Ang Pulong Sang Dios

Joel 3:1-21

Pagasilutan ang mga Nasyon

1Nagsiling ang Ginoo, “Sa sina nga tion nga ibalik ko ang maayo nga kahimtangan sang Juda kag Jerusalem,3:1 ibalik… Jerusalem: ukon, pabalikon ko ang katawhan sang Juda kag Jerusalem sa ila duta halin sa pagkabihag. 2tipunon ko ang mga nasyon kag padulhugon ko sila sa Kapatagan ni Jehoshafat.3:2 Jehoshafat: buot silingon sa Hebreo, nagahukom ang Ginoo. Didto pagahukman ko sila tungod sang ila ginhimo sa mga Israelinhon, ang katawhan nga akon ginapanag-iyahan. Ginpalapta nila ang akon katawhan sa iban nga mga nasyon kag ginpartida nila ang akon duta. 3Gin-gabot-gabutan nila ang akon katawhan agod partidahon, kag ginbaligya nila nga mga ulipon ang mga bata nga lalaki kag babayi, agod ibayad nila sa ilimnon kag sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas.

4“Kamo nga mga katawhan sang Tyre, Sidon, kag sang tanan nga lugar sang Filistia, ano ining ginahimo ninyo kontra sa akon?3:4 Ang ginahimo sang sini nga mga nasyon kontra sa Israel pareho lang nga ginahimo nila kontra sa Ginoo. Ginabalusan bala ninyo ako sa butang nga akon nahimo? Kon ginabalusan ninyo ako, balusan ko kamo gilayon sa inyo ginahimo. 5Kay ginkuha ninyo ang akon malahalon nga mga pagkabutang,3:5 akon… pagkabutang: Ang mga pagkabutang sang mga Israelinhon iya sang Ginoo. pati ang mga pilak kag bulawan, kag gindala ninyo ini sa inyo mga templo. 6Ginbaligya ninyo sa mga Griego ang katawhan sang Juda kag Jerusalem bilang mga ulipon, agod mapalayo ninyo sila sa ila kaugalingon nga duta. 7Pero buligan ko sila nga makahalin sa mga lugar nga ginbaligyaan ninyo sa ila, kag pagahimuon ko sa inyo ang inyo ginhimo sa ila. 8Ibaligya ko ang inyo mga anak sa katawhan sang Juda, kag ibaligya nila sila sa mga taga-Saba,3:8 Saba: Isa ka lugar sa bagatnan-nakatundan (southwest) sang Arabia. nga nagaestar sa malayo nga lugar. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

9Ipahibalo ini sa mga nasyon: Magpreparar kamo sa pagpakig-away. Hangkata ninyo ang inyo mga soldado nga magsalakay. 10Himua ninyo nga mga espada ang punta sang inyo mga arado kag himua ninyo nga mga bangkaw ang inyo mga inughagbas. Bisan ang mga maluya kinahanglan nga magpakig-away. 11Dali, palapit kamo, tanan kamo nga mga nasyon sa palibot. Kag magtipon kamo didto sa Kapatagan ni Jehoshafat. Ginoo, padulhuga na didto ang imo mga soldado!3:11 Ginoo… soldado: sa Syriac, Kag didto laglagon sang Ginoo ang inyo mga soldado.

12Nagsiling ang Ginoo, “Kinahanglan nga mahangkat ang mga nasyon sa palibot sa pagkadto sa Kapatagan ni Jehoshafat, kay hukman ko sila didto. 13Daw pareho sila sa alanihon nga dapat garabon na tungod kay luto na, ukon daw pareho sa ubas nga dapat pugaon na tungod kay puno na sang ubas ang pulugaan. Masyado na sila kalaot; ang ila mga sala daw pareho sa duga sang ubas nga nagaawas sa suludlan sini.”

14Puwerte kadamo sang mga tawo nga nagaginahod sa Kapatagan sang Paghukom, kay malapit na mag-abot dira ang adlaw sang pagsilot sang Ginoo. 15Magadulom ang adlaw kag ang bulan, kag indi na magsiga ang mga bituon. 16Magangurob ang Ginoo halin sa Zion;3:16 Zion: Amo ang isa ka tawag sa Jerusalem. ang iya tingog magadaguob halin sa Jerusalem. Kag tungod sini magauyog ang kalibutan kag ang kalangitan. Pero mabakod nga dalangpan ang Ginoo para sa mga Israelinhon nga iya katawhan.

Ang mga Pagpakamaayo para sa Katawhan sang Dios

17Mga taga-Juda, mahibaluan ninyo nga ako, ang Ginoo nga inyo Dios, nagapuyo sa Zion, ang akon balaan nga bukid. Kag sa liwat mangin balaan ang Jerusalem; indi na gid ini liwat pagsalakayon sang taga-iban nga mga nasyon. 18Sa sina nga tion pakamaayuhon ko kamo. Mangin bugana ang inyo bag-o nga bino halin sa madamo nga mga ubas sa kabukiran. Mangin bugana man ang inyo gatas halin sa madamo nga mga baka kag mga kanding nga nagahalab sa mga bulobukid. Indi gid mamalhan ang inyo mga sapa. Kag magailig ang tuburan halin sa templo sang Ginoo kag magapatubig ini sa hubas nga ililigan sang tubig nga may mga acacia.3:18 nga may mga acacia: ukon, sang Shitim.

19“Ang Egipto mangin mamingaw nga lugar kag ang Edom mangin desierto tungod kay ginpintasan nila ang katawhan sang Juda; ginpamatay nila ang mga inosente. 20Pero ang Juda kag ang Jerusalem pagaestaran hasta san-o. 21Pagatimalusan ko ang mga ginpamatay sa akon katawhan; silutan ko gid ang naghimo sini sa ila.3:21 Pagatimalusan… sa ila: Pareho sini sa Septuagint kag sa Syriac. Sa Hebreo, Kabigon ko nga inosente ang mga ginpamatay sa ila nga wala ko pa makabig nga inosente; ukon, Patawaron ko ang pagpamatay nila nga wala ko pa mapatawad. Ako ang Ginoo nga nagapuyo sa Zion.”

New International Reader's Version

Joel 3:1-21

The Lord Judges the Nations

1“At that time I will bless Judah and Jerusalem

with great success again.

2I will gather together all the nations.

I will bring them down to the Valley of Jehoshaphat.

There I will put them on trial.

I will judge them for what they have done

to my people Israel.

They scattered them among the nations.

They divided up my land among themselves.

3They cast lots for my people.

They sold boys into slavery to get prostitutes.

They sold girls to buy some wine to drink.

4“Tyre and Sidon, why are you doing things like that to me? And why are you doing them, all you people in Philistia? Are you trying to get even with me for something I have done? If you are, I will pay you back for it in a quick and speedy way. 5You took my silver and gold. You carried off my finest treasures to your temples. 6You sold the people of Judah and Jerusalem to the Greeks. You wanted to send them far away from their own country.

7“But now I will stir them up into action. I will bring them back from the places you sold them to. And I will do to you what you did to them. 8I will sell your sons and daughters to the people of Judah. And they will sell them to the Sabeans. The Sabeans are a nation that is far away.” The Lord has spoken.

9Announce this among the nations.

Tell them to prepare for battle.

Nations, get your soldiers ready!

Bring all your fighting men together

and march out to attack.

10Hammer your plows into swords.

Hammer your pruning tools into spears.

Let anyone who is weak say,

“I am strong!”

11Come quickly, all you surrounding nations.

Gather together in the Valley of Jehoshaphat.

Lord, send down your soldiers from heaven!

12The Lord says,

“Stir up the nations into action!

Let them march into the valley

where I will judge them.

I will take my seat in court.

I will judge all the surrounding nations.

13My soldiers, swing your blades.

The nations are ripe for harvest.

Come and stomp on them as if they were grapes.

Crush them until the winepress of my anger is full.

Do it until the wine spills over

from the places where it is stored.

The nations have committed far too many sins!”

14Huge numbers of soldiers are gathered in the valley

where the Lord will hand down his sentence.

The day of the Lord is near in that valley.

15The sun and moon will become dark.

The stars won’t shine anymore.

16The Lord will roar like a lion from Jerusalem.

His voice will sound like thunder from Zion.

The earth and the heavens will tremble.

But the Lord will keep the people of Israel safe.

He will be a place of safety for them.

The Lord Blesses His People

17The Lord says,

“You will know that I am the Lord your God.

I live in Zion.

It is my holy mountain.

Jerusalem will be my holy city.

People from other lands

will never again attack it.

18“At that time fresh wine will drip from the mountains.

Milk will flow down from the hills.

Water will run through all Judah’s valleys.

A fountain will flow out of my temple.

It will water the places where acacia trees grow.

19But Egypt will be deserted.

Edom will become a dry and empty desert.

They did terrible harm to the people of Judah.

My people were not guilty of doing anything wrong.

But Egypt and Edom spilled their blood anyway.

20My people will live in Judah and Jerusalem forever.

The land will be their home for all time to come.

21Egypt and Edom have spilled my people’s blood.

Should I let them escape my judgment?

No, I will not.”

The Lord lives in Zion!