Ang Pulong Sang Dios

Josue 11:1-23

Napierdi sang mga Israelinhon ang mga Lugar sa Aminhan

1Sang mabalitaan ni Haring Jabin sang Hazor ang mga pagpangdaog sang mga Israelinhon, nagpadala siya sang mensahi sa sini nga mga hari: kay Haring Jobab sang Madon, sa mga hari sang Shimron kag Acshaf, 2sa mga hari sa kabukiran sa aminhan, sa mga hari sa Kapatagan sang Jordan11:2 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba. Amo man sa bersikulo 16. sa bagatnan sang Dagat sang Galilea,11:2 Galilea: sa Hebreo, Kineret. sa mga hari sa mga bulobukid sa nakatundan, sa mga hari sa Nafot Dor sa nakatundan, 3sa mga hari sang mga Canaanhon sa sidlangan kag sa nakatundan sang Suba sang Jordan, sa mga hari sang mga Amornon, Hithanon, Periznon, Jebusnon nga nagaestar sa kabukiran, kag sa mga hari sang mga Hivhanon nga nagaestar sa ubos sang Bukid sang Hermon sa duta sang Mizpa. 4Nag-abot ini tanan nga mga hari, kaupod sang ila mga soldado nga ang ila kadamuon pareho sa balas sang baybayon. Puwerte man kadamo sang ila mga kabayo kag mga karwahe. 5Nagtingob ini nga mga hari kag nagkampo sa higad sang Sapa sang Merom sa pagpakig-away sa Israel.

6Nagsiling ang Ginoo kay Josue, “Indi kamo magkahadlok sa ila, kay buwas sa amo man sini nga oras, pamatyon ko sila tanan para sa Israel. Pamiangon ninyo ang ila mga kabayo, kag sunugon ang ila mga karwahe.” 7Gani nagsalakay gulpi si Josue kag ang iya mga soldado didto sa Sapa sang Merom. 8Kag ginpadaog sila sang Ginoo sa ila mga kaaway. Ginlagas nila ang ila mga kaaway hasta sa Dako nga Sidon kag sa Misrefot Maim, kag hasta sa Patag sang Mizpa sa sidlangan. Naubos gid nila pamatay ang ila mga kaaway. 9Dayon ginhimo ni Josue sa ila ang ginsugo sang Ginoo: ginpamiang niya ang ila mga kabayo kag ginpangsunog ang ila mga karwahe.

10Pagkatapos nagbalik sila ni Josue sa Hazor kag gin-agaw nila ini kag ginpatay ang hari sini. (Sadto nga panahon, ang Hazor amo ang labing gamhanan sa sina nga mga ginharian.) 11Ginpamatay man nila ang tanan nga pumuluyo sang Hazor. Ginlaglag nila ini sing bug-os,11:11 Ginlaglag nila ini sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini. kag wala gid sing may nabilin nga buhi. Kag ang banwa mismo ginsunog nila.

12Naagaw nila ni Josue ining tanan nga banwa. Ginpamatay nila ang mga pumuluyo sini, pati ang ila mga hari. Ginlaglag nila ini sing bug-os suno sa ginsugo ni Moises nga alagad sang Ginoo. 13Pero wala pagsunuga sang mga Israelinhon ang mga banwa sa mga bulobukid, luwas lang sa Hazor. 14Ginpanguha sang mga Israelinhon ang tanan nga pagkabutang kag mga kasapatan sa sini nga mga banwa. Pero ginpamatay nila ang tanan nga pumuluyo sini, kag wala gid sing may nabilin nga buhi. 15Amo ato ang ginsugo sang Ginoo kay Moises nga himuon, kag ini ginsugo man ni Moises kay Josue. Gintuman gid ni Josue ang tanan nga ginsugo sang Ginoo kay Moises.

16Gani nasakop ni Josue ang bug-os nga duta: ang kabukiran, ang tanan nga kadutaan sang Negev, ang tanan nga kadutaan sang Goshen, ang mga bulobukid sa nakatundan, ang Kapatagan sang Jordan,11:16 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba. kag ang mga mataas kag manubo nga mga bukid sang Israel. 17Ang teritoryo nga nasakop niya nagahalin sa Bukid sang Halak nga pataklad sa Seir hasta sa Baal Gad sa Patag sang Lebanon sa ubos sang Bukid sang Hermon. Gindakop niya kag ginpamatay ang mga hari sang sini nga mga lugar 18sa tapos sang ila malawig nga pagpakig-away. 19Wala sing may nagpakig-abyan sa mga Israelinhon luwas lang sa mga Hivhanon nga nagaestar sa Gibeon. Ang iban iya, ginpamierde nila sa inaway. 20Kay ginpatig-a sang Ginoo ang ila tagipusuon agod magpakig-away sila sa mga Israelinhon, kag agod malaglag sila sing bug-os kag mapatay nga wala sing luoy-luoy, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

21Sang sadto man nga tion, ginsalakay ni Josue ang mga kaliwat ni Anak nga nagaestar sa mga kabukiran sang Hebron, Debir, Anab, kag sa tanan nga kabukiran sang Juda kag Israel. Ginlaglag sila ni Josue sing bug-os pati ang ila mga banwa. 22Wala sing mga kaliwat ni Anak nga nabilin sa teritoryo sang mga Israelinhon, pero may nabilin pa sa ila sa Gaza, sa Gat, kag sa Ashdod.

23Gani nasakop ni Josue ang bug-os nga duta, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises. Ginhatag ini ni Josue sa mga Israelinhon bilang ila palanublion, kag ginpartida nila ini suno sa ila tagsa ka tribo.

Sang sadto nga tion, nauntat na ang inaway sa sina nga duta.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.