Ang Pulong Sang Dios

Kanta 2

Babayi

1Daw bulak ako sang Sharon kag daw liryo[a] sa mga kapatagan.

Lalaki

Huo, kon ikomparar sa iban nga mga babayi, ang akon palangga pareho sa liryo sa tunga sang tunukon nga mga kahoy-kahoy.

Babayi

Kon ikomparar sa iban nga bataon nga mga lalaki, ang akon hinigugma pareho sa puno sang mansanas sa tunga sang mga kahoy sa kagulangan. Nanamian ako magpasilong sa iya handong kag matam-is ang iya bunga. Gindala niya ako sa punsyon agod makita sang tanan kon daw ano ang iya paghigugma sa akon. Pabaskuga ninyo ako sang mga pasas kag mga mansanas, kay nagapalangluya ako tungod sa gugma. Ang iya wala nga kamot akon ginaunlan, kag ang iya tuo nagahakos sa akon.

Kamo nga mga babayi sang Jerusalem, magsumpa kamo paagi sa mga usa kag mga gasela nga indi ninyo pagpukawon ang gugma sa wala pa ang husto nga tion.

Nabatian ko ang tingog sang akon hinigugma. Nagapadulong siya nga nagalukso-lukso sa kabukiran pareho sa usa. Tan-awa, ara siya sa guwa nga nagatindog sa kilid sang amon dingding kag nagalingling sa akon sa bintana. 10 Nagsiling siya sa akon, “Dali na, palangga ko. Upod ka sa akon, O matahom ko nga nobya. 11 Tapos na ang tigtulugnaw kag ang tingulan. 12 Nagapamukadkad na ang mga bulak sa latagon, kag tion na ini sang pagkanta. Mabatian na ang huni sang mga pating sa kaumahan. 13 Bagnas[b] na ang mga higera kag nagapaninghamot na ang nagapamukadkad nga mga ubas. Dali na, palangga ko. Upod ka sa akon, O matahom ko nga nobya.”

Lalaki

14 Pareho ka sang pating nga nagapanago sa guhab sang banglid. Ipakita sa akon ang imo matahom nga guya kag ipabati sa akon ang imo malulo nga tingog.

Mga Babayi sang Jerusalem

15 Dali! Dakpa ang magagmay nga maila nga mga ido,[c] nga nagaguba sang amon mga talamnan sang ubas nga nagapamukadkad.

Babayi

16 Akon lang ang akon hinigugma, kag ako iya lang. Ginapahalab niya ang iya kasapatan sa may mga liryo. 17 Sa wala pa magpamanagbanag kag wala pa madula ang kadulom, magbalik ka sa akon, palangga ko. Magbalik ka nga daw pareho kadasig sang usa sa nalupyakan sang duha ka bukid.

Notas al pie

  1. 2:1 liryo: sa English, lily.
  2. 2:13 Bagnas: ukon, Nagapamunga.
  3. 2:15 maila nga mga ido: Sa English, foxes.

New International Reader's Version

Song of Songs 2

The woman says

1“I am like a rose on the coast of Sharon.
    I’m like a lily in the valleys.”

The king says

“My love, among the young women
    you are like a lily among thorns.”

The woman says

“My love, among the young men
    you are like an apple tree among the trees of the forest.
I’m happy to sit in your shade.
    Your fruit tastes so sweet to me.
Lead me to the dinner hall.
    Let your banner of love be lifted high above me.
Give me some raisins to make me strong.
    Give me some apples to make me feel like new again.
    Our love has made me weak.
Your left arm is under my head.
    Your right arm is around me.
Women of Jerusalem, make me a promise.
    Let the antelopes and the does serve as witnesses.
Don’t stir up love.
    Don’t wake it up until it’s ready.

“Listen! I hear my love!
    Look! Here he comes!
He’s leaping across the mountains.
    He’s coming over the hills.
The one who loves me is like an antelope or a young deer.
    Look! There he stands behind our wall.
He’s gazing through the window.
    He’s peering through the screen.
10 He said to me, ‘Rise up, my love.
    Come with me, my beautiful one.
11 Look! The winter is past.
    The rains are over and gone.
12 Flowers are appearing on the earth.
    The season for singing has come.
The cooing of doves
    is heard in our land.
13 The fig trees are producing their early fruit.
    The flowers on the vines are giving off their sweet smell.
Rise up and come, my love.
    Come with me, my beautiful one.’ ”

The king says

14 “You are like a dove in an opening in the rocks.
    You are like a dove in a hiding place on a mountainside.
Show me your face.
    Let me hear your voice.
Your voice is so sweet.
    Your face is so lovely.
15 Catch the foxes for us.
    Catch the little foxes.
They destroy our vineyards.
    The vineyards are in bloom.”

The woman says

16 “My love belongs to me, and I belong to him.
    Like an antelope, he eats among the lilies.
17 Until the day begins
    and the shadows fade away,
turn to me, my love.
    Be like an antelope
or like a young deer
    on the rocky hills.