Ang Pulong Sang Dios

Joel 3:1-21

Pagasilutan ang mga Nasyon

1Nagsiling ang Ginoo, “Sa sina nga tion nga ibalik ko ang maayo nga kahimtangan sang Juda kag Jerusalem,3:1 ibalik… Jerusalem: ukon, pabalikon ko ang katawhan sang Juda kag Jerusalem sa ila duta halin sa pagkabihag. 2tipunon ko ang mga nasyon kag padulhugon ko sila sa Kapatagan ni Jehoshafat.3:2 Jehoshafat: buot silingon sa Hebreo, nagahukom ang Ginoo. Didto pagahukman ko sila tungod sang ila ginhimo sa mga Israelinhon, ang katawhan nga akon ginapanag-iyahan. Ginpalapta nila ang akon katawhan sa iban nga mga nasyon kag ginpartida nila ang akon duta. 3Gin-gabot-gabutan nila ang akon katawhan agod partidahon, kag ginbaligya nila nga mga ulipon ang mga bata nga lalaki kag babayi, agod ibayad nila sa ilimnon kag sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas.

4“Kamo nga mga katawhan sang Tyre, Sidon, kag sang tanan nga lugar sang Filistia, ano ining ginahimo ninyo kontra sa akon?3:4 Ang ginahimo sang sini nga mga nasyon kontra sa Israel pareho lang nga ginahimo nila kontra sa Ginoo. Ginabalusan bala ninyo ako sa butang nga akon nahimo? Kon ginabalusan ninyo ako, balusan ko kamo gilayon sa inyo ginahimo. 5Kay ginkuha ninyo ang akon malahalon nga mga pagkabutang,3:5 akon… pagkabutang: Ang mga pagkabutang sang mga Israelinhon iya sang Ginoo. pati ang mga pilak kag bulawan, kag gindala ninyo ini sa inyo mga templo. 6Ginbaligya ninyo sa mga Griego ang katawhan sang Juda kag Jerusalem bilang mga ulipon, agod mapalayo ninyo sila sa ila kaugalingon nga duta. 7Pero buligan ko sila nga makahalin sa mga lugar nga ginbaligyaan ninyo sa ila, kag pagahimuon ko sa inyo ang inyo ginhimo sa ila. 8Ibaligya ko ang inyo mga anak sa katawhan sang Juda, kag ibaligya nila sila sa mga taga-Saba,3:8 Saba: Isa ka lugar sa bagatnan-nakatundan (southwest) sang Arabia. nga nagaestar sa malayo nga lugar. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

9Ipahibalo ini sa mga nasyon: Magpreparar kamo sa pagpakig-away. Hangkata ninyo ang inyo mga soldado nga magsalakay. 10Himua ninyo nga mga espada ang punta sang inyo mga arado kag himua ninyo nga mga bangkaw ang inyo mga inughagbas. Bisan ang mga maluya kinahanglan nga magpakig-away. 11Dali, palapit kamo, tanan kamo nga mga nasyon sa palibot. Kag magtipon kamo didto sa Kapatagan ni Jehoshafat. Ginoo, padulhuga na didto ang imo mga soldado!3:11 Ginoo… soldado: sa Syriac, Kag didto laglagon sang Ginoo ang inyo mga soldado.

12Nagsiling ang Ginoo, “Kinahanglan nga mahangkat ang mga nasyon sa palibot sa pagkadto sa Kapatagan ni Jehoshafat, kay hukman ko sila didto. 13Daw pareho sila sa alanihon nga dapat garabon na tungod kay luto na, ukon daw pareho sa ubas nga dapat pugaon na tungod kay puno na sang ubas ang pulugaan. Masyado na sila kalaot; ang ila mga sala daw pareho sa duga sang ubas nga nagaawas sa suludlan sini.”

14Puwerte kadamo sang mga tawo nga nagaginahod sa Kapatagan sang Paghukom, kay malapit na mag-abot dira ang adlaw sang pagsilot sang Ginoo. 15Magadulom ang adlaw kag ang bulan, kag indi na magsiga ang mga bituon. 16Magangurob ang Ginoo halin sa Zion;3:16 Zion: Amo ang isa ka tawag sa Jerusalem. ang iya tingog magadaguob halin sa Jerusalem. Kag tungod sini magauyog ang kalibutan kag ang kalangitan. Pero mabakod nga dalangpan ang Ginoo para sa mga Israelinhon nga iya katawhan.

Ang mga Pagpakamaayo para sa Katawhan sang Dios

17Mga taga-Juda, mahibaluan ninyo nga ako, ang Ginoo nga inyo Dios, nagapuyo sa Zion, ang akon balaan nga bukid. Kag sa liwat mangin balaan ang Jerusalem; indi na gid ini liwat pagsalakayon sang taga-iban nga mga nasyon. 18Sa sina nga tion pakamaayuhon ko kamo. Mangin bugana ang inyo bag-o nga bino halin sa madamo nga mga ubas sa kabukiran. Mangin bugana man ang inyo gatas halin sa madamo nga mga baka kag mga kanding nga nagahalab sa mga bulobukid. Indi gid mamalhan ang inyo mga sapa. Kag magailig ang tuburan halin sa templo sang Ginoo kag magapatubig ini sa hubas nga ililigan sang tubig nga may mga acacia.3:18 nga may mga acacia: ukon, sang Shitim.

19“Ang Egipto mangin mamingaw nga lugar kag ang Edom mangin desierto tungod kay ginpintasan nila ang katawhan sang Juda; ginpamatay nila ang mga inosente. 20Pero ang Juda kag ang Jerusalem pagaestaran hasta san-o. 21Pagatimalusan ko ang mga ginpamatay sa akon katawhan; silutan ko gid ang naghimo sini sa ila.3:21 Pagatimalusan… sa ila: Pareho sini sa Septuagint kag sa Syriac. Sa Hebreo, Kabigon ko nga inosente ang mga ginpamatay sa ila nga wala ko pa makabig nga inosente; ukon, Patawaron ko ang pagpamatay nila nga wala ko pa mapatawad. Ako ang Ginoo nga nagapuyo sa Zion.”

New International Version

Joel 3:1-21

The Nations Judged

In Hebrew texts 3:1-21 is numbered 4:1-21. 1“In those days and at that time,

when I restore the fortunes of Judah and Jerusalem,

2I will gather all nations

and bring them down to the Valley of Jehoshaphat.3:2 Jehoshaphat means the Lord judges; also in verse 12.

There I will put them on trial

for what they did to my inheritance, my people Israel,

because they scattered my people among the nations

and divided up my land.

3They cast lots for my people

and traded boys for prostitutes;

they sold girls for wine to drink.

4“Now what have you against me, Tyre and Sidon and all you regions of Philistia? Are you repaying me for something I have done? If you are paying me back, I will swiftly and speedily return on your own heads what you have done. 5For you took my silver and my gold and carried off my finest treasures to your temples.3:5 Or palaces 6You sold the people of Judah and Jerusalem to the Greeks, that you might send them far from their homeland.

7“See, I am going to rouse them out of the places to which you sold them, and I will return on your own heads what you have done. 8I will sell your sons and daughters to the people of Judah, and they will sell them to the Sabeans, a nation far away.” The Lord has spoken.

9Proclaim this among the nations:

Prepare for war!

Rouse the warriors!

Let all the fighting men draw near and attack.

10Beat your plowshares into swords

and your pruning hooks into spears.

Let the weakling say,

“I am strong!”

11Come quickly, all you nations from every side,

and assemble there.

Bring down your warriors, Lord!

12“Let the nations be roused;

let them advance into the Valley of Jehoshaphat,

for there I will sit

to judge all the nations on every side.

13Swing the sickle,

for the harvest is ripe.

Come, trample the grapes,

for the winepress is full

and the vats overflow—

so great is their wickedness!”

14Multitudes, multitudes

in the valley of decision!

For the day of the Lord is near

in the valley of decision.

15The sun and moon will be darkened,

and the stars no longer shine.

16The Lord will roar from Zion

and thunder from Jerusalem;

the earth and the heavens will tremble.

But the Lord will be a refuge for his people,

a stronghold for the people of Israel.

Blessings for God’s People

17“Then you will know that I, the Lord your God,

dwell in Zion, my holy hill.

Jerusalem will be holy;

never again will foreigners invade her.

18“In that day the mountains will drip new wine,

and the hills will flow with milk;

all the ravines of Judah will run with water.

A fountain will flow out of the Lord’s house

and will water the valley of acacias.3:18 Or Valley of Shittim

19But Egypt will be desolate,

Edom a desert waste,

because of violence done to the people of Judah,

in whose land they shed innocent blood.

20Judah will be inhabited forever

and Jerusalem through all generations.

21Shall I leave their innocent blood unavenged?

No, I will not.”

The Lord dwells in Zion!