Ang Pulong Sang Dios

Kanta 4

Lalaki

1Daw ano katahom sa imo, palangga ko. Ang imo mga mata nga natabunan sang imo belo daw pareho sa mata sang pating. Ang imo buhok daw pareho sa panong sang mga kanding nga nagapadulhog halin sa Bukid sang Gilead. Ang imo mga ngipon daw pareho kaputi sa karnero nga bag-o lang naguntingan kag napaliguan. Kompleto ini kag maayo ang pagkaplastar. Ang imo bibig daw pareho sa mapula nga laso. Daw ano ini katahom. Ang imo guya nga natabunan sang belo daw pareho sa prutas nga pomegranata nga mapula-pula. Ang imo liog daw pareho sa tore ni David nga ginpatindog sing matahom. May kulintas ini nga daw sa linibo ka mga taming sang mga soldado. Ang imo duha ka titi daw pareho sa kapid nga tinday sang usa nga nagahalab sa may mga liryo.[a] Sa wala pa magpamanagbanag kag wala pa madula ang kadulom, magapabilin ako sa imo dughan nga daw sa mga bukid nga mahamot sang mira kag insenso. Daw ano katahom sa imo, palangga ko. Wala ka gid sang deperensya.

Upod ka sa akon halin sa Lebanon, nobya ko. Madulhog kita halin sa putokputokan sang mga bukid sang Amana, Senir, kag Hermon, nga ginaestaran sang mga leon kag mga leopardo. O palangga ko nga nobya, ginbihag mo ang akon tagipusuon sa isa mo lang ka pagtulok kag sa isa lang ka bato sang imo kulintas. 10 Daw ano katam-is sang imo paghigugma, palangga ko nga nobya. Mas matam-is pa ini sang sa manamit nga ilimnon. Ang imo pahamot mas mahamot pa sang sa bisan ano nga klase sang pahamot. 11 Daw dugos katam-is sang imo mga halok, nobya ko. Huo, ang imo dila daw may dugos kag gatas. Ang kahamot sang imo bayo daw pareho kahamot sang kahoy nga sedro sang Lebanon. 12 O palangga ko nga nobya, daw pareho ka sa ginsiradhan nga katamnan nga may tuburan. 13 Nagapamunga ini sang mga pomegranata kag iban pa nga maayo nga mga bunga. Bugana ini sang mga pahamot nga henna, nardo, 14 asapran, kalamo, sinamon, nagkalain-lain nga klase sang insenso, mira, aloe, kag iban pa nga malahalon nga mga pahamot. 15 Huo, daw pareho ka sa katamnan nga may tuburan nga nagailig halin sa mga kabukiran sang Lebanon.

Babayi

16 Kamo nga aminhan kag habagat nga hangin, maghuyop kamo sa akon katamnan agod maglapta ang kahamot sini. Pakadtua ang akon hinigugma sa iya katamnan kag magkaon sang pinakamaayo nga mga bunga sini.

Notas al pie

  1. 4:5 liryo: sa English, lily.

New International Version - UK

Song of Solomon 4

He

1How beautiful you are, my darling!
    Oh, how beautiful!
    Your eyes behind your veil are doves.
Your hair is like a flock of goats
    descending from the hills of Gilead.
Your teeth are like a flock of sheep just shorn,
    coming up from the washing.
Each has its twin;
    not one of them is alone.
Your lips are like a scarlet ribbon;
    your mouth is lovely.
Your temples behind your veil
    are like the halves of a pomegranate.
Your neck is like the tower of David,
    built with courses of stone;[a]
on it hang a thousand shields,
    all of them shields of warriors.
Your breasts are like two fawns,
    like twin fawns of a gazelle
    that browse among the lilies.
Until the day breaks
    and the shadows flee,
I will go to the mountain of myrrh
    and to the hill of incense.
You are altogether beautiful, my darling;
    there is no flaw in you.

Come with me from Lebanon, my bride,
    come with me from Lebanon.
Descend from the crest of Amana,
    from the top of Senir, the summit of Hermon,
from the lions’ dens
    and the mountain haunts of leopards.
You have stolen my heart, my sister, my bride;
    you have stolen my heart
with one glance of your eyes,
    with one jewel of your necklace.
10 How delightful is your love, my sister, my bride!
    How much more pleasing is your love than wine,
and the fragrance of your perfume
    more than any spice!
11 Your lips drop sweetness as the honeycomb, my bride;
    milk and honey are under your tongue.
The fragrance of your garments
    is like the fragrance of Lebanon.
12 You are a garden locked up, my sister, my bride;
    you are a spring enclosed, a sealed fountain.
13 Your plants are an orchard of pomegranates
    with choice fruits,
    with henna and nard,
14     nard and saffron,
    calamus and cinnamon,
    with every kind of incense tree,
    with myrrh and aloes
    and all the finest spices.
15 You are[b] a garden fountain,
    a well of flowing water
    streaming down from Lebanon.

She

16 Awake, north wind,
    and come, south wind!
Blow on my garden,
    that its fragrance may spread everywhere.
Let my beloved come into his garden
    and taste its choice fruits.

Notas al pie

  1. Song of Solomon 4:4 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain.
  2. Song of Solomon 4:15 Or I am (spoken by She)