Ang Pulong Sang Dios

Kanta 4

Lalaki

1Daw ano katahom sa imo, palangga ko. Ang imo mga mata nga natabunan sang imo belo daw pareho sa mata sang pating. Ang imo buhok daw pareho sa panong sang mga kanding nga nagapadulhog halin sa Bukid sang Gilead. Ang imo mga ngipon daw pareho kaputi sa karnero nga bag-o lang naguntingan kag napaliguan. Kompleto ini kag maayo ang pagkaplastar. Ang imo bibig daw pareho sa mapula nga laso. Daw ano ini katahom. Ang imo guya nga natabunan sang belo daw pareho sa prutas nga pomegranata nga mapula-pula. Ang imo liog daw pareho sa tore ni David nga ginpatindog sing matahom. May kulintas ini nga daw sa linibo ka mga taming sang mga soldado. Ang imo duha ka titi daw pareho sa kapid nga tinday sang usa nga nagahalab sa may mga liryo.[a] Sa wala pa magpamanagbanag kag wala pa madula ang kadulom, magapabilin ako sa imo dughan nga daw sa mga bukid nga mahamot sang mira kag insenso. Daw ano katahom sa imo, palangga ko. Wala ka gid sang deperensya.

Upod ka sa akon halin sa Lebanon, nobya ko. Madulhog kita halin sa putokputokan sang mga bukid sang Amana, Senir, kag Hermon, nga ginaestaran sang mga leon kag mga leopardo. O palangga ko nga nobya, ginbihag mo ang akon tagipusuon sa isa mo lang ka pagtulok kag sa isa lang ka bato sang imo kulintas. 10 Daw ano katam-is sang imo paghigugma, palangga ko nga nobya. Mas matam-is pa ini sang sa manamit nga ilimnon. Ang imo pahamot mas mahamot pa sang sa bisan ano nga klase sang pahamot. 11 Daw dugos katam-is sang imo mga halok, nobya ko. Huo, ang imo dila daw may dugos kag gatas. Ang kahamot sang imo bayo daw pareho kahamot sang kahoy nga sedro sang Lebanon. 12 O palangga ko nga nobya, daw pareho ka sa ginsiradhan nga katamnan nga may tuburan. 13 Nagapamunga ini sang mga pomegranata kag iban pa nga maayo nga mga bunga. Bugana ini sang mga pahamot nga henna, nardo, 14 asapran, kalamo, sinamon, nagkalain-lain nga klase sang insenso, mira, aloe, kag iban pa nga malahalon nga mga pahamot. 15 Huo, daw pareho ka sa katamnan nga may tuburan nga nagailig halin sa mga kabukiran sang Lebanon.

Babayi

16 Kamo nga aminhan kag habagat nga hangin, maghuyop kamo sa akon katamnan agod maglapta ang kahamot sini. Pakadtua ang akon hinigugma sa iya katamnan kag magkaon sang pinakamaayo nga mga bunga sini.

Notas al pie

 1. 4:5 liryo: sa English, lily.

New American Standard Bible

Song of Solomon 4

Solomon’s Love Expressed

1[a][b]How beautiful you are, my darling,
[c]How beautiful you are!
Your eyes are like doves behind your veil;
Your hair is like a flock of goats
That have descended from Mount Gilead.
“Your teeth are like a flock of newly shorn ewes
Which have come up from their washing,
All of which bear twins,
And not one among them has [d]lost her young.
“Your lips are like a scarlet thread,
And your mouth is lovely.
Your temples are like a slice of a pomegranate
Behind your veil.
“Your neck is like the tower of David,
Built [e]with rows of stones
On which are hung a thousand shields,
All the round shields of the mighty men.
“Your two breasts are like two fawns,
Twins of a gazelle
Which feed among the lilies.
“Until [f]the cool of the day
When the shadows flee away,
I will go my way to the mountain of myrrh
And to the hill of frankincense.

“You are altogether beautiful, my darling,
And there is no blemish in you.
Come with me from Lebanon, my bride,
May you come with me from Lebanon.
[g]Journey down from the summit of Amana,
From the summit of Senir and Hermon,
From the dens of lions,
From the mountains of leopards.
“You have made my heart beat faster, my sister, my bride;
You have made my heart beat faster with a single glance of your eyes,
With a single strand of your necklace.
10 “How beautiful is your love, my sister, my bride!
How much better is your love than wine,
And the fragrance of your oils
Than all kinds of [h]spices!
11 “Your lips, my bride, drip honey;
Honey and milk are under your tongue,
And the fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon.
12 “A garden locked is my sister, my bride,
A [i]rock garden locked, a spring sealed up.
13 “Your shoots are an [j]orchard of pomegranates
With choice fruits, henna with nard plants,
14 Nard and saffron, calamus and cinnamon,
With all the trees of frankincense,
Myrrh and aloes, along with all the finest [k]spices.
15 You are a garden spring,
A well of [l]fresh water,
And streams flowing from Lebanon.”

16 [m]Awake, O north wind,
And come, wind of the south;
Make my garden breathe out fragrance,
Let its [n]spices [o]be wafted abroad.
May my beloved come into his garden
And eat its choice fruits!”

Notas al pie

 1. Song of Solomon 4:1 BRIDEGROOM
 2. Song of Solomon 4:1 Lit Behold
 3. Song of Solomon 4:1 Lit Behold
 4. Song of Solomon 4:2 Or miscarried
 5. Song of Solomon 4:4 Or for an arsenal
 6. Song of Solomon 4:6 Lit the day blows
 7. Song of Solomon 4:8 Or Look
 8. Song of Solomon 4:10 Or balsam odors
 9. Song of Solomon 4:12 Lit stone heap
 10. Song of Solomon 4:13 Or park or paradise
 11. Song of Solomon 4:14 Or balsam odors
 12. Song of Solomon 4:15 Lit living
 13. Song of Solomon 4:16 BRIDE
 14. Song of Solomon 4:16 Or balsam odors
 15. Song of Solomon 4:16 Lit flow forth