Ang Pulong Sang Dios

Kanta 2

Babayi

1Daw bulak ako sang Sharon kag daw liryo[a] sa mga kapatagan.

Lalaki

Huo, kon ikomparar sa iban nga mga babayi, ang akon palangga pareho sa liryo sa tunga sang tunukon nga mga kahoy-kahoy.

Babayi

Kon ikomparar sa iban nga bataon nga mga lalaki, ang akon hinigugma pareho sa puno sang mansanas sa tunga sang mga kahoy sa kagulangan. Nanamian ako magpasilong sa iya handong kag matam-is ang iya bunga. Gindala niya ako sa punsyon agod makita sang tanan kon daw ano ang iya paghigugma sa akon. Pabaskuga ninyo ako sang mga pasas kag mga mansanas, kay nagapalangluya ako tungod sa gugma. Ang iya wala nga kamot akon ginaunlan, kag ang iya tuo nagahakos sa akon.

Kamo nga mga babayi sang Jerusalem, magsumpa kamo paagi sa mga usa kag mga gasela nga indi ninyo pagpukawon ang gugma sa wala pa ang husto nga tion.

Nabatian ko ang tingog sang akon hinigugma. Nagapadulong siya nga nagalukso-lukso sa kabukiran pareho sa usa. Tan-awa, ara siya sa guwa nga nagatindog sa kilid sang amon dingding kag nagalingling sa akon sa bintana. 10 Nagsiling siya sa akon, “Dali na, palangga ko. Upod ka sa akon, O matahom ko nga nobya. 11 Tapos na ang tigtulugnaw kag ang tingulan. 12 Nagapamukadkad na ang mga bulak sa latagon, kag tion na ini sang pagkanta. Mabatian na ang huni sang mga pating sa kaumahan. 13 Bagnas[b] na ang mga higera kag nagapaninghamot na ang nagapamukadkad nga mga ubas. Dali na, palangga ko. Upod ka sa akon, O matahom ko nga nobya.”

Lalaki

14 Pareho ka sang pating nga nagapanago sa guhab sang banglid. Ipakita sa akon ang imo matahom nga guya kag ipabati sa akon ang imo malulo nga tingog.

Mga Babayi sang Jerusalem

15 Dali! Dakpa ang magagmay nga maila nga mga ido,[c] nga nagaguba sang amon mga talamnan sang ubas nga nagapamukadkad.

Babayi

16 Akon lang ang akon hinigugma, kag ako iya lang. Ginapahalab niya ang iya kasapatan sa may mga liryo. 17 Sa wala pa magpamanagbanag kag wala pa madula ang kadulom, magbalik ka sa akon, palangga ko. Magbalik ka nga daw pareho kadasig sang usa sa nalupyakan sang duha ka bukid.

Notas al pie

  1. 2:1 liryo: sa English, lily.
  2. 2:13 Bagnas: ukon, Nagapamunga.
  3. 2:15 maila nga mga ido: Sa English, foxes.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Песнь Сулеймана 2

Она:

1– Я нарцисс Саронский,
    лилия долин.

Он:

– Как лилия между тёрнами,
    так милая моя среди девушек.

Она:

– Как яблоня среди лесных деревьев,
    так возлюбленный мой среди юношей.
Сидеть в его тени мне наслаждение,
    и плод его сладок для меня.
Он привёл меня в дом пира,
    и его знамя надо мной – любовь.[a]
Подкрепи меня изюмом,
    освежи меня яблоками,
    ведь я изнемогаю от любви.
Его левая рука под моей головой,
    а правая обнимает меня.
Дочери Иерусалима, заклинаю вас
    газелями и полевыми ланями:
не будите и не возбуждайте любви,
    пока она сама того не пожелает.

Голос возлюбленного моего!
    Вот, идёт он,
перескакивая через горы,
    перепрыгивая через холмы.
Возлюбленный мой – как газель или молодой олень.
    Вот, стоит он за нашей стеной,
смотрит в окно,
    заглядывает через решётку.
10 Возлюбленный мой сказал мне:
    «Вставай, любимая моя,
    прекрасная моя, пойдём со мной!
11 Смотри, зима уже прошла;
    перестали лить дожди;
12 появились цветы на земле;
    настало время пения,
и раздаётся голос горлицы
    в земле нашей;
13 на инжире созревают плоды,
    и цветущие виноградные лозы источают свой аромат.
Вставай, любимая моя,
    прекрасная моя, пойдём со мной!»

Он:

14 – Голубка моя далеко в ущелье скалы,
    недосягаема, в пещере на склоне горы.
Позволь мне увидеть тебя
    и услышать голос твой,
потому что сладок голос твой
    и прекрасно лицо твоё.
15 Поймайте нам лисиц,
    лисят, которые портят виноградники,
    а виноградники наши цветут.

Она:

16 – Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему.
    Среди лилий пасётся он[b].
17 Пока не наступил день
    и не скрылись тени,
возвратись, возлюбленный мой,
    скачи, словно газель
или молодой олень
    на расселинах гор[c].

Notas al pie

  1. 2:4 Или: «его желание ко мне – любовь»; или: «он посмотрел на меня с любовью»; или: «он поставил передо мной (на стол) любовь».
  2. 2:16 Или: «пасёт он стадо своё».
  3. 2:17 Или: «на горах Бетер».