Ang Pulong Sang Dios

Jeremias 9

1Kuntani ang akon mga mata tuburan sang mga luha agod makahibi ako adlaw-gab-i tungod sa akon mga kasimanwa nga ginpamatay. Kuntani may dalayunan ako didto sa kamingawan agod makapalayo ako sa akon mga kasimanwa, kay tanan sila mga maluibon sa Ginoo pareho sang mga babayi nga nagapanginlalaki.

Nagsiling ang Ginoo, “Handa sila permi nga magbutig pareho sang pana nga handa nga ipana. Kabutigan ang nagapangibabaw sa sini nga duta kag indi kamatuoran. Nagalala na gid ang ila pagpakasala, kag wala nila ako ginakilala.

“Mag-andam kamo sa inyo mga kapareho, kag indi magsalig bisan sa inyo paryente, kay ang kada isa dayaon kag nagabutang-butang sang sugilanon. Ang kada isa nagadaya sa iya kapareho, kag wala sing isa nga nagasugid sang matuod. Naanad na ang ila mga dila nga magbinutig, kag ginapakapuyan nila ang ila kaugalingon sa pagpakasala. Puro na lang pangdaya ang ila ginahimo, kag sa ila pagkadayaon wala na sila nagakilala sa akon. Gani ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling nga purawon ko ang akon katawhan pareho sang metal, kag testingan ko sila. Ano pa ang mahimo ko sa ila? Kay ang ila dila pareho sang makamamatay nga pana, nga puro lang pangdaya ang ila ginahambal. Nagahambal sila sing maayo sa ila kapareho, pero sa sulod sang ila tagipusuon nagaplano sila sa paghalit sa ila. Ti, indi ko bala sila pagsilutan tungod sini? Indi ko bala pagbalusan ang nasyon nga pareho sini? Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

10 Nagsiling si Jeremias: Magahibi ako sing tudo para sa mga bukid; magapanalambiton ako para sa mga palahalban.[a] Kay mamingaw na ini kag wala na sing may nagaagi. Indi na mabatian ang ima sang mga baka, kag nagpalalagyo na ang mga pispis kag mga sapat. 11 Kay nagsiling ang Ginoo, “Laglagon ko ang Jerusalem, kag mangin puluy-an na lang ini sang talunon nga mga ido.[b] Himuon ko nga mamingaw ang mga banwa sang Juda kag wala na sing may magaestar dira.”

12 Nagpamangkot ako sa Ginoo, “Sin-o bala nga maalamon nga tawo ang makaintiendi sini nga mga hitabo? Sin-o bala ang ginsaysayan mo parte sini nga makapaathag sini? Ngaa nalaglag ang ini nga duta kag nangin pareho sang kamingawan nga wala na ginaagyan?”

13 Nagsabat ang Ginoo, “Natabo ini tungod kay wala nila pagtumana ang akon kasuguan nga akon ginhatag sa ila. Wala sila magtuman sa akon ukon magsunod sa akon kasuguan. 14 Sa baylo, ginsunod nila ang katig-a sang ila tagipusuon. Nagsimba sila sa mga imahen ni Baal subong sang gintudlo sang ila mga katigulangan sa ila. 15 Gani ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, nagasiling nga pakan-on ko ini nga mga tawo sang mapait nga pagkaon kag paimnon sang tubig nga may hilo. 16 Laptahon ko sila sa iban nga mga nasyon nga wala nila makilal-i ukon sang ila mga katigulangan. Ipasalakay ko sila sa ila mga kaaway hasta nga magkalaubos sila pamatay.”

17 Nagpadayon sa pagsiling ang Ginoo nga Makagagahom, “Hunahunaa ninyo kon ano ang nagakatabo! Tawga ninyo ang mga babayi nga manughibi, labi na gid atong maayo gid maghibi. 18 Padalia gid sila sa pagkadto sa paghibi para sa akon katawhan hasta nga magtululo gid ang ila mga luha.[c] 19 Pamatii ang mga paghinibi sa Jerusalem.[d] Nagasiling ang mga tawo, ‘Nalaglag kita! Makahuluya ining natabo sa aton! Kinahanglan nga bayaan ta ang aton duta kay nagkalaguba na ang aton mga balay.’ ”

20 Karon, kamo nga mga babayi, pamatii ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Pamatii gid ninyo ini sing maayo. Tudlui ninyo ang inyo mga anak nga babayi kag ang inyo isigkatawo sa pagpanalambiton kag sa pagkanta sang mga ambahanon sa patay. 21 Nag-abot ang kamatayon sa aton panimalay kag sa mabakod nga mga parte sang aton siyudad. Ginpamatay ang mga kabataan nga nagahampang sa mga dalan kag ang mga pamatan-on nga lalaki nga nagatilipon sa mga plasa. 22 Kag nagsiling ang Ginoo, “Magalalapta ang mga bangkay pareho sang mga ipot sa palahalban, ukon pareho sang mga uhay nga nabilin sang mga manug-ani, nga wala na sing may magpanguha sini.” 23 Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Indi dapat magpabugal ang maalamon sang iya kaalam, ukon ang makusog sang iya kusog, ukon ang manggaranon sang iya manggad. 24 Kon gusto niya magpabugal, dapat ipabugal lamang niya nga naintiendihan kag nakilal-an niya ako, nga ako ang Ginoo nga mahigugmaon, nga nagahimo sang husto kag matarong diri sa kalibutan, kay amo ini ang akon kalipay. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

25 Nagsiling pa ang Ginoo, “Magaabot ang tion nga silutan ko ang tanan nga natuli nga ang ila kabuhi wala nagbag-o— 26 ang mga katawhan sang Egipto, Juda, Edom, Ammon, Moab, kag ang tanan nga nagaestar sa kamingawan sa malayo nga mga lugar.[e] Sa matuod lang, ini tanan nga mga nasyon kag pati ang bug-os nga katawhan sang Israel daw pareho lang nga wala matuli.”

Notas al pie

  1. 9:10 palahalban: sa iban nga Bisaya, pahalalban.
  2. 9:11 talunon nga mga ido: sa English, jackals.
  3. 9:18 sa akon katawhan… ang ila mga luha: sa Hebreo, sa amon… ang amon mga luha.
  4. 9:19 Jerusalem: sa Hebreo, Zion.
  5. 9:26 sa malayo nga mga lugar: sa literal, nga nagapautod sang ila patilya.

New American Standard Bible

Jeremiah 9

A Lament over Zion

1[a]Oh that my head were waters
And my eyes a fountain of tears,
That I might weep day and night
For the slain of the daughter of my people!
[b]Oh that I had in the desert
A wayfarers’ lodging place;
That I might leave my people
And go from them!
For all of them are adulterers,
An assembly of treacherous men.
“They bend their tongue like their bow;
Lies and not truth prevail in the land;
For they proceed from evil to evil,
And they do not know Me,” declares the Lord.
“Let everyone be on guard against his neighbor,
And do not trust any brother;
Because every brother deals [c]craftily,
And every neighbor goes about as a slanderer.
“Everyone deceives his neighbor
And does not speak the truth,
They have taught their tongue to speak lies;
They weary themselves committing iniquity.
“Your dwelling is in the midst of deceit;
Through deceit they refuse to know Me,” declares the Lord.

Therefore thus says the Lord of hosts,

“Behold, I will refine them and assay them;
For what else can I do, because of the daughter of My people?
“Their tongue is a deadly arrow;
It speaks deceit;
With his mouth one speaks peace to his neighbor,
But inwardly he sets an ambush for him.
“Shall I not punish them for these things?” declares the Lord.
“On a nation such as this
Shall I not avenge Myself?

10 “For the mountains I will take up a weeping and wailing,
And for the pastures of the wilderness a dirge,
Because they are laid waste so that no one passes through,
And the lowing of the cattle is not heard;
Both the birds of the sky and the beasts have fled; they are gone.
11 “I will make Jerusalem a heap of ruins,
A haunt of jackals;
And I will make the cities of Judah a desolation, without inhabitant.”

12 Who is the wise man that may understand this? And who is he to whom the mouth of the Lord has spoken, that he may declare it? Why is the land ruined, laid waste like a desert, so that no one passes through? 13 The Lord said, “Because they have forsaken My law which I set before them, and have not obeyed My voice nor walked according to it, 14 but have walked after the stubbornness of their heart and after the Baals, as their fathers taught them,” 15 therefore thus says the Lord of hosts, the God of Israel, “behold, I will feed them, this people, with wormwood and give them poisoned water to drink. 16 I will scatter them among the nations, whom neither they nor their fathers have known; and I will send the sword after them until I have annihilated them.”

17 Thus says the Lord of hosts,

“Consider and call for the mourning women, that they may come;
And send for the [d]wailing women, that they may come!
18 “Let them make haste and take up a wailing for us,
That our eyes may shed tears
And our eyelids flow with water.
19 “For a voice of wailing is heard from Zion,
‘How are we ruined!
We are put to great shame,
For we have left the land,
Because they have cast down our dwellings.’”
20 Now hear the word of the Lord, O you women,
And let your ear receive the word of His mouth;
Teach your daughters wailing,
And everyone her neighbor a dirge.
21 For death has come up through our windows;
It has entered our palaces
To cut off the children from the streets,
The young men from the town squares.
22 Speak, “Thus says the Lord,
‘The corpses of men will fall like dung on the open field,
And like the sheaf after the reaper,
But no one will gather them.’”

23 Thus says the Lord, “Let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might, let not a rich man boast of his riches; 24 but let him who boasts boast of this, that he understands and knows Me, that I am the Lord who exercises lovingkindness, justice and righteousness on earth; for I delight in these things,” declares the Lord.

25 “Behold, the days are coming,” declares the Lord, “that I will punish all who are circumcised and yet uncircumcised— 26 Egypt and Judah, and Edom and the sons of Ammon, and Moab and all those inhabiting the desert who clip the hair on their temples; for all the nations are uncircumcised, and all the house of Israel are uncircumcised of heart.”

Notas al pie

  1. Jeremiah 9:1 Ch 8:23 in Heb
  2. Jeremiah 9:2 Ch 9:1 in Heb
  3. Jeremiah 9:4 I.e. like Jacob (a play on words)
  4. Jeremiah 9:17 Lit skilled