Ang Pulong Sang Dios

Job 41

1Job, mabunit mo bala ang dragon nga Leviatan? Ukon mahigtan mo bala ang iya baba[a] sang kalat? Matuhog mo bala sang kalat ang iya ilong? Ukon makaw-itan mo bala sang taga ang iya sag-ang? Magapakitluoy bala siya permi sa imo nga buy-an mo siya? Ukon magapangabay bala siya sa imo nga kaluoyan mo siya? Magahimo bala siya sang kasugtanan sa imo nga magpaulipon siya sa imo sa bug-os niya nga kabuhi? Mahimo mo bala siya nga alaga pareho sa pispis ukon mahatag sa imo kabataan[b] nga babayi agod ila hampangan? Mabakal bala siya sang mga negosyante kag kihadkiharon agod ibaligya? Madutlan mo bala ang iya panit ukon ang iya ulo sang sibat? Kon madakop mo siya, indi mo gid malipatan ang kabudlay sa pagdakop sa iya, kag indi mo na ini liwat paghimuon. Wala sing pulos ang pagtinguha sa pagdakop sa iya. Pagkakita mo pa lang sa iya madulaan ka na sang kaisog. 10 Kon wala gani sing mangahas sa pagtublag sa iya, ti sin-o pa ayhan ang mangahas sa pagkontra sa akon? 11 Sin-o ang makasiling nga may utang nga kabalaslan ako sa iya? Ang tanan diri sa kalibutan akon.

12 “Sugiran ko pa gid ikaw parte sa lawas sang Leviatan kag kon ano siya kagamhanan kag kakusog. 13 Sin-o bala ang makakakas sang iya panit ukon makadulot sini? 14 Sin-o bala ang makapanganga sa iya? Kay ang iya mga ngipon makahaladlok! 15 Ang iya likod daw sa may nagaidas nga mga taming nga nagatapikanay; 16-17 ang kada isa lapitanay gid nga bisan ang hangin indi makalusot, kag wala sing may makakakas sini. 18 Kon magpusnga siya nagakirab, kag ang iya mga mata nagasiga pareho sang pagbanagbanag sang adlaw. 19 Nagabuga siya sang kalayo, 20 kag nagaguwa ang aso sa iya ilong pareho sang aso sa nagabukal nga kolon nga may nagadabadaba nga gatong. 21 Ang iya ginhawa makapabaga sang uling, kay kalayo ang nagaguwa sa iya baba. 22 Makusog ang iya liog, kag ang makakita sa iya nahadlok gid. 23 Bisan ang iya nagawilwig nga unod matibsol kag matig-a. 24 Matig-a ang iya tagipusuon pareho sa galingan nga bato. 25 Kon magbangon siya nagasalasala sa kahadlok ang gamhanan nga mga tawo.[c] 26 Wala sing espada, bangkaw, pana ukon sibat nga makahalit sa iya. 27 Para sa iya ang salsalon daw sa dagami lang kahumok, kag ang saway daw sa gabok nga kahoy. 28 Kon panaon siya wala siya nagapalagyo. Ang mga bato nga ginalabyog sa iya daw upa lang para sa iya. 29 Ang kahoy nga inugbakol daw dagami lang para sa iya. Kag ginakadlawan lang niya ang hagunos sang bangkaw nga ginahaboy sa iya. 30 Ang iya tiyan may mga himbis nga matalom nga daw sa buka nga botelya. Gani kon magkamang siya sa lunang, nagamarka ang iya inagyan. 31 Ginapaalimbukad niya ang dagat pareho sa nagaindakal nga tubig sa kolon ukon sang nagabukal nga lana sa kaldero. 32 Ang tubig nga iya maagyan nagabukal sing maputi, nga kon tan-awon daw maputi nga buhok. 33 Wala sing pareho sa iya diri sa kalibutan. Isa siya ka tinuga nga wala sing kahadlok. 34 Ginapakanubo niya ang tanan nga bugalon nga mga sapat. Ginaharian niya ang tanan nga matinaas-taason.”

Notas al pie

  1. 41:1 baba: sa literal, dila.
  2. 41:5 kabataan: ukon, mga suluguon.
  3. 41:25 gamhanan nga mga tawo: ukon, mga dios.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 41

1Poţi tu prinde leviatanul[a] cu undiţa
    sau îi poţi lega limba cu o funie?
Poţi să-i treci o funie prin nări
    sau să-i străpungi falca cu un cârlig?
Îţi va face el multe rugăminţi,
    îţi va vorbi el cu glas dulce?
Va încheia un legământ cu tine,
    ca să te slujească întotdeauna?
Te vei juca tu cu el precum cu o pasăre
    sau îi vei pune lesă ca să-l ai pentru fetele tale?
Fac negustorii comerţ cu el?
    Este împărţit el între comercianţi?
Îi vei acoperi pielea cu harpoane
    sau capul cu căngi?
Dacă vei pune mâna pe el,
    îţi vei aduce aminte de luptă şi nu o vei mai face a doua oară!
Orice speranţă de a-l prinde e o înşelătorie.
    Numai când îl vezi, eşti deja îngrozit!
10 Nimeni nu are curajul să-l întărâte.
    Cine atunci Mi s-ar putea împotrivi?
11 Cine Mi-a dat vreodată ceva,
    ca Eu să trebuiască să-i dau înapoi?
        Totul de sub ceruri Îmi aparţine.

12 Nu voi înceta să vorbesc despre mădularele lui,
    despre puterea lui cea mare sau despre minunata lui întocmire.
13 Cine-i poate scoate haina?
    Cine poate pătrunde între fălcile lui[b]?
14 Cine ar îndrăzni să deschidă poarta gurii sale?
    Dinţii ce o înconjoară sunt de temut.
15 Spatele lui e făcut din şiruri de scuturi[c],
    legate strâns împreună;
16 fiecare e aşa apropiat de celălalt,
    încât nici aerul nu poate trece printre ele.
17 Sunt unite unele cu altele,
    se ţin împreună şi nu pot fi despărţite.
18 Strănuturile lui fac să strălucească lumina,
    ochii lui sunt ca pleoapele zorilor.
19 Din gura lui ies torţe aprinse;
    el scapără scântei de foc.
20 Din nările lui iese fum,
    ca dintr-un vas care fierbe pe un foc de uscături.
21 Suflarea lui aprinde cărbunii
    şi gura lui aruncă flăcări.
22 În grumaz îi stă puterea
    şi înaintea lui merge groaza.
23 Straturile cărnii sale se ţin împreună,
    sunt ca turnate pe el, de neclintit.
24 Pieptul îi este tare ca piatra,
    tare ca piatra de moară de dedesubt.
25 Când el se ridică, cei puternici tremură;
    groaza lui îi pune pe fugă.
26 Deşi sabia îl atinge, nu îi face nimic,
    la fel nici suliţa, săgeata sau lancea.
27 Pentru el fierul e ca paiul
    şi bronzul ca lemnul putred.
28 Săgeata nu-l pune pe fugă,
    pietrele aruncate cu praştia sunt ca pleava,
29 buzduganul e pentru el ca un pai;
    râde la şuieratul suliţei.
30 Dedesubtul lui arată ca un strat de cioburi ascuţite;
    lasă în noroi o urmă ca o grapă trasă.
31 Face adâncul să fiarbă ca un cazan,
    face marea să clocotească ca un vas cu untdelemn.
32 Lasă o urmă luminoasă după el,
    de parcă adâncul ar avea plete albe.
33 Nu este nimic pe pământ ca el,
    este făcut să fie fără frică.
34 Priveşte cu dispreţ tot ce este înălţat,
    este împărat peste tot ce este mândru.“

Notas al pie

  1. Iov 41:1 Tradus de obicei cu crocodil; Vechiul Testament foloseşte termenul atât cu referire la mitologia canaanită (3:8), cât şi în sens literal (c. 41)
  2. Iov 41:13 Sau: dincolo de armura lui
  3. Iov 41:15 Sau: Mândria lui sunt şirurile de scuturi