Ang Pulong Sang Dios

Kanta 6:1-13

Mga Babayi sang Jerusalem

1O pinakamatahom nga babayi, diin na bala ang imo hinigugma? Sa diin bala siya nagkadto kay buligan ka namon sa pagpangita sa iya?

Babayi

2Nagkadto ang akon hinigugma sa iya katamnan, nga puno sang mga tanom nga ginahimo nga pahamot. Nagapahalab siya didto sang iya kasapatan, kag nagatipon sang mga liryo. 3Akon lang ang akon hinigugma, kag ako iya lang. Ginapahalab niya ang iya kasapatan sa may mga liryo.

Lalaki

4Katahom sa imo, palangga ko. Daw pareho ka katahom sang siyudad sang Tirza kag sang Jerusalem. Makakulunyag ka gid pareho sa mga soldado nga may mga bandera. 5Indi ako pagtuluka kay daw maano ako sa imo. Ang imo buhok daw pareho sa panong sang mga kanding nga nagapadulhog halin sa Bukid sang Gilead. 6Ang imo mga ngipon daw pareho kaputi sa karnero nga bag-o lang napaliguan. Kompleto ini kag maayo ang pagkaplastar. 7Ang imo guya nga natabunan sang belo daw pareho sa prutas nga pomegranata nga mapula-pula.

8Bisan may ara pa ako sang 60 ka asawa nga mga rayna, 80 ka ordinaryo nga mga asawa, kag madamo nga mga dalaga nga ipakasal sa akon, 9isa lang gid ang akon palangga. Matahom gid siya kag wala gid sing deperensya. Isa lang siya nga anak nga babayi sang iya iloy kag paborito siya sang iya iloy. Kon makita siya sang mga babayi ginapadunggan nila siya, kag bisan ang mga rayna kag mga asawa nagadayaw sa iya. 10Nagasiling sila, “Sin-o bala ini nga kon tan-awon daw pareho sa pamanagbanag ang iya katahom? Ang iya katahom daw pareho sa bulan, kag ang iya kaanyag daw pareho sa adlaw. Makakulunyag gid siya pareho sa mga bituon.”6:10 mga bituon: ukon, mga soldado nga may mga bandera.

11Nagdulhog ako sa talamnan sang kahoy nga almendro sa pagtan-aw sang bag-o nga mga tanom nga nagtubo sa may ililigan sang tubig, kag sa pagtan-aw kon nagpanalingsing na ang mga ubas kag kon nagpamulak na ang mga pomegranata. 12Wala ko matalupangdan nga ara na gali ako sa harianon nga hiligdaan kaupod sang akon pinalangga.6:12 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.

Mga Babayi sang Jerusalem

13Magbalik ka, dalaga sang Shulam, magbalik ka agod makita ka namon.6:13 Ukon, Magtiyog ka, dalaga sang Shulam, magtiyog ka. Patan-awa kami sang imo pagsaot.

Lalaki

Ngaa gusto gid ninyo makita ang dalaga sang Shulam nga nagasaot sa tunga sang mga tumalan-aw?

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.