Ang Pulong Sang Dios

Job 11:1-20

Naghambal si Zofar

1Dayon nagsabat si Zofar nga taga-Naama, 2“Dapat lang nga masabat inang imo mga ginapanghambal. Indi mapamatud-an nga inosente ka paagi lang sa pagwakal. 3Indi mo kami mapahipos sa imo mga ginapanghambal nga wala sing pulos. Nagahunahuna ka bala nga indi ka namon pagsabdungon sa imo mga pagpasipala? 4Nagasiling ka nga husto ang imo pagpati kag matinlo ka sa atubangan sang Dios. 5Maayo kuntani nga maghambal ang Dios sa imo 6kag sugiran ka niya sang mga butang nga wala mo pa mahibaluan. May mga butang nga nahibaluan mo na kag may mga butang nga wala pa. Nahibaluan mo na bala nga ang silot sang Dios sa imo kulang pa sa nagakabagay sa imo? 7Matungkad mo bala ang tanan parte sa Makagagahom nga Dios? 8-9Mas mataas pa ini sang sa langit kag mas madalom pa sang sa lugar sang mga patay. Malapad pa ini sang sa kalibutan kag mas masangkad pa sang sa dagat. Ti, maabot bala ini sang imo hunahuna?

10“Halimbawa, dakpon ka sang Dios kag dal-on sa korte kag dayon prisohon, sin-o ang makapugong sa iya? 11Nahibaluan gid niya kon sin-o ang dayaon nga mga tawo kag nakita niya ang ila kalautan. 12Daw imposible na sa isa ka buang-buang nga magmaalamon, subong nga imposible sa talunon nga asno nga magbata sing tawo.11:12 tawo: ukon, anta na nga asno.

13Job, kon maghinulsol ka lang kag magdangop sa Dios, 14kag indi ka na magpakasala kag indi mo pagtugutan ang imo panimalay sa pagpakasala, 15sigurado gid nga indi ka na mahuya kag magakabuhi ka nga malig-on kag wala sing ginakahadlukan. 16Dayon malipatan mo na ang imo mga kasakit, nga daw sa tubig lang ini nga naglabay. 17Kag ang imo kabuhi mangin masanag pa sang sa silak sang adlaw sa udto. Ang kadulom sang imo kabuhi magasanag pareho sa kaagahon. 18Magakabuhi ka nga malig-on tungod kay may paglaom ka. Protektaran ka sang Dios kag magapahuway nga wala sing ginakahadlukan. 19Magahigda ka nga wala sing may nagapahadlok sa imo, kag madamo ang magapangayo sang bulig sa imo. 20Pero ang mga malaot mapaslawan, kag wala na sing mapalagyuhan pa, kag ang ila lang paglaom amo ang kamatayon.”

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.