Ang Pulong Sang Dios

Job 32

Si Elihu

1Sang ulihi nag-untat man sa pagsabat kay Job ang tatlo niya ka abyan, tungod kay nag-insister gid si Job nga wala siya sing sala.

Karon, may isa ka tawo didto nga ang iya ngalan si Elihu. Anak siya ni Barakel nga taga-Buz nga kaliwat sang pamilya ni Ram. Naakig gid siya kay Job kay wala ginabasol ni Job ang iya kaugalingon kundi ang Dios. Naakig man siya sa tatlo ka abyan ni Job kay indi nila mapamatud-an nga nakasala si Job kag nagaguwa nga ang Dios amo ang may sala.[a] Ginhulat ni Elihu nga makatapos sila tanan sa paghambal antes siya maghambal kay Job, tungod kay mas magulang sila sang sa iya. Pero sang makita niya nga ang tatlo wala na sing ihambal, naakig gid siya. Gani nagsiling siya, “Bata pa ako kag kamo tigulang na, gani natahap ako maghambal. Wala ako nangahas sa paghambal sa inyo sang akon nahibaluan. Naghunahuna ako nga kamo ang dapat magtudlo, kay mga tigulang na kamo kag madamo ang inyo nahibaluan. Pero ang matuod, ang espiritu sang Makagagahom nga Dios nga ara sa tawo amo ang nagahatag sa iya sang pag-intiendi. Ang pagkatigulang indi garantiya nga ang isa ka tawo maalam kag nakahibalo kon ano ang husto. 10 Gani magpamati kamo sa akon. Magahambal man ako sang akon nahibaluan. 11 Naghulat ako samtang nagahunahuna kamo kon ano ang inyo nagakadapat nga ihambal. Nagpamati ako sang inyo mga rason. 12 Ginpamatian ko gid kamo sing maayo, pero wala gid sing isa sa inyo nga nakapamatuod nga nakasala si Job; wala gid kamo makasabat sa iya mga rason. 13 Indi kamo magsiling, ‘Nasapwan namon nga mas maalam siya. Pabay-i nga ang Dios ang magsabat sa iya kag indi ang tawo.’ 14 Kon ako ang ginabais ni Job, indi ko siya pagsabton pareho sang inyo panabat. 15 Karon naurungan kamo kag wala na sang isabat. 16 Kinahanglan pa bala nga maghulat ako, karon nga naghipos na kamo kag wala na sing isabat? 17 May ihambal man ako; isugid ko man ang akon nahibaluan. 18 Kay madamo ako sang inughambal, kag daw indi ko na gid ini mapunggan. 19 Pareho ako sa bag-o nga panit nga suludlan sang bino nga daw mabusdik tungod nga indi makasungaw ang bino. 20 Kinahanglan nga maghambal gid ako agod maumpawan ako. 21 Wala ako sing may apinan ukon dayaw-dayawon. 22 Indi ako kahibalo magdayaw-dayaw. Kon himuon ko ini, silutan ako gilayon sang Dios nga naghimo sa akon.”

Notas al pie

 1. 32:3 kay indi… may sala: ukon, kay indi sila makasabat kay Job pero gin-akusar nila siya nga nakasala.

New American Standard Bible

Job 32

Elihu in Anger Rebukes Job

1Then these three men ceased answering Job, because he was righteous in his own eyes. But the anger of Elihu the son of Barachel the Buzite, of the family of Ram burned; against Job his anger burned because he justified himself [a]before God. And his anger burned against his three friends because they had found no answer, and yet had condemned Job. Now Elihu had waited [b]to speak to Job because they were years older than he. And when Elihu saw that there was no answer in the mouth of the three men his anger burned.

So Elihu the son of Barachel the Buzite [c]spoke out and said,

“I am young in years and you are old;
Therefore I was shy and afraid to tell you [d]what I think.
“I [e]thought [f]age should speak,
And [g]increased years should teach wisdom.
“But it is a spirit in man,
And the breath of the Almighty gives them understanding.
“The [h]abundant in years may not be wise,
Nor may elders understand justice.
10 “So I [i]say, ‘Listen to me,
I too will tell [j]what I think.’

11 “Behold, I waited for your words,
I listened to your reasonings,
While you [k]pondered what to say.
12 “I even paid close attention to you;
[l]Indeed, there was no one who refuted Job,
Not one of you who answered his words.
13 “Do not say,
‘We have found wisdom;
God will [m]rout him, not man.’
14 “For he has not arranged his words against me,
Nor will I reply to him with your [n]arguments.

15 “They are dismayed, they no longer answer;
Words have [o]failed them.
16 “Shall I wait, because they do not speak,
Because they [p]stop and no longer answer?
17 “I too will answer my share,
I also will tell my opinion.
18 “For I am full of words;
The spirit within me constrains me.
19 “Behold, my belly is like unvented wine,
Like new wineskins it is about to burst.
20 “Let me speak that I may get relief;
Let me open my lips and answer.
21 “Let me now be partial to no one,
Nor flatter any man.
22 “For I do not know how to flatter,
Else my Maker would soon take me away.

Notas al pie

 1. Job 32:2 Or more than
 2. Job 32:4 Lit for Job with words; or possibly while they were speaking with Job
 3. Job 32:6 Lit answered
 4. Job 32:6 Lit my knowledge
 5. Job 32:7 Lit said
 6. Job 32:7 Lit days
 7. Job 32:7 Lit many
 8. Job 32:9 Or nobles
 9. Job 32:10 Or said
 10. Job 32:10 Lit my knowledge
 11. Job 32:11 Lit searched out words
 12. Job 32:12 Lit Behold
 13. Job 32:13 Lit drive away
 14. Job 32:14 Lit words
 15. Job 32:15 Lit moved away from
 16. Job 32:16 Lit stand