Ang Pulong Sang Dios

Job 42:1-17

1Dayon nagsabat si Job sa Ginoo, 2“Nahibaluan ko nga mahimo mo ang bisan ano nga butang, kag wala sing may makapugong sa imo. 3Ginpamangkot mo ako kon ngaa nagapangduhaduha ako sa imo kaalam nga wala man lang ako sing may nahibaluan. Matuod nga naghambal ako sang mga butang nga wala ko maintiendihan, mga butang nga indi ko matungkad. 4Nagpakighambal ka mismo sa akon kag nagsiling ka nga magpamati ako sa imo kag sabton ko ang imo mga pamangkot. 5Sadto anay nabatian ko lang sa iban ang parte sa imo, pero subong nakita ko mismo ikaw. 6Gani nahuya ako sang tanan ko nga ginhambal parte sa imo, kag ginahinulsulan ko ini paagi sa pagpungko sa yab-ok kag sa abo.”42:6 ginahinulsulan ko… abo: ukon, ginahinulsulan ko ang pagpungko sa yab-ok kag sa abo.

Ang Katapusan

7Sa tapos mahambal sang Ginoo kay Job ini nga mga butang, nagsiling siya kay Elifaz nga taga-Teman, “Naakig ako sa imo kag sa imo duha ka abyan, kay wala kamo maghambal sing husto parte sa akon pareho sang ginhimo ni Job nga akon alagad. 8Gani karon magkuha kamo sang pito ka turo nga baka kag pito ka karnero nga lalaki kag magkadto kamo kay Job, kag ihalad ninyo ini bilang halad nga ginasunog para sa inyo kaugalingon. Magapangamuyo si Job para sa inyo kag sabton ko ang iya pangamuyo kag indi ko kamo pagsilutan sang nagakabagay sa inyo kabuangan. Wala kamo maghambal sing husto parte sa akon pareho sang ginhimo ni Job nga akon alagad.”

9Gani ginhimo ni Elifaz nga taga-Teman, ni Bildad nga taga-Shua, kag ni Zofar nga taga-Naama ang ginsugo sang Ginoo sa ila. Kag ginsabat sang Ginoo ang pangamuyo ni Job.

10Sa tapos pangamuyo ni Job sa iya mga abyan, ginpauswag siya liwat sang Ginoo kag ginhatagan sing doble pa sang sa nabaton niya sang una. 11Dayon ang tanan niya nga utod kag ang tanan niya nga abyan sadto nagkadto sa iya balay kag nagkinaon upod sa iya. Ginlipay nila si Job tungod sa tanan nga kalisod nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Kag ang kada isa sa ila naghatag sa iya sang kuwarta kag bulawan nga singsing.

12Gani ginpakamaayo sang Ginoo ang ulihi nga bahin sang kabuhi ni Job sobra pa sang sa una. Ginhatagan niya siya sang 14,000 ka karnero, 6,000 ka kamelyo, 1,000 ka paris sang mga baka, kag 1,000 ka asno nga babayi. 13Ginhatagan man niya siya sang pito pa ka anak nga lalaki kag tatlo pa ka anak nga babayi. 14Ang kamagulangan niya nga anak nga babayi amo si Jemina, sunod si Kezia kag dayon si Keren Hapuc. 15Wala sing babayi nga pareho sa ila katahom sa bug-os nila nga lugar.42:15 sa bug-os nila nga lugar: ukon, sa bug-os nga kalibutan. Kag ginhatagan sila ni Job sang palanublion pareho sa ila utod nga mga lalaki.

16Halin sadto, nagkabuhi si Job sing 140 pa ka tuig, kag nakita pa niya ang iya mga kaliwat hasta sa ikaapat nga henerasyon. 17Tigulang na gid siya sang mapatay siya.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.