Ang Pulong Sang Dios

Josue 3:1-17

Nagtabok ang mga Israelinhon sa Jordan

1Karon, aga pa gid nagbangon si Josue kag ang tanan nga Israelinhon. Naghalin sila sa Shitim kag nagkadto sa Suba sang Jordan. Nagkampo anay sila didto sa wala pa sila magtabok. 2Pagkaligad sang tatlo ka adlaw, naglibot sa kampo ang mga pangulo 3kag nagsiling sa mga tawo, “Kon makita ninyo nga ginadala sang mga pari nga mga kaliwat ni Levi ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo nga inyo Dios, magsunod kamo sa ila, 4agod mahibaluan ninyo kon diin kamo maagi, kay wala pa gid kamo makaagi diri halin sang una. Pero indi lang kamo magpalapit sa Kahon sang Kasugtanan; mag-antad kamo sing mga isa ka kilometro.”

5Dayon ginsilingan ni Josue ang mga tawo, “Magpakatinlo kamo sang inyo kaugalingon, kay buwas mahimo ang Ginoo sa inyo sang makatilingala nga mga butang.” 6Ginsilingan man ni Josue ang mga pari, “Dal-a na ninyo ang Kahon sang Kasugtanan kag mag-una kamo sa mga tawo.” Gintuman nila ang ginsiling ni Josue.

7Karon, nagsiling ang Ginoo kay Josue, “Paagi sa himuon ko subong, padunggan ka sang imo kapareho nga mga Israelinhon, kag mahibaluan nila nga nagaupod ako sa imo pareho sang akon pag-upod kay Moises. 8Silinga ang mga pari nga nagadala sang Kahon sang Kasugtanan nga kon mag-abot na gani sila sa Suba sang Jordan, magpundo sila sa tubig.”

9Gani gintawag ni Josue ang mga tawo, “Dali kamo, kay sugiran ko kamo kon ano ang ginsiling sang Ginoo nga inyo Dios. 10Karon mahibaluan ninyo nga nagaupod sa inyo ang buhi nga Dios, kay ipatabog gid niya sa inyo ang mga Canaanhon, Hithanon, Hivhanon, Periznon, Girgashnon, Amornon kag mga Jebusnon. 11Siguraduhon ninyo nga ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo nga nagagahom sa bug-os nga kalibutan magauna sa inyo samtang nagatabok kamo sa Suba sang Jordan. 12Gani karon, magpili kamo sang dose ka tawo, isa sa kada tribo sang Israel. 13Kon mag-ubog na gani ang mga pari nga nagadala sang Kahon sang Ginoo nga nagagahom sa bug-os nga kalibutan, mauntat ang pag-ilig sang Suba sang Jordan. Ang tubig sini halin sa ibabaw magapundo sa isa ka lugar.”

14-15Tig-alani sadto kag nagabaha ang suba. Naghalin ang mga tawo sa ila mga kampo agod magtabok sa suba. Nagauna sa ila ang mga pari nga nagadala sang Kahon sang Kasugtanan. Pag-ubog gid sang mga pari sa suba, 16nag-untat dayon sa pag-ilig ang tubig. Nagpundo ang tubig sa isa ka lugar nga ginatawag nga Adam—isa ka banwa malapit sa Zaretan. Wala sing tubig nga nag-ilig pakadto sa Patay nga Dagat,3:16 Patay nga Dagat: sa Hebreo, Dagat sang Araba, ang maasin gid nga dagat. gani nakatabok ang mga tawo sa lugar nga malapit sa Jerico. 17Nagtindog sa tunga sang nagmala nga suba ang mga pari nga nagadala sang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo samtang nagatabok ang tanan nga katawhan sang Israel. Wala sila maghalin didto hasta nakatabok ang tanan.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.