وَسَائِرِ خَطَايَاهُمْ. وَمِثْلَ ذَلِكَ يَفْعَلُ لِخَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ الْقَائِمَةِ فِي وَسَطِهِمْ، مُحَاطَةٍ بِنَجَاسَاتِهِمْ. 17وَلا يَكُنْ أَحَدٌ فِي خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ عِنْدَ دُخُولِ هَرُونَ إِلَى قُدْسِ الأَقْدَاسِ لِلتَّكْفِيرِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أُسْرَتِهِ وَعَنْ كُلِّ جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ، وَإِلَى وَقْتِ خُرُوجِهِ. 18ثُمَّ يَأْتِي إِلَى الْمَذْبَحِ الْقَائِمِ فِي حَضْرَةِ الرَّبِّ وَيُكَفِّرُ عَنْهُ، فَيَأْخُذُ مِنْ دَمِ الثَّوْرِ وَمِنْ دَمِ التَّيْسِ، وَيَضَعُ مِنْهُمَا عَلَى قُرُونِ جَوَانِبِ الْمَذْبَحِ. 19وَيَرُشُّ عَلَيْهِ مِنَ الدَّمِ بِإِصْبَعِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَيُطَهِّرُهُ وَيُقَدِّسُهُ مِنْ نَجَاسَاتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

20وَعِنْدَمَا يَنْتَهِي مِنَ التَّكْفِيرِ عَنْ قُدْسِ الأَقْدَاسِ، وَعَنْ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ، وَعَنِ الْمَذْبَحِ، يَأْتِي بِالتَّيْسِ الْحَيِّ، 21وَيَضَعُ هَرُونُ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَعْتَرِفُ بِجَمِيعِ خَطَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَسَيِّئَاتِهِمْ وَذُنُوبِهِمْ، وَيُحَمِّلُهَا عَلَى رَأْسِ التَّيْسِ، ثُمَّ يُطْلِقُهُ إِلَى الصَّحْرَاءِ مَعَ شَخْصٍ تَمَّ اخْتِيَارُهُ لِذَلِكَ. 22فَيَحْمِلُ التَّيْسُ ذُنُوبَ الشَّعْبِ كُلَّهَا إِلَى أَرْضٍ مُقْفِرَةٍ، وَهُنَاكَ يُطْلِقُهُ فِي الصَّحْرَاءِ. 23ثُمَّ يَدْخُلُ هَرُونُ إِلَى خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ، حَيْثُ يَخْلَعُ الْمَلابِسَ الْكَتَّانِيَّةَ الَّتِي ارْتَدَاهَا عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى قُدْسِ الأَقْدَاسِ وَيَضَعُهَا هُنَاكَ، 24وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ فِي مَكَانٍ مُقَدَّسٍ، ثُمَّ يَرْتَدِي ثِيَابَهُ وَيَخْرُجُ لِيُصْعِدَ مُحْرَقَتَهُ وَمُحْرَقَةَ الشَّعْبِ، وَيُكَفِّرَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ الشَّعْبِ، 25وَيُحْرِقَ شَحْمَ ذَبِيحَةِ الْخَطِيئَةِ عَلَى الْمَذْبَحِ، 26وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمَّ بِمَاءٍ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ إِلَى الْمُخَيَّمِ. 27ثُمَّ يُخْرِجُ هَرُونُ ثَوْرَ الْخَطِيئَةِ وَتَيْسَ الْخَطِيئَةِ اللَّذَيْنِ كَفَّرَ بِدَمِهِمَا فِي قُدْسِ الأَقْدَاسِ إِلَى خَارِجِ الْمُخَيَّمِ، وَتُحْرِقُونَهُمَا بِالنَّارِ: جِلْدَيْهِمَا وَلَحْمَهُمَا وَرَوْثَهُمَا، 28وَعَلَى مَنْ يُحْرِقُهُمَا أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمَّ بِمَاءٍ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ إِلَى الْمُخَيَّمِ.

29وَإِلَيْكُمْ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ الدَّائِمَةَ: إِنَّكُمْ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِعِ (أَيْ شَهْرِ أَيْلُولَ – سِبْتَمْبَر) تَتَذَلَّلُونَ وَلا تَقُومُونَ بِأَيِّ عَمَلٍ. الْمُوَاطِنُ وَالْغَرِيبُ النَّازِلُ فِي وَسَطِكُمْ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، 30لأَنَّهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَجْرِي التَّكْفِيرُ عَنْكُمْ، فَتَطْهُرُونَ مِنْ جَمِيعِ خَطَايَاكُمْ أَمَامَ الرَّبِّ. 31إِنَّهُ يَوْمُ رَاحَةٍ مُقَدَّسَةٍ لَكُمْ تَتَذَلَّلُونَ فِيهِ، فَرِيضَةً دَائِمَةً. 32وَيَقُومُ الْكَاهِنُ الْمَمْسُوحُ وَالْمُكَرَّسُ الَّذِي يَخْلِفُ وَالِدَهُ عَلَى رَئَاسَةِ الْكَهَنَةِ بِفَرَائِضِ التَّكْفِيرِ وَهُوَ لابِسٌ ثِيَابَ الْكَتَّانِ الْمُقَدَّسَةَ، 33فَيُكَفِّرُ عَنْ قُدْسِ الأَقْدَاسِ، وَعَنْ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ، وَالْمَذْبَحِ، وَيُكَفِّرُ أَيْضاً عَنِ الْكَهَنَةِ وَعَنْ كُلِّ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ. 34وَتَكُونُ هَذِهِ لَكُمْ فَرِيضَةً دَائِمَةً لِلتَّكْفِيرِ عَنْ جَمِيعِ خَطَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، مَرَّةً فِي السَّنَةِ». فَنَفَّذَ هَرُونُ مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى.