Ang Pulong Sang Dios

Job 1

Ang Matarong nga Kabuhi ni Job

1May isa ka tawo nga nagaestar sa duta sang Uz nga ang iya ngalan si Job. Matarong kag wala sing kasawayan ang iya kabuhi. Nagatahod siya sa Dios kag nagalikaw sa paghimo sang malain. May pito siya ka anak nga lalaki kag tatlo ka babayi. May 7,000 siya ka karnero, 3,000 ka kamelyo, 500 ka paris sang mga baka, kag 500 ka asno nga babayi. May madamo man siya nga mga suluguon. Siya ang pinakamanggaranon sa tanan nga tawo sa sidlangan sang Israel.

Kinabatasan na sang iya mga anak nga lalaki ang pagbulos-bulos hiwat sang punsyon sa ila mga balay kag ginaimbitar nila ang ila tatlo ka utod nga babayi sa pagtambong. Kada tapos sang punsyon, nagahalad gid si Job para matinluan ang iya mga anak. Aga pa siya nagabugtaw kag nagahalad sang mga halad nga ginasunog para sa tagsa niya ka anak kay nagahunahuna siya nga basi nakasala ang iya mga anak kag nakahambal sang malain kontra sa Dios sa ila tagipusuon. Amo ina permi ang ginahimo ni Job.

Ang Una nga Pagtilaw kay Job

Isa ka adlaw, nagtipon ang mga anghel[a] sa presensya sang Ginoo, kag nag-upod sa ila si Satanas. Nagsiling ang Ginoo kay Satanas, “Diin ka naghalin?” Nagsabat si Satanas sa Ginoo, “Naglibot-libot sa kalibutan.” Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Natalupangdan mo bala ang akon alagad nga si Job? Wala sing pareho sa iya sa kalibutan. Matarong kag wala sing kasawayan ang iya kabuhi. Nagatahod siya sa akon kag nagalikaw sa paghimo sang malain.” Nagsabat si Satanas, “Ginatahod ka lang niya tungod kay ginapakamaayo mo siya. 10 Ginaprotektaran mo siya kag ang iya panimalay, pati ang tanan niya nga pagkabutang. Ginapakamaayo mo ang tanan niya nga ginahimo, gani nagdamo ang iya kasapatan sa bug-os nga duta. 11 Pero kuhaa bala ang tanan nga ara sa iya, kag sigurado gid nga pakamalauton ka niya.” 12 Nagsiling ang Ginoo kay Satanas, “Sige, kuhaa ang tanan nga ara sa iya, pero indi lang siya pag-anha.” Gani naghalin si Satanas sa presensya sang Ginoo.

13 Isa ka adlaw, samtang nagapunsyon ang mga anak ni Job sa balay sang kamagulangan nila nga utod, 14 may nag-abot nga isa ka tawo kay Job kag nagbalita, “Samtang ginaarado namon ang imo mga baka kag nagahalab ang imo mga asno nga babayi sa unhan lang, 15 gulpi lang nga ginsalakay kami sang mga Sabeanhon. Ginpangdala nila ang mga sapat, kag ginpamatay ang imo mga suluguon. Ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo.”

16 Samtang nagahambal pa ang tawo, nag-abot ang isa naman ka tawo kag nagbalita, “Naigo sang kilat ang imo mga karnero kag ang mga manugbantay sini, kag nasunog sila. Ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo.”

17 Samtang nagahambal pa ang tawo, nag-abot ang isa pa ka tawo kag nagbalita, “Ginsalakay kami sang tatlo ka grupo sang mga Kaldeanhon. Ginpamatay nila ang kaupod ko nga mga suluguon kag ginpangdala ang imo mga kamelyo. Ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo.”

18 Samtang nagahambal pa ang tawo, nag-abot pa gid ang isa ka tawo kag nagbalita, “Samtang nagapunsyon ang imo mga anak didto sa balay sang ila kamagulangan nga utod, 19 gulpi lang nag-abot ang mabaskog nga hangin halin sa desierto, kag nawasak ang bug-os nga balay. Narumpagan ang imo mga anak kag nagkalamatay sila. Ako lang gid ang nakapalagyo sa pagsugid sa imo.”

20 Pagkabati sadto ni Job, nagtindog siya kag gin-gisi niya ang iya bayo sa kasubo. Dayon ginpakiskisan niya ang iya ulo kag naghapa siya sa duta sa pagsimba sa Ginoo. 21 Nagsiling siya, “Natawo ako nga wala sing dala kag mapatay man ako nga wala sing dala. Ang Ginoo ang naghatag sang tanan nga ara sa akon, kag siya man ang nagkuha sini. Dalayawon ang ngalan sang Ginoo!” 22 Sa pihak sang tanan nga natabo, wala makasala si Job paagi sa pagbasol sa Dios.

Notas al pie

 1. 1:6 mga anghel: sa literal, mga anak sang Dios.

New American Standard Bible

Job 1

Job’s Character and Wealth

1There was a man in the land of Uz whose name was Job; and that man was blameless, upright, fearing God and turning away from evil. Seven sons and three daughters were born to him. His possessions also were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants; and that man was the greatest of all the [a]men of the east. His sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day, and they would send and invite their three sisters to eat and drink with them. When the days of feasting had completed their cycle, Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all; for Job said, “Perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts.” Thus Job did continually.

Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and [b]Satan also came among them. The Lord said to Satan, “From where do you come?” Then Satan answered the Lord and said, “From roaming about on the earth and walking around on it.” The Lord said to Satan, “Have you [c]considered My servant Job? For there is no one like him on the earth, a blameless and upright man, [d]fearing God and turning away from evil.” Then Satan answered the [e]Lord, “Does Job fear God for nothing? 10 Have You not made a hedge about him and his house and all that he has, on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. 11 But put forth Your hand now and touch all that he has; he will surely curse You to Your face.” 12 Then the Lord said to Satan, “Behold, all that he has is in your [f]power, only do not put forth your hand on him.” So Satan departed from the presence of the Lord.

Satan Allowed to Test Job

13 Now on the day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their oldest brother’s house, 14 a messenger came to Job and said, “The oxen were plowing and the [g]donkeys feeding beside them, 15 and [h]the Sabeans [i]attacked and took them. They also [j]slew the servants with the edge of the sword, and [k]I alone have escaped to tell you.” 16 While he was still speaking, another also came and said, “The fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you.” 17 While he was still speaking, another also came and said, “The Chaldeans formed three bands and made a raid on the camels and took them and [l]slew the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you.” 18 While he was still speaking, another also came and said, “Your sons and your daughters were eating and drinking wine in their oldest brother’s house, 19 and behold, a great wind came from across the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell on the young people and they died, and I alone have escaped to tell you.”

20 Then Job arose and tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshiped. 21 He said,

“Naked I came from my mother’s womb,
And naked I shall return there.
The Lord gave and the Lord has taken away.
Blessed be the name of the Lord.”

22 Through all this Job did not sin nor did he [m]blame God.

Notas al pie

 1. Job 1:3 Lit sons
 2. Job 1:6 I.e. the adversary, and so throughout chs 1 and 2
 3. Job 1:8 Lit set your heart to
 4. Job 1:8 Or revering
 5. Job 1:9 Lit Lord and said
 6. Job 1:12 Lit hand
 7. Job 1:14 Lit female donkeys
 8. Job 1:15 Lit Sheba
 9. Job 1:15 Lit fell upon
 10. Job 1:15 Lit smote
 11. Job 1:15 Lit only I alone, and so also vv 16, 17, 19
 12. Job 1:17 Lit smote
 13. Job 1:22 Lit ascribe unseemliness to