Ang Pulong Sang Dios

Job 41

1Job, mabunit mo bala ang dragon nga Leviatan? Ukon mahigtan mo bala ang iya baba[a] sang kalat? Matuhog mo bala sang kalat ang iya ilong? Ukon makaw-itan mo bala sang taga ang iya sag-ang? Magapakitluoy bala siya permi sa imo nga buy-an mo siya? Ukon magapangabay bala siya sa imo nga kaluoyan mo siya? Magahimo bala siya sang kasugtanan sa imo nga magpaulipon siya sa imo sa bug-os niya nga kabuhi? Mahimo mo bala siya nga alaga pareho sa pispis ukon mahatag sa imo kabataan[b] nga babayi agod ila hampangan? Mabakal bala siya sang mga negosyante kag kihadkiharon agod ibaligya? Madutlan mo bala ang iya panit ukon ang iya ulo sang sibat? Kon madakop mo siya, indi mo gid malipatan ang kabudlay sa pagdakop sa iya, kag indi mo na ini liwat paghimuon. Wala sing pulos ang pagtinguha sa pagdakop sa iya. Pagkakita mo pa lang sa iya madulaan ka na sang kaisog. 10 Kon wala gani sing mangahas sa pagtublag sa iya, ti sin-o pa ayhan ang mangahas sa pagkontra sa akon? 11 Sin-o ang makasiling nga may utang nga kabalaslan ako sa iya? Ang tanan diri sa kalibutan akon.

12 “Sugiran ko pa gid ikaw parte sa lawas sang Leviatan kag kon ano siya kagamhanan kag kakusog. 13 Sin-o bala ang makakakas sang iya panit ukon makadulot sini? 14 Sin-o bala ang makapanganga sa iya? Kay ang iya mga ngipon makahaladlok! 15 Ang iya likod daw sa may nagaidas nga mga taming nga nagatapikanay; 16-17 ang kada isa lapitanay gid nga bisan ang hangin indi makalusot, kag wala sing may makakakas sini. 18 Kon magpusnga siya nagakirab, kag ang iya mga mata nagasiga pareho sang pagbanagbanag sang adlaw. 19 Nagabuga siya sang kalayo, 20 kag nagaguwa ang aso sa iya ilong pareho sang aso sa nagabukal nga kolon nga may nagadabadaba nga gatong. 21 Ang iya ginhawa makapabaga sang uling, kay kalayo ang nagaguwa sa iya baba. 22 Makusog ang iya liog, kag ang makakita sa iya nahadlok gid. 23 Bisan ang iya nagawilwig nga unod matibsol kag matig-a. 24 Matig-a ang iya tagipusuon pareho sa galingan nga bato. 25 Kon magbangon siya nagasalasala sa kahadlok ang gamhanan nga mga tawo.[c] 26 Wala sing espada, bangkaw, pana ukon sibat nga makahalit sa iya. 27 Para sa iya ang salsalon daw sa dagami lang kahumok, kag ang saway daw sa gabok nga kahoy. 28 Kon panaon siya wala siya nagapalagyo. Ang mga bato nga ginalabyog sa iya daw upa lang para sa iya. 29 Ang kahoy nga inugbakol daw dagami lang para sa iya. Kag ginakadlawan lang niya ang hagunos sang bangkaw nga ginahaboy sa iya. 30 Ang iya tiyan may mga himbis nga matalom nga daw sa buka nga botelya. Gani kon magkamang siya sa lunang, nagamarka ang iya inagyan. 31 Ginapaalimbukad niya ang dagat pareho sa nagaindakal nga tubig sa kolon ukon sang nagabukal nga lana sa kaldero. 32 Ang tubig nga iya maagyan nagabukal sing maputi, nga kon tan-awon daw maputi nga buhok. 33 Wala sing pareho sa iya diri sa kalibutan. Isa siya ka tinuga nga wala sing kahadlok. 34 Ginapakanubo niya ang tanan nga bugalon nga mga sapat. Ginaharian niya ang tanan nga matinaas-taason.”

Notas al pie

  1. 41:1 baba: sa literal, dila.
  2. 41:5 kabataan: ukon, mga suluguon.
  3. 41:25 gamhanan nga mga tawo: ukon, mga dios.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約伯記 41

1「你豈能用魚鉤釣鱷魚,
用繩索綁住牠的舌頭?
你豈能用繩子穿牠的鼻子,
用鉤子穿牠的腮骨?
牠豈會向你連連求饒,
對你說柔和的話?
牠豈肯與你立約,
一生做你的奴隸?
你豈能拿牠當小鳥玩耍,
或拴起來給幼女取樂?
漁夫們豈能把牠當貨物出售,
賣給商人?
你豈能在牠皮上戳滿長矛,
頭上插滿魚叉?
你動手碰碰牠,
就知道有何惡戰,絕不會再碰。
企圖捕捉牠的都會失望,
人看到牠就會心驚膽戰。
10 再兇猛的人也不敢惹牠。
這樣,誰能在我面前站立得住?
11 誰給過我什麼,要我償還?
天下萬物都是我的。

12 「論到牠的四肢、大力和姣美的身體,
我不能緘默不言。
13 誰能剝去牠的外皮?
誰能給牠戴上轡頭?
14 誰能打開牠的口?
牠的牙齒令人恐懼。
15 牠的脊背覆著行行鱗甲,
牢牢地密封在一起,
16 緊密無間,
連氣也透不進去。
17 鱗甲彼此相連相扣,
無法分開。
18 牠打噴嚏時,水光四射;
牠的眼睛發出晨光;
19 口中噴出火炬,
迸出火星;
20 鼻孔冒煙,
如沸騰的鍋和燃燒的蘆葦;
21 呼氣可點燃煤炭,
口中噴出火焰;
22 頸項強而有力,
恐懼在牠前面開路;
23 身上的皺褶緊密相連,
牢牢地密封在一起;
24 心堅如石,
硬如磨石。
25 牠一站起來,勇士都害怕,
見牠衝來,他們慌忙退縮。
26 刀劍擋不住牠,
長矛、標槍、尖戟也無能為力。
27 牠視鐵如乾草,
視銅如朽木。
28 利箭嚇不跑牠,
彈石在牠看來只是碎稭;
29 棍棒無異於稭稈,
牠嗤笑投來的標槍。
30 牠腹部有鋒利的瓦片,
在淤泥上留下道道耙痕。
31 牠使深淵如鍋翻騰,
大海如油鍋滾動。
32 牠游過後留下一道波光,
使深淵彷彿披上銀髮。
33 地上沒有動物能與牠相比,
像牠那樣無所畏懼。
34 牠藐視群雄,
在高傲的百獸中稱王。」