Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 1

Ang Halad nga Ginasunog

11-2 Gintawag sang Ginoo si Moises kag ginhambalan didto sa Tolda nga Ginapakigkitaan.[a] Ginsugo niya si Moises nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Kon may ara sa inyo nga maghalad sang sapat sa Ginoo, maghalad siya sang baka, karnero, ukon kanding. Kon baka ang iya ihalad bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga lalaki ini nga wala sing deperensya, kag ihalad niya ini didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, agod paagi sa sini nga halad batunon siya sang Ginoo. Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang baka nga iya ginahalad, kag batunon ini sang Ginoo agod matubos siya sa iya mga sala.[b] Dayon ihawon niya ang ini nga sapat sa presensya sang Ginoo. Kag ang dugo sini iwisik-wisik sang mga pari nga kaliwat ni Aaron didto sa palibot sang halaran, nga ara dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Dayon panitan sang manughalad ang sapat kag hiwa-hiwaon. Pagkatapos, ang mga pari nga kaliwat ni Aaron magpadukot sang kalayo sa halaran kag gatungan nila ini sang mga kahoy nga naplastar sing maayo. Kag dayon iplastar nila sa kalayo ang hiniwa nga mga parte sang sapat, pati ang ulo kag ang mga tambok. Dapat hugasan anay sang manughalad ang kasudlan kag ang mga tiil sini. Kag ang pari amo na ang magsunog sini tanan sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo[c] makapalipay sa Ginoo.

10 Kon karnero ukon kanding ang ihalad sang tawo bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga lalaki ini nga wala sing deperensya. 11 Ihawon niya ini sa presensya sang Ginoo didto sa aminhan dampi sang halaran. Kag ang dugo sini iwisik-wisik sang mga pari nga kaliwat ni Aaron didto sa palibot sang halaran. 12 Pagkatapos nga mahiwa-hiwa ini sang manughalad, iplastar sang pari ini nga mga hiniwa sa kalayo, pati ang ulo kag ang mga tambok. 13 Dapat hugasan anay sang manughalad ang kasudlan kag ang mga tiil sini. Kag ang pari amo na ang magasunog sini tanan sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.

14 Kon pispis ang ihalad sang tawo bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga pating ini ukon tukmo. 15 Dal-on ini sang pari sa halaran, lubagon niya ang liog hasta nga mautod, kag patuluon niya ang dugo sini sa kilid sang halaran. Dayon sunugon niya ang ulo sa halaran. 16 Kuhaon niya ang balonbalunan pati ang mga kinaon[d] sini kag ihaboy niya dayon sa sidlangan dampi sang halaran nga sa diin ginabutang ang abo. 17 Pihakon niya ang pispis paagi sa pagbitad sang pakpak sini pero indi lang niya pagbitason ang pakpak. Dayon sunugon niya ang pispis sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.

Notas al pie

  1. 1:1-2 Tolda nga Ginapakigkitaan: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 1:4 matubos siya sa iya mga sala: ukon, makuha ang iya mga sala.
  3. 1:9 halad nga paagi sa kalayo: Indi mapat-od ang kahulugan sang Hebreo sini. Pero makita sa Biblia nga ginagamit ini nga pulong para sa nagkalain-lain nga klase sang mga halad. Ginatawag man ini nga “pagkaon sang Dios” sa Lev. 21:6, 21; Num. 28:2. Amo ina nga gin-translate ini sang iban nga “halad nga pagkaon.”
  4. 1:16 kinaon: ukon, balahibo.

New Living Translation

Leviticus 1

Procedures for the Burnt Offering

1The Lord called to Moses from the Tabernacle[a] and said to him, “Give the following instructions to the people of Israel. When you present an animal as an offering to the Lord, you may take it from your herd of cattle or your flock of sheep and goats.

“If the animal you present as a burnt offering is from the herd, it must be a male with no defects. Bring it to the entrance of the Tabernacle so you[b] may be accepted by the Lord. Lay your hand on the animal’s head, and the Lord will accept its death in your place to purify you, making you right with him.[c] Then slaughter the young bull in the Lord’s presence, and Aaron’s sons, the priests, will present the animal’s blood by splattering it against all sides of the altar that stands at the entrance to the Tabernacle. Then skin the animal and cut it into pieces. The sons of Aaron the priest will build a wood fire on the altar. They will arrange the pieces of the offering, including the head and fat, on the wood burning on the altar. But the internal organs and the legs must first be washed with water. Then the priest will burn the entire sacrifice on the altar as a burnt offering. It is a special gift, a pleasing aroma to the Lord.

10 “If the animal you present as a burnt offering is from the flock, it may be either a sheep or a goat, but it must be a male with no defects. 11 Slaughter the animal on the north side of the altar in the Lord’s presence, and Aaron’s sons, the priests, will splatter its blood against all sides of the altar. 12 Then cut the animal in pieces, and the priests will arrange the pieces of the offering, including the head and fat, on the wood burning on the altar. 13 But the internal organs and the legs must first be washed with water. Then the priest will burn the entire sacrifice on the altar as a burnt offering. It is a special gift, a pleasing aroma to the Lord.

14 “If you present a bird as a burnt offering to the Lord, choose either a turtledove or a young pigeon. 15 The priest will take the bird to the altar, wring off its head, and burn it on the altar. But first he must drain its blood against the side of the altar. 16 The priest must also remove the crop and the feathers[d] and throw them in the ashes on the east side of the altar. 17 Then, grasping the bird by its wings, the priest will tear the bird open, but without tearing it apart. Then he will burn it as a burnt offering on the wood burning on the altar. It is a special gift, a pleasing aroma to the Lord.

Notas al pie

  1. 1:1 Hebrew Tent of Meeting; also in 1:3, 5.
  2. 1:3 Or it.
  3. 1:4 Or to make atonement for you.
  4. 1:16 Or the crop and its contents. The meaning of the Hebrew is uncertain.