Ang Pulong Sang Dios

Job 26:1-14

Naghambal si Job

1Dayon nagsabat si Job, 2“Nagahunahuna ka nga nabuligan mo ako nga maluya kag wala sing ikasarang. 3Nagahunahuna ka nga nalaygayan mo ako nga wala sing alam paagi sa imo puwerte nga kaalam. 4Diin bala naghalin inang imo mga ginpanghambal? Kay sin-o espiritu ang nagtudlo sa imo sa paghambal sina?

5“Nagakurog sa kahadlok ang mga patay sa ila nahamtangan didto sa idalom sang tubig. 6Hayag gid sa Dios ang lugar sang mga patay. Wala sing may makatabon sa lugar sang kalaglagan. 7Ginahumlad sang Dios ang aminhan nga kalangitan sa mahawan nga lugar, kag ginapakabit niya ang kalibutan sa kahawaan. 8Ginaputos niya ang ulan sa mga gal-om, pero ang gal-om wala nagakabusdik bisan mabug-at ini. 9Ginatabunan niya sang iya gal-om ang ugsad nga bulan.26:9 ugsad nga bulan: ukon, trono. 10Ginhimo niya ang daw tinabuan sang langit kag sang dagat,26:10 daw tinabuan sang langit kag sang dagat: sa English, horizon. bilang dulunan sang kasanag kag sang kadulom. 11Sa iya nga pagsabdong nagatay-og ang mga haligi sang langit. 12Sa iya nga gahom ginalabugay niya ang dagat, kag sa iya nga kaalam ginlaglag niya ang dragon nga si Rahab. 13Sa iya nga paghuyop nagtin-aw ang langit, kag sa iya nga gahom ginpatay niya ang nagasaog nga dragon. 14Ini simple lang nga mga butang nga iya ginhimo. Daw isa lang ini ka hutik nga aton nabatian. Karon, sin-o bala ang makatungkad sang pagkagamhanan sang Dios?”

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.