Ang Pulong Sang Dios

Job 9

Naghambal si Job

1Dayon nagsabat si Job, “Huo, matuod inang ginasiling mo. Pero paano makapamatuod ang tawo nga inosente siya sa atubangan sang Dios? Bisan baison pa niya ang Dios sa korte, wala siya sing may mahimo, kay sa isa ka libo nga pamangkot sang Dios bisan isa indi niya masabat. Maalam kag gamhanan gid ang Dios. Sin-o bala ang nagkontra sa iya kag nagmadinalag-on?

“Sa wala sing paandam, ginauyog niya ang mga bukid kag nagakalatiphag ini sa iya kaakig. Ginapalinog niya ang duta halin sa pundasyon sini. Sa iya lang pagmando, puwede nga indi magbutlak ang adlaw kag indi magsiga ang mga bituon. Siya lang ang nagahumlad sang kalangitan, kag siya lang ang nagapauntat sang balod. Siya ang nagtuga sang mga grupo sang mga bituon nga ginatawag Oso, Orion, Pleades, kag sang mga bituon sa bagatnan. 10 Nagahimo siya sang makatilingala nga mga butang kag mga milagro nga indi matungkad kag indi maisip. 11 Kon maglabay siya sa akon, indi ko siya makita kag mabatyagan. 12 Kon may gusto siya nga kuhaon, wala sing may makapugong sa iya. Sin-o bala ang makareklamo sa iya ginahimo? 13 Wala ginapunggan sang Dios ang iya kaakig. Bisan ang mga kabulig sang dragon nga si Rahab nagaluhod sa kahadlok sa iya. 14 Gani paano ko madepensahan ang akon kaugalingon sa Dios? Ano ang ihambal ko para makipagbais sa iya? 15 Bisan inosente pa ako, indi ako makadepensa sang akon kaugalingon. Ang mahimo ko lang amo ang pagpakitluoy sa Dios nga akon Manughukom. 16 Bisan pangabayon ko siya nga mag-atubangay kami kag magsugot siya, indi gihapon niya ako pagpamatian. 17 Kay ginapaantos niya ako nga daw sa ginasalakay sang bagyo, kag ginadugangan niya ang akon mga kasakit sa wala sing rason. 18 Daw halos indi niya ako pagpaginhawaon sing maayo sa mga kasakit nga ginapaantos niya sa akon. 19 Kon sa pakusog lang, makusog gid siya! Kag kon sa akusaray, sin-o ang makaakusar sa iya? 20 Bisan inosente pa ako, sentensyahan gihapon ako nga silutan tungod sang akon ginapanghambal sa pagdepensa sa akon kaugalingon. 21 Bisan wala sing kasawayan ang akon kabuhi, baliwala na ini sa akon. Ginakaugtan ko ang akon kabuhi. 22 Kay amo man lang gihapon; pareho lang nga laglagon sang Dios ang matarong kag ang malaot. 23 Nagakadlaw lang siya kon mapatay gulpi ang matarong sa kalamidad. 24 Gintugyan niya ang kalibutan sa mga malaot. Ginatabunan niya ang mata sang mga manughukom. Kon indi siya ang nagahimo sini, ti sin-o pa abi?

25 “Kadasig magligad sang mga inadlaw sang akon kabuhi; daw mas madasig pa sang sa manugdalagan. Nagaligad ini nga wala gid sing kalipay. 26 Huo, kadasig magligad sang akon kabuhi; pareho kadasig sang madasig nga sakayan ukon sang agila nga nagasibad. 27 Bisan indi na ako magreklamo kag untatan ko na ang pagpangasubo, kag magyuhom na ako, 28 mahadlok gihapon ako sa mga pag-antos nga mag-abot sa akon. Kay nahibaluan ko nga indi niya ako pagkabigon nga inosente. 29 Sanglit ginakabig niya ako subong nga nakasala, ano pa ang pulos sa pagpaninguha ko nga depensahan ang akon kaugalingon? 30 Bisan pa habunan ko ang akon bug-os nga lawas agod mangin matinlo ako, 31 itum-oy niya gihapon ako sa lunangon nga buho, agod bisan ang akon bayo mangil-aran sa akon. 32 Indi tawo ang Dios pareho sa akon, gani indi ako makabais sa iya kag makaakusar sa iya sa korte. 33 Kuntani may makapatunga sa amon nga duha sa paghusay sa amon. 34 Kag mapauntat niya ang paghanot sang Dios sa akon, agod indi na ako mahadlok. 35 Dayon makahambal na ako sa iya nga wala sing kahadlok, pero sa karon indi ko pa ini mahimo.”

Nya Levande Bibeln

Job 9

Job svarar Bildad

1Då svarade Job:

Visst vet jag allt detta. Det är inga nyheter du kommer med. Men hur kan en människa vara verkligt god i Guds ögon?

Om Gud bestämmer sig för att gå till rätta med en människa, kan hon då svara ens en gång av tusen på de frågor han ställer?

För Gud är ju vis och mäktig, och vem har lyckats mäta sig med honom?

Han flyttar bergen och störtar omkull dem i sin vrede.

Han skakar jorden i dess grundvalar.

Solen går inte upp, och stjärnorna lyser inte, om han befaller så!

Det är bara han som kan spänna ut himlavalvet och stolt gå fram över havens vågor.

Han har skapat Karlavagnen, Orion, Plejaderna och södra Djurkretsen.

10 Han gör otroliga under, alltför många för att man ska kunna räkna dem.

11 Han far osynlig förbi. Han drar fram, men jag ser honom inte.

12 Vem kan hindra honom, när han sänder död för att rycka bort en människa? Vem vågar fråga honom: 'Vad är det du gör?'

13 Guds vrede avtar inte. Människans stolthet måste böja sig för honom.

14 Och vem är jag, som skulle försöka gå till rätta med den Allsmäktige Guden eller ens resonera med honom?

15 Även om jag var syndfri, skulle jag inte säga ett ord. Jag skulle bara be honom, min domare, om nåd.

16 Och även om mina böner blev besvarade, skulle jag knappast våga tro att han hade hört mitt rop.

17 Han kan krossa mig i en storm och föröka mitt lidande utan orsak.

18 Han låter mig inte andas ut, utan han fyller mig med sorg och bitterhet.

19 Om det gäller kraft är han den starkaste, och om det gäller rättvisa, vem törs då ifrågasätta hans dom?

20 Till och med om jag vore fullkomligt oskyldig, skulle min mun förråda mig.

21 Även om jag är helt utan skuld, föraktar jag mig själv.

22 Oskyldig eller ej, det gör precis detsamma inför honom, för han förgör dem båda.

23 Han hånar den oskyldige när han drabbas av olycka.

24 När ett land faller i de ogudaktigas händer förblindar han dess domare. Om det inte är han som gör det, vem är det då?

25 Mitt liv rinner undan utan en dag av glädje.

26 Mina år försvinner snabbt som lätta båtar nerför floden och som örnen i dykningen efter byte.

27 Om jag beslutade mig för att glömma min klagan mot Gud, att sluta upp med min sorg och vara glad,

28 så skulle han ändå drabba mig. För jag vet att han inte vill anse mig som oskyldig

29 utan kommer att döma mig. Så vad tjänar det till att försöka?

30 Även om jag tvättade mig i det renaste vatten och gjorde mina händer rena med lut,

31 skulle han ändå sänka mig ner i dy och lera, så att till och med mina kläder skulle avsky mig.

32-33 Jag kan inte försvara mig, för han är inte en människa som jag. I så fall skulle vi kunna mötas i domstol, men det finns ingen skiljeman, inte någon mellanhand eller medlare, som har makt över oss båda.

34 Tänk om jag kunde slippa rappen av din käpp, så att jag inte längre behövde leva i skräck.

35 Då skulle jag kunna tala utan fruktan och frimodigt hävda att jag är oskyldig.